Navigation

go back

Group
[ id = PROCESSURI | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[PROCESSURI] To jest zmienna systemowa
Group
[ id = COUNTRYCODE | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[COUNTRYCODE]
Group
[ id = skipInitialization | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[skipInitialization]
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Inicjalizacja ankiety powinna zostać pominięta
02 Inicjalizacja ankiety nie powinna zostać pominięta
Group
[ id = skipZZsection | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[skipZZsection]
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Sekcja ZZ powinna zostać pominięta
02 Sekcja ZZ nie powinna zostać pominięta
Group
[ id = skipPRC | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[skipPRC]
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02
Group
[ id = skipBQLang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[skipBQLang]
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02
Group
[ id = skipCILang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[skipCILang]
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02
Group
[ id = skipPS | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[skipPS]
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02
Group
[ id = PIAAC_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[PIAAC_START] Ta zmienna ma wartość niezależną od tego, w której sekcji przerwano

inference rule

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = "00"
ELSE ^GLOBALDISPCODE = "00"
Group
[ id = StateCI | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[StateCI]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "CI"
ELSE ^Active_Section = "CI"
Group
[ id = skipPersID | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[skipPersID]

routing

[id = PERSID_routing ]
IF (^CI_PERSID = "NULL" ) THEN Goto CI_PERSID
ELSE Goto CI_start
Group
[ id = CI_PERSID | response condition = All | layout = list ]
[CI_PERSID]
Interviewer Instruction
Wprowadź 12-cyfrowy numer ID respondenta
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 12 | layout = radioButton ]
00 ID respondenta:[FTE] [Size = 12]
Help
Wprowadź numer ID respondenta
Group
[ id = CI_start | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[CI_start]

routing

[id = CI_start_routing ]
IF (^skipInitialization = "01" ) THEN Goto DC_CI_automaticAssignment
ELSE Goto CI
Group
[ id = CI | response condition = All | layout = table ]
[CI_Lead] Muszę zweryfikować kilka danych:
[CI_Name] Imię
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00 Imię respondenta:[FTE]
[CI_Gender] Płeć
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mężczyzna
02 Kobieta
[CI_Month] Miesiąc urodzenia
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Styczeń
02 Luty
03 Marzec
04 Kwiecień
05 Maj
06 Czerwiec
07 Lipiec
08 Sierpień
09 Wrzesień
10 Październik
11 Listopad
12 Grudzień
DK
RF
[CI_Year] Rok urodzenia
Responses
[ Min = 1945 | Max = 1996 | layout = radioButton ]
00 Rok:[FTE]
[CI_Age] Wiek
Responses
[ Min = 0 | Max = 110 | layout = radioButton ]
00 Wiek respondenta:[FTE]
[CI_Telephone] Numer telefonu
Interviewer Instruction
Proszę nie wprowadzać numerów kierunkowych kraju i miejscowości. Proszę wprowadzić pełen numer bez odstępów
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 20 | layout = radioButton ]
00 Numer telefonu respondenta:[FTE] [Size = 20]
[CI_Address] Adres
Interviewer Instruction
Proszę wprowadzić adres respondenta w następujący sposób: Ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 150 | layout = radioButton ]
00 Adres:[FTE] [Size = 150]
Group
[ id = DC_CI_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_CI_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_CI = "01"
Group
[ id = DC_CI_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_CI_automatic]

routing

IF (^DISP_CI = "01" ) THEN Goto StateBQ
ELSE Goto DC_CI_manual
Group
[ id = DC_CI_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_CI]
Interviewer Instruction
Proszę podać przyczynę zakończenia tej części badania.
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Przerwane przez respondenta
04 Odmowa osobista
05 Odmowa nieosobista
07 Problemy językowe
08 Problemy z czytaniem i pisaniem
09 Niedorozwinięcie intelektualne
12 Problemy ze słuchem
13 Problemy ze wzrokiem/ślepota
14 Problemy z mową
15 Niepełnosprawność fizyczna
16 Inna niepełnosprawność/dysfunkcja
17 Inna przyczyna, w tym inna choroba lub nietypowe okoliczności
18 Śmierć
21 Maksymalna liczba kontaktów
24 Czasowo niedostępny/niedostępny w trakcie trwania badania
25 Nie spełnia warunków badania
27 Już przeankietowany
90 Problem techniczny

routing

IF (^DISP_CI = "25" ) THEN Goto DISP_CI_IN
ELSE Goto ENDING

inference rule

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_CI
ELSE ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_CI
Group
[ id = DISP_CI_IN | response condition = All | layout = list ]
[DISP_CI_IN]
Interviewer Instruction
Dlaczego nie spełnia warunków badania?
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 200]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto ENDING
ELSE Goto ENDING
Group
[ id = StateBQ | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[StateBQ]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "BQ"
ELSE ^Active_Section = "BQ"
Group
[ id = BQINTRO | response condition = All | layout = list ]
[BQINTRO] Teraz chcę zadać kilka pytań o przeszłość w tym: pytania o kraj urodzenia, doświadczenia językowe, edukację, pracę i inne. Proszę spróbować odpowiedzieć na każde z pytań jak najdokładniej. Będę zapisywać odpowiedzi na komputerze.
Group
[ id = testIfskipBQlang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[testIfskipBQlang]

routing

[id = testIfskipBQlang_routing ]
IF (^skipBQLang = "01" ) THEN Goto BQ_STARTH
ELSE Goto A_START

inference rule

IF (^CI_Gender = "01" ) THEN ^A_N01 = "01"
ELSE ^A_N01 = "02"
Group
[ id = A_START | response condition = All | layout = list ]
[BQLANG] W jakim języku mam zadawać pytania?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Angielski
02 Niemiecki
03 Turecki
04 Serbski/Chorwacki/Bośniacki
05 Holenderski
06 Hiszpański
07 Francuski
08 Grecki
09 Czeski
10 Duński
11 Estoński
12 Rosyjski
13 Fiński
14 Szwedzki
15 Niemiecki
16 Węgierski
17 Włoski
18 Japoński
19 Koreański
20 Holenderski
21 Norweski
22 Polski
23 Portugalski
24 Rosyjski
25 Węgierski
26 Słowacki
27 Słoweński
28 Baskijski
29 Kataloński
30 Galicyjski
31 Walencyjski
32 Szwedzki
33 Walijski
Group
[ id = BQ_STARTH | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[BQ_STARTH]
Group
[ id = A_D01a1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a1]
Group
[ id = A_D01a2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a2]
Group
[ id = A_D01a3 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a3]
Group
[ id = A_D01a4 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a4]

inference rule

[id = A_D01a4_1 | after]
IF (^A_D01a1 = "1" ) THEN ^MonthYear = "styczeń " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "2" ) THEN ^MonthYear = "luty " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "3" ) THEN ^MonthYear = "marzec " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "4" ) THEN ^MonthYear = "kwiecień " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "5" ) THEN ^MonthYear = "maj " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "6" ) THEN ^MonthYear = "czerwiec " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "7" ) THEN ^MonthYear = "lipiec " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "8" ) THEN ^MonthYear = "sierpień " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "9" ) THEN ^MonthYear = "wrzesień " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "10" ) THEN ^MonthYear = "październik " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "11" ) THEN ^MonthYear = "listopad " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "12" ) THEN ^MonthYear = "grudzień " .^A_D01a2
Group
[ id = A_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[A_Q01a]
[TU-PL-Question-A_Q01a-1]
Chcielibyśmy zacząć od kilku ogólnych pytań. Proszę powiedzieć, w którym roku się Pan urodził?

[TU-PL-Question-A_Q01a-2]
Chcielibyśmy zacząć od kilku ogólnych pytań. Proszę powiedzieć, w którym roku się Pani urodziła?
Interviewer Instruction
1. To pytanie ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego zastosowania reguł przejścia. Należy zminimalizować odpowiedzi typu "nie wiem" i odmowy odpowiedzi. Proszę dopytać, aby uzyskać odpowiedź. 2. Jeżeli rok urodzenia wykracza poza granice wieku (dla wywiadów przeprowadzonych w 2011 roku to lata poniżej 1945 oraz powyżej 1995 roku; dla wywiadów przeprowadzonych w 2012 roku - poniżej 1946 i powyżej 1996 roku), proszę sprawdzić czy respondent kwalifikuje się do udziału w badaniu. Jeżeli nie kwalifikuje się, proszę przerwać wywiad i wpisać kod <25> w oknie DISP_BQ.
Responses
[ Min = 1945 | Max = 1996 | layout = radioButton ]
00 Rok: [FTE]
DK
RF
Group
[ id = A_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[A_Q01b]
[TU-PL-Question-A_Q01b-1]
A w którym miesiącu się Pan urodził?

[TU-PL-Question-A_Q01b-2]
A w którym miesiącu się Pani urodziła?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 styczeń
02 luty
03 marzec
04 kwiecień
05 maj
06 czerwiec
07 lipiec
08 sierpień
09 wrzesień
10 październik
11 listopad
12 grudzień
DK
RF
Group
[ id = A_D01b | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[A_D01b]

inference rule

[id = A_D01b_1 | after]
IF (^A_D01a1 ≤ ^A_Q01b) THEN ^AgeEdu = ( (^A_D01a3 − ^A_Q01a) − "1" )
ELSE ^AgeEdu = (^A_D01a3 − ^A_Q01a)
Group
[ id = A_N01 | response condition = All | layout = list ]
[A_N01] Jakiej płci jest respondent?
Interviewer Instruction
Zapytać tylko, jeśli powstają wątpliwości.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 mężczyzna
02 kobieta
DK
RF
Group
[ id = A_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_END]

routing

[id = A_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_START
Group
[ id = B_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_START]
Group
[ id = B_R01a | response condition = All | layout = list ]
[B_R01a]
[TU-PL-Question-B_R01a-1]
A teraz chcielibyśmy zadać kilka pytań na temat Pana wykształcenia.

[TU-PL-Question-B_R01a-2]
A teraz chcielibyśmy zadać kilka pytań na temat Pani wykształcenia.
Interviewer Instruction
Wręczyć kartę nr 1. Proszę nacisnąć <Dalej>, aby kontynuować
Group
[ id = B_Q01aPL | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01aPL]
[TU-PL-Question-B_Q01aPL-1]
Proszę na tej karcie wskazać najwyższy poziom wykształcenia, jakie Pan posiada.

[TU-PL-Question-B_Q01aPL-2]
Proszę na tej karcie wskazać najwyższy poziom wykształcenia, jakie Pani posiada.
Interviewer Instruction
Jeśli respondent obecnie się kształci, podkreślić, że pytanie dotyczy wykształcenia ukończonego, a obecnie realizowane kształcenie będzie przedmiotem kolejnego pytania.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Niepełne podstawowe
02 Podstawowe I (po reformie) (ISCED 1)
03 podstawowe II (przed reformą lub gimnazjum) (ISCED 2)
04 Zasadnicze zawodowe (ISCED 3C)
05 Średnie zawodowe (ISCED 3B)
06 Średnie ogólnokształcące (ISCED 3A)
07 Policealne, pomaturalne, ale nie wyższe (ISCED 4)
08 Licencjat (ISCED 5A) (studia I stopnia)
09 Magisterium (ISCED 5A) (studia II stopnia)
10 Doktorat, profesura (ISCED 6)
11 Wykształcenie uzyskane zagranicą
DK
RF
Group
[ id = B_D01aPL | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D01aPL]

inference rule

[id = B_D01aPL_1 | after]
IF ( (^B_Q01aPL = "1" ) OR ( (^B_Q01aPL = "2" ) OR (^B_Q01aPL = "3" ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "1"
ELSE
IF ( (^B_Q01aPL = "4" ) OR ( (^B_Q01aPL = "5" ) OR ( (^B_Q01aPL = "6" ) OR ( (^B_Q01aPL = "7" ) OR ( (^B_Q01aPL = "DK" ) OR (^B_Q01aPL = "RF" ) ) ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "2"
ELSE
IF ( (^B_Q01aPL = "8" ) OR ( (^B_Q01aPL = "9" ) OR (^B_Q01aPL = "10" ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "3"
Group
[ id = B_C01aPL | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C01aPL]

routing

[id = B_C01aPL_1 ]
IF (^B_Q01aPL = "11" ) THEN Goto B_S01a1
ELSE
IF ( (^B_Q01aPL = "1" ) OR ( (^B_Q01aPL = "DK" ) OR (^B_Q01aPL = "RF" ) ) ) THEN Goto B_Q02a
ELSE
IF ( (^B_Q01aPL = "2" ) OR (^B_Q01aPL = "3" ) ) THEN Goto B_Q01c1
ELSE Goto B_Q01b
Group
[ id = B_S01a1 | response condition = All | layout = list ]
[B_S01a1] Jak się nazywa to wykształcenie?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = B_Q01a2PL | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01a2PL]
[TU-PL-Question-B_Q01a2PL-1]
W jakim kraju uzyskał Pan to wykształcenie?

[TU-PL-Question-B_Q01a2PL-2]
W jakim kraju uzyskała Pani to wykształcenie?
Interviewer Instruction
Proszę podać OBECNĄ nazwę kraju.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Białoruś
02 Czechy
03 Anglia
04 Francja
05 Niemcy
06 Litwa
07 Holandia
08 Polska
09 Rosja
10 Słowacja
11 Ukraina
12 Stany Zjednoczone (USA)
13 Inny kraj
DK
RF

routing

[id = B_Q01a2PL_1 ]
IF (^B_Q01a2PL = "13" ) THEN Goto B_S01a2
ELSE Goto B_Q01a3PL
Group
[ id = B_S01a2 | response condition = All | layout = list ]
[B_S01a2] Co to był za kraj?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = B_Q01a3PL | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01a3PL]
[TU-PL-Question-B_Q01a3PL-1]
Proszę wskazać, który poziom naszego krajowego systemu edukacji jest najbliższy poziomowi tego wykształcenia.

[TU-PL-Question-B_Q01a3PL-2]
Proszę wskazać, który poziom naszego krajowego systemu edukacji jest najbliższy poziomowi tego wykształcenia.
Interviewer Instruction
Wręczyć kartę nr 11.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Niepełne podstawowe
02 Podstawowe I (po reformie) (ISCED 1)
03 Podstawowe II (przed reformą lub gimnazjum) (ISCED 2)
04 Zasadnicze zawodowe (ISCED 3C)
05 Średnie zawodowe (ISCED 3B)
06 Średnie ogólnokształcące (ISCED 3A)
07 Policealne, pomaturalne, ale nie wyższe (ISCED 4)
08 Licencjat (ISCED 5A) (studia I stopnia)
09 Magisterium (ISCED 5A) (studia II stopnia)
10 Doktorat, profesura (ISCED 6)
DK
RF
Group
[ id = B_D01a3PL | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D01a3PL]

inference rule

[id = B_D01a3PL_1 | after]
IF ( (^B_Q01a3PL = "1" ) OR ( (^B_Q01a3PL = "2" ) OR (^B_Q01a3PL = "3" ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "1"
ELSE
IF ( (^B_Q01a3PL = "4" ) OR ( (^B_Q01a3PL = "5" ) OR ( (^B_Q01a3PL = "6" ) OR ( (^B_Q01a3PL = "7" ) OR ( (^B_Q01a3PL = "DK" ) OR (^B_Q01a3PL = "RF" ) ) ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "2"
ELSE
IF ( (^B_Q01a3PL = "8" ) OR ( (^B_Q01a3PL = "9" ) OR (^B_Q01a3PL = "10" ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "3"
Group
[ id = B_C01a3PL | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C01a3PL]

routing

[id = B_C01a3PL_1 ]
IF ( ( (^B_Q01a3PL = "1" ) OR (^B_Q01a3PL = "DK" ) ) OR (^B_Q01a3PL = "RF" ) ) THEN Goto B_Q02a
ELSE
IF ( (^B_Q01a3PL = "2" ) OR (^B_Q01a3PL = "3" ) ) THEN Goto B_Q01c1
ELSE Goto B_Q01b
Group
[ id = B_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01b]
[TU-PL-Question-B_Q01b-1]
Jakiej dziedziny, specjalności dotyczyło najwyższe uzyskane przez Pana wykształcenie? Jeśli była to więcej niż jedna dziedzina czy specjalność, proszę wskazać tę, którą uważa Pan za najważniejszą.

[TU-PL-Question-B_Q01b-2]
Jakiej dziedziny, specjalności dotyczyło najwyższe uzyskane przez Pana wykształcenie? Jeśli była to więcej niż jedna dziedzina czy specjalność, proszę wskazać tę, którą uważa Pan za najważniejszą.
Interviewer Instruction
1. Wręczyć kartę nr 2. 2. W przypadku gdy respondent wskaże więcej niż jedną specjalność dotyczącą jednego poziomu wykształcenia, pytanie dotyczy tej najważniejszej. 3. W przypadku gdy respondent wskaże więcej kierunków wykształcenia na danym poziomie, pytanie dotyczy tego najbardziej aktualnego (ostatniego).
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kształcenie ogólne
02 Pedagogika i kształcenie nauczycieli
03 Nauki humanistyczne, języki i sztuka
04 Nauki społeczne, biznes i prawo
05 Nauki przyrodnicze, matematyka i informatyka
06 Nauki techniczne, inżynieria i budownictwo
07 Rolnictwo i weterynaria
08 Zdrowie i opieka społeczna
09 Usługi
DK
RF
Group
[ id = B_Q01c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[B_Q01c1]
[TU-PL-Question-B_Q01c1-1]
Ile miał Pan lat, kiedy ukończył Pan ten poziom wykształcenia albo który to był rok?

[TU-PL-Question-B_Q01c1-2]
Ile miała Pani lat, kiedy ukończyła Pani ten poziom wykształcenia albo który to był rok?
Interviewer Instruction
1. Wpisać wiek LUB rok. 2. W przypadku gdy respondent wskaże więcej kierunków wykształcenia na danym poziomie, pytanie dotyczy tego najbardziej aktualnego (ostatniego).
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Wiek [FTE]
DK
RF
[B_Q01c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Rok [FTE]
DK
RF

routing

[id = B_Q01c1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^B_Q01c2) < "2" ) THEN Goto B_Q01d
ELSE Goto B_D01d

inference rule

[id = B_Q01c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^B_Q01c1 ≠ "DK" ) AND (^B_Q01c1 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q01c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q01c2 = (^A_Q01a + ^B_Q01c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^B_Q01c2 ≠ "DK" ) AND (^B_Q01c2 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q01c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q01c1 = (^B_Q01c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = B_Q01c1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^B_Q01c2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^B_Q01c2 − ^A_Q01a) > "50" ) ) OR ( (^B_Q01c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Wprowadzono odpowiedź, która wydaje się niepoprawna. Proszę potwierdzić wiek lub rok wpisany w ostatnim pytaniu bądź zmienić rok urodzenia (A_Q01a) lub rok zakończenia wykształcenia (B_Q01c2).
Group
[ id = B_Q01d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01d] A który to był miesiąc?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 styczeń
02 luty
03 marzec
04 kwiecień
05 maj
06 czerwiec
07 lipiec
08 sierpień
09 wrzesień
10 październik
11 listopad
12 grudzień
DK
RF
Group
[ id = B_D01d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D01d]

inference rule

[id = B_D01d_1 | after]
IF ( ( (^B_Q01aPL = "1" ) OR (^B_Q01aPL = "DK" ) ) OR (^B_Q01aPL = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE
IF ( (^B_Q01c2 = "DK" ) OR (^B_Q01c2 = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE
IF ( ( (^B_Q01d = "DK" ) OR (^B_Q01d = "RF" ) ) AND (^B_Q01c2 = ^A_D01a3) ) THEN ^B_D01d = "12"
ELSE
IF ( (^B_Q01d = "DK" ) OR (^B_Q01d = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE ^B_D01d = ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^B_Q01c2 x "12" ) + ^B_Q01d) )
Group
[ id = B_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02a]
[TU-PL-Question-B_Q02a-1]
Czy obecnie uczy się Pan lub studiuje, aby uzyskać jakieś świadectwo lub dyplom?

[TU-PL-Question-B_Q02a-2]
Czy obecnie uczy się Pani lub studiuje, aby uzyskać jakieś świadectwo lub dyplom?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF
Help
1. Jeżeli respondent nie jest pewien, co oznacza "dyplom lub świadectwo", należy wyjaśnić, że chodzi o to samo, co w poprzednich pytaniach. 2. Jeśli respondent nadal ma wątpliwości, już teraz wręczyć KARTĘ 3 do pytania B_Q02bPL i zapytać: "Czy obecnie kształci się Pan(i), aby uzyskać któryś ze stopni lub świadectw wymienionych na tej karcie?". 3. Jeśli respondent odpowiada, wskazując jeden ze stopni lub świadectw wymienionych na liście, zaznaczyć odpowiedź "tak", a następnie zaznaczyć odpowiedni program na kolejnym ekranie.

routing

[id = B_Q02a_1 ]
IF (^B_Q02a = "1" ) THEN Goto B_Q02bPL
ELSE Goto B_Q03a
Group
[ id = B_Q02bPL | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02bPL]
[TU-PL-Question-B_Q02bPL-1]
Na jakim poziomie wykształcenia obecnie się Pan kształci?

[TU-PL-Question-B_Q02bPL-2]
Na jakim poziomie wykształcenia obecnie się Pani kształci?
Interviewer Instruction
1. Wręczyć kartę nr 3. 2. W przypadku wykształcenia uzyskanego zagranicą, poprosić respondneta o wskazaniejego, który poziom krajowego systemu edukacji jest najbliższy poziomowi tego wykształcenia.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Podstawowe I (po reformie) (ISCED 1)
02 Podstawowe II (przed reformą lub gimnazjum) (ISCED 2)
03 Zasadnicze zawodowe (ISCED 3C)
04 Średnie zawodowe (ISCED 3B)
05 Średnie ogólnokształcące (ISCED 3A)
06 Policealne, pomaturalne, ale nie wyższe (ISCED 4)
07 Licencjat (ISCED 5A) (studia I stopnia)
08 Magisterium (ISCED 5A) (studia II stopnia)
09 Doktorat, profesura (ISCED 6)
DK
RF

routing

[id = B_Q02bPL_1 ]
IF ( ( ( (^B_Q02bPL = "1" ) OR (^B_Q02bPL = "2" ) ) OR (^B_Q02bPL = "DK" ) ) OR (^B_Q02bPL = "RF" ) ) THEN Goto B_C05b
ELSE Goto B_Q02c
Group
[ id = B_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02c]
[TU-PL-Question-B_Q02c-1]
Jaka jest główna dziedzina lub specjalizacja tego wykształcenia? Jeśli jest to więcej niż jedna dziedzina czy specjalność, proszę wskazać tę, którą uważa Pan za najważniejszą.

[TU-PL-Question-B_Q02c-2]
Jaka jest główna dziedzina lub specjalizacja tego wykształcenia? Jeśli jest to więcej niż jedna dziedzina czy specjalność, proszę wskazać tę, którą uważa Pani za najważniejszą.
Interviewer Instruction
Wręczyć kartę nr 2
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kształcenie ogólne
02 Pedagogika i kształcenie nauczycieli
03 Nauki humanistyczne, języki i sztuka
04 Nauki społeczne, biznes i prawo
05 Nauki przyrodnicze, matematyka i informatyka
06 Nauki techniczne, inżynieria i budownictwo
07 Rolnictwo i weterynaria
08 Zdrowie i opieka społeczna
09 Usługi
DK
RF

routing

[id = B_Q02c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C05b
Group
[ id = B_Q03a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03a]
[TU-PL-Question-B_Q03a-1]
Czy kiedykolwiek rozpoczął Pan naukę lub studia w celu uzyskania dyplomu lub świadectwa, ale przerwał ją/je Pan przed ukończeniem?

[TU-PL-Question-B_Q03a-2]
Czy kiedykolwiek rozpoczęła Pani naukę lub studia w celu uzyskania dyplomu lub świadectwa, ale przerwała ją/je Pani przed ukończeniem?
Interviewer Instruction
1. To pytanie dotyczy całościowych programów kształcenia (na przykład takich jak program studiów licencjackich na uczelni). 2. Jeżeli respondent przerwał naukę, ale potem podjął ją ponownie, nie powinno się tego kwalifikować jako "przerwanie przed ukończeniem"
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF

routing

[id = B_Q03a_1 ]
IF (^B_Q03a = "1" ) THEN Goto B_Q03bPL
ELSE Goto B_D03d
Group
[ id = B_Q03bPL | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03bPL]
[TU-PL-Question-B_Q03bPL-1]
Na jakim poziomie wykształcenia zaczął Pan tę naukę lub studia? Jeśli jest to więcej niż jeden poziom, proszę podać najwyższy z nich.

[TU-PL-Question-B_Q03bPL-2]
Na jakim poziomie wykształcenia zaczęła Pani tę naukę lub studia? Jeśli jest to więcej niż jeden poziom, proszę podać najwyższy z nich.
Interviewer Instruction
1. Wręczyć kartę nr 4. 2. W przypadku wykształcenia uzyskanego zagranicą, poprosić respondneta o wskazaniejego, który poziom krajowego systemu edukacji jest najbliższy poziomowi tego wykształcenia.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Podstawowe I (ISCED 1)
02 Podstawowe II (gimnazjum) (ISCED 2)
03 Zasadnicze zawodowe (ISCED 3C)
04 Średnie zawodowe (ISCED 3B)
05 Średnie ogólnokształcące (ISCED 3A)
06 Policealne, pomaturalne, ale nie wyższe (ISCED 4)
07 Licencjat (ISCED 5A) (studia I stopnia)
08 Magisterium (ISCED 5A) (studia II stopnia)
09 Doktorat, profesura (ISCED 6)
DK
RF
Group
[ id = B_Q03c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[B_Q03c1]
[TU-PL-Question-B_Q03c1-1]
Ile miał Pan lat, kiedy przerwał Pan tę naukę lub studia albo który to był rok?

[TU-PL-Question-B_Q03c1-2]
Ile miała Pani lat, kiedy przerwała Pani tę naukę lub studia albo który to był rok?
Interviewer Instruction
Wstawić wiek LUB rok.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Wiek [FTE]
DK
RF
[B_Q03c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Rok [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = B_Q03c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^B_Q03c1 ≠ "DK" ) AND (^B_Q03c1 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q03c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q03c2 = (^A_Q01a + ^B_Q03c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^B_Q03c2 ≠ "DK" ) AND (^B_Q03c2 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q03c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q03c1 = (^B_Q03c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = B_Q03c1_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^B_Q03c2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^B_Q03c2 − ^A_Q01a) > "50" ) ) OR ( (^B_Q03c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Wprowadzono odpowiedź, która wydaje się niepoprawna. Proszę potwierdzić wiek lub rok wpisany w ostatnim pytaniu bądź zmienić rok urodzenia (A_Q01a) lub rok przerwania nauki lub studiów (B_Q03c2).
Group
[ id = B_C03c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03c2]

routing

[id = B_C03c2_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^B_Q03c2) < "2" ) THEN Goto B_Q03d
ELSE Goto B_D03d
Group
[ id = B_Q03d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03d] A który to był miesiąc?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 styczeń
02 luty
03 marzec
04 kwiecień
05 maj
06 czerwiec
07 lipiec
08 sierpień
09 wrzesień
10 październik
11 listopad
12 grudzień
DK
RF
Group
[ id = B_D03d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D03d]

inference rule

[id = B_D03d_1 | after]
IF ( ( (^B_Q03a = "2" ) OR (^B_Q03a = "DK" ) ) OR (^B_Q03a = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE
IF ( (^B_Q03c2 = "DK" ) OR (^B_Q03c2 = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE
IF ( ( (^B_Q03d = "DK" ) OR (^B_Q03d = "RF" ) ) AND (^B_Q03c2 = ^A_D01a3) ) THEN ^B_D03d = "12"
ELSE
IF ( (^B_Q03d = "DK" ) OR (^B_Q03d = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE ^B_D03d = ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^B_Q03c2 x "12" ) + ^B_Q03d) )
Group
[ id = B_C03d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03d]

routing

[id = B_C03d_1 ]
IF ( (^B_D01d ≤ "12" ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) THEN Goto B_R05a
ELSE Goto B_Q04a
Group
[ id = B_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q04a]
[TU-PL-Question-B_Q04a-1]
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, to znaczy od ^MonthYear, uczył się Pan lub studiował w trybie dziennym lub zaocznym/wieczorowym, aby uzyskać dyplom lub świadectwo?

[TU-PL-Question-B_Q04a-2]
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, to znaczy od ^MonthYear, uczyła się Pani lub studiowała, w trybie dziennym lub zaocznym/wieczorowym, aby uzyskać dyplom lub świadectwo?
Interviewer Instruction
Pytanie to dotyczy udziału we wszystkich sformalizowanych formach kształcenia w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w tym wykształcenia, które respondent przerwał bez ukończenia.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF
Help
1. Jeżeli respondent nie jest pewien, co oznacza "dyplom lub świadectwo", należy wyjaśnić, że chodzi o dyplomy lub świadectwa potwierdzające ukończenie jednego z następujących poziomów edukacji: podstawowej (gimnazjalnej), średniej, policealnej lub wyższej. 2. Jeśli respondent nadal ma wątpliwości, już teraz wręczyć KARTĘ 3 do pytania B_Q05aPL i zapytać: "Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy kształcił(a) się Pan(i) w ramach któregoś z programów kształcenia wymienionych na tej karcie?".

routing

[id = B_Q04a_1 ]
IF (^B_Q04a = "1" ) THEN Goto B_Q04b
ELSE Goto B_R12
Group
[ id = B_Q04b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q04b]
[TU-PL-Question-B_Q04b-1]
W ramach ilu programów prowadzących do uzyskania dyplomu lub świadectwa kształcił się Pan w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

[TU-PL-Question-B_Q04b-2]
W ramach ilu programów prowadzących do uzyskania dyplomu lub świadectwa kształciła się Pani w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
Interviewer Instruction
Liczba programów dotyczy programów całościowych (na przykład program studiów licencjackich na uczelni), a nie do odrębnych bloków przedmiotów czy modułów składających się na takie programy.
Responses
[ Min = 1 | Max = 9 | layout = radioButton ]
00 [FTE] programy
DK
RF
Group
[ id = B_R05a | response condition = All | layout = list ]
[B_R05a]
[TU-PL-Question-B_R05a-1]
A teraz zadam Panu jeszcze kilka pytań na temat najwyższego ukończonego przez Pana poziomu wykształcenia.

[TU-PL-Question-B_R05a-2]
A teraz zadam Pani jeszcze kilka pytań na temat najwyższego ukończonego przez Panią poziomu wykształcenia.

[TU-PL-Question-B_R05a-3]
A teraz zadam Panu jeszcze kilka pytań dotyczących tego wykształcenia.

[TU-PL-Question-B_R05a-4]
A teraz zadam Pani jeszcze kilka pytań dotyczących tego wykształcenia.

[TU-PL-Question-B_R05a-5]
A teraz zadam Panu jeszcze kilka pytań na temat nauki lub studiów, które podjął Pan jako ostatnie.

[TU-PL-Question-B_R05a-6]
A teraz zadam Pani jeszcze kilka pytań na temat nauki lub studiów, które podjęła Pani jako ostatnie.
Interviewer Instruction
Proszę nacisnąć <Dalej>, aby kontynuować.

inference rule

[id = B_R05a_1 | before]
IF ( ( ( ( (^B_Q03a = "2" ) OR (^B_Q03a = "DK" ) ) OR (^B_Q03a = "RF" ) ) OR (^B_D03d ≥ ^B_D01d) ) AND (^B_D01d ≤ "12" ) ) THEN ^ThisQualification = "the highest qualification you ever completed."
ELSE
IF ( ( (^B_D03d < ^B_D01d) AND (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q04b = "1" ) ) THEN ^ThisQualification = "this qualification."
ELSE ^ThisQualification = "the last qualification you studied for."
Group
[ id = B_C05a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C05a]

routing

[id = B_C05a_1 ]
IF ( (^B_D01d ≤ "12" ) AND (^B_D01d ≤ ^B_D03d) ) THEN Goto B_Q05c
ELSE
IF (^B_D03d ≤ "12" ) THEN Goto B_Q05b
ELSE Goto B_Q05aPL
Group
[ id = B_Q05aPL | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05aPL] Jaki to był poziom kształcenia?
Interviewer Instruction
1. Wręczyć kartę nr 3. 2. W przypadku wykształcenia uzyskanego zagranicą, poprosić respondneta o wskazaniejego, który poziom krajowego systemu edukacji jest najbliższy poziomowi tego wykształcenia.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Podstawowe I (po reformie) (ISCED 1)
02 Podstawowe II (przed reformą lub gimnazjum) (ISCED 2)
03 Zasadnicze zawodowe (ISCED 3C)
04 Średnie zawodowe (ISCED 3B)
05 Średnie ogólnokształcące (ISCED 3A)
06 Policealne, pomaturalne, ale nie wyższe (ISCED 4)
07 Licencjat (ISCED 5A) (studia I stopnia)
08 Magisterium (ISCED 5A) (studia II stopnia)
09 Doktorat, profesura (ISCED 6)
DK
RF

routing

[id = B_Q05aPL_1 ]
IF ( ( ( (^B_Q05aPL = "1" ) OR (^B_Q05aPL = "2" ) ) OR (^B_Q05aPL = "DK" ) ) OR (^B_Q05aPL = "RF" ) ) THEN Goto B_Q05c
ELSE Goto B_Q05b
Group
[ id = B_Q05b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05b]
[TU-PL-Question-B_Q05b-1]
Jaka była główna dziedzina lub specjalizacja tego wykształcenia? Jeśli była to więcej niż jedna dziedzina czy specjalność, proszę wskazać tę, którą uważa Pan za najważniejszą.

[TU-PL-Question-B_Q05b-2]
Jaka była główna dziedzina lub specjalizacja tego wykształcenia? Jeśli była to więcej niż jedna dziedzina czy specjalność, proszę wskazać tę, którą uważa Pan za najważniejszą.
Interviewer Instruction
Wręczyć kartę nr 2.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kształcenie ogólne
02 Pedagogika i kształcenie nauczycieli
03 Nauki humanistyczne, języki i sztuka
04 Nauki społeczne, biznes i prawo
05 Nauki przyrodnicze, matematyka i informatyka
06 Nauki techniczne, inżynieria i budownictwo
07 Rolnictwo i weterynaria
08 Zdrowie i opieka społeczna
09 Usługi
DK
RF
Group
[ id = B_C05b | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C05b]

routing

[id = B_C05b_1 ]
IF ( ( ( ( ( (^AgeEdu = "15" ) OR (^AgeEdu = "16" ) ) OR (^AgeEdu = "17" ) ) OR (^AgeEdu = "18" ) ) OR (^AgeEdu = "19" ) ) AND ( ( ( ( (^B_Q02bPL = "1" ) OR (^B_Q02bPL = "2" ) ) OR (^B_Q02bPL = "3" ) ) OR (^B_Q02bPL = "4" ) ) OR (^B_Q02bPL = "5" ) ) ) THEN Goto B_END
ELSE Goto B_Q05c
Group
[ id = B_Q05c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05c] Czy główne przyczyny podjęcia tej nauki lub studiów były związane z pracą?
Interviewer Instruction
"Związane z pracą" nie odnosi się jedynie do konkretnej pracy, ale również do podnoszenia szans na zatrudnienie w ogóle.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF
Group
[ id = B_Q10a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10a]
[TU-PL-Question-B_Q10a-1]
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, kiedy uczył się Pan lub studiował w celu uzyskania tego dyplomu lub świadectwa, pracował Pan w pełnym lub w niepełnym wymiarze godzin?

[TU-PL-Question-B_Q10a-2]
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, kiedy uczyła się Pani lub studiowała w celu uzyskania tego dyplomu lub świadectwa, pracowała Pani w pełnym lub w niepełnym wymiarze godzin?
Interviewer Instruction
Jeżeli w tym czasie respondent był samozatrudniony, zaznaczyć "tak".
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF
Group
[ id = B_C10a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C10a]

routing

[id = B_C10a_1 ]
IF (^B_Q10a = "1" ) THEN Goto B_Q10b
ELSE Goto B_Q11
Group
[ id = B_Q10b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10b]
[TU-PL-Question-B_Q10b-1]
Czy ta nauka lub studia odbywały się …

[TU-PL-Question-B_Q10b-2]
Czy ta nauka lub studia odbywały się …
Interviewer Instruction
Odczytać respondentowi kategorie.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tylko w trakcie czasu pracy
02 W większości w trakcie czasu pracy
03 W większości poza czasem pracy
04 Tylko poza czasem pracy
DK
RF
Help
1. To pytanie dotyczy nauki lub studiów, które mają miejsce w trakcie czasu pracy, co oznacza, że godziny pracy są wykorzystywane na naukę lub studiowanie w celu uzyskania dyplomu lub świadectwa, a nie na faktyczną pracę zawodową. Pytanie to dotyczy także przypadku, kiedy godziny pracy są zastąpione nauką, nawet jeśli nauka ta ma miejsce poza zwykłymi godzinami pracy respondenta. 2. Jeśli nauka odbywa się poza godzinami pracy, a respondent otrzymał wynagrodzenie za te godziny lub za dodatkowe godziny czasu wolnego, naukę taką należy zakodować jako odbywającą się "podczas czasu pracy". Odpowiedź powinna odzwierciedlać jedynie udział w zajęciach, ćwiczeniach itp., bez uwzględniania zadań domowych.
Group
[ id = B_Q10c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10c]
[TU-PL-Question-B_Q10c-1]
Na ile przydatne były studia lub nauka związane z uzyskaniem tego dyplomu lub świadectwa w pracy lub w działalności, którą wykonywał Pan w tym czasie? Czy było to...

[TU-PL-Question-B_Q10c-2]
Na ile przydatne były studia lub nauka związane z uzyskaniem tego dyplomu lub świadectwa w pracy lub w działalności, którą wykonywała Pani w tym czasie? Czy było to...
Interviewer Instruction
Odczytać respondentowi kategorie.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Zupełnie nieprzydatne
02 W pewnym stopniu przydatne
03 Umiarkowanie przydatne
04 Bardzo przydatne
DK
RF
Group
[ id = B_Q11 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q11]
[TU-PL-Question-B_Q11-1]
Czy pracodawca lub przyszły pracodawca opłacił czesne, opłatę rejestracyjną, opłatę egzaminacyjną, koszty podręczników lub inne koszty związane z Pana nauką lub studiowaniem w celu uzyskania tego dyplomu lub świadectwa? Czy było to ...

[TU-PL-Question-B_Q11-2]
Czy pracodawca lub przyszły pracodawca opłacił czesne, opłatę rejestracyjną, opłatę egzaminacyjną, koszty podręczników lub inne koszty związane z Pani nauką lub studiowaniem w celu uzyskania tego dyplomu lub świadectwa? Czy było to ...
Interviewer Instruction
1. Odczytać respondentowi kategorie. 2. Pozostałe koszty obejmują dojazdy i zakwaterowanie. 3. Jeżeli osoba samozatrudniona opłacała sama swoje wydatki, proszę zakodować "tak, całkowicie" lub "tak częściowo".
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak, w całości
02 Tak, częściowo
03 Nie, w żadnej części
04 Nie było takich kosztów
05
[TU-PL-Answers-B_Q11DD05-1]
[[W tamtym czasie nie miałem pracodawcy ani przyszłego pracodawcy]]

[TU-PL-Answers-B_Q11DD05-2]
[[W tamtym czasie nie miałam pracodawcy ani przyszłego pracodawcy]]
DK
RF
Group
[ id = B_R12 | response condition = All | layout = list ]
[B_R12]
[TU-PL-Question-B_R12-1]
Teraz chcielibyśmy przejść do innych zorganizowanych form uczenia się, w których być może uczestniczył Pan w ciągu ostatnich 12 miesięcy zarówno związanych i niezwiązanych z pracą. Będziemy rozmawiać o typach kursów wymienionych na tej karcie. Odpowiadając na kolejne pytania, proszę nie uwzględniać żadnych czynności, które wykonywał Pan w ramach tej nauki lub studiów, o których już Pan opowiedział.

[TU-PL-Question-B_R12-2]
Teraz chcielibyśmy przejść do innych zorganizowanych form uczenia się, w których być może uczestniczyła Pani w ciągu ostatnich 12 miesięcy zarówno związanych i niezwiązanych z pracą. Będziemy rozmawiać o typach kursów wymienionych na tej karcie. Odpowiadając na kolejne pytania, proszę nie uwzględniać żadnych czynności, które wykonywała Pani w ramach tej nauki lub studiów, o których już Pani opowiedziała.

[TU-PL-Question-B_R12-3]
Teraz chcielibyśmy przejść do innych zorganizowanych form uczenia się, w których być może uczestniczył Pan w ciągu ostatnich 12 miesięcy zarówno związanych i niezwiązanych z pracą. Będziemy rozmawiać o typach kursów wymienionych na tej karcie.

[TU-PL-Question-B_R12-4]
Teraz chcielibyśmy przejść do innych zorganizowanych form uczenia się, w których być może uczestniczyła Pani w ciągu ostatnich 12 miesięcy zarówno związanych i niezwiązanych z pracą. Będziemy rozmawiać o typach kursów wymienionych na tej karcie.
Interviewer Instruction
1. Wręczyć kartę nr 14 i poprosić respondenta o korzystanie z niej do momentu, kiedy zostanie poproszony o jej oddanie. 2. Proszę uwzględnić działania (jeszcze) niezakończone. Proszę uwzględnić wszystkie działania nawet jeżeli trwały tylko godzinę. 3. Proszę nacisąć <Dalej>, aby kontynuować.

inference rule

[id = B_R12_1 | before]
IF ( ( ( (^B_Q02a = "1" ) OR (^B_D01d ≤ "12" ) ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q04a = "1" ) ) THEN ^ExcludeStudy = "When answering the next questions, please exclude any activity you engaged in as part of the study you already reported on."
ELSE ^ExcludeStudy = " "
Group
[ id = B_Q12a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12a]
[TU-PL-Question-B_Q12a-1]
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy brał Pan udział w kursach otwartych lub kursach na odległość?

[TU-PL-Question-B_Q12a-2]
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy uczestniczyła Pani w kursach i szkoleniach prowadzonych w systemie otwartym lub korespondencyjnym?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF
Help
Chodzi tu o kursy i szkolenia, które są podobne do tych prowadzonych w trybie bezpośrednim, ale odbywają się za pośrednictwem korespondencji pocztowej lub mediów elektronicznych, co umożliwia kontakt nauczyciela/instruktora ze słuchaczami, którzy nie spotykają się razem w tej samej sali.

routing

[id = B_Q12a_1 ]
IF (^B_Q12a = "1" ) THEN Goto B_Q12b
ELSE Goto B_Q12c
Group
[ id = B_Q12b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12b]
[TU-PL-Question-B_Q12b-1]
W ilu takich działaniach Pan uczestniczył?

[TU-PL-Question-B_Q12b-2]
W ilu takich działaniach Pani uczestniczyła?
Interviewer Instruction
Powiązane ze sobą działania związane z uczeniem się, a odbywające się w inne dni, proszę policzyć jako jeden przypadek.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12b_1 | before]
IF (^B_Q12a = "2" ) THEN ^B_Q12b = "0"
Group
[ id = B_Q12c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12c]
[TU-PL-Question-B_Q12c-1]
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy brał Pan udział w jakichś zorganizowanych sesjach szkoleniowych w miejscu pracy lub w szkoleniach prowadzonych przez przełożonych lub współpracowników?

[TU-PL-Question-B_Q12c-2]
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy brała Pani udział w jakichś zorganizowanych sesjach szkoleniowych w miejscu pracy lub w szkoleniach prowadzonych przez przełożonych lub współpracowników?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF
Help
1. Ten typ szkolenia charakteryzują zaplanowane okresy zajęć, instruktażu lub praktyki z użyciem narzędzi pracy. 2. Zazwyczaj są one zorganizowane przez pracodawcę, aby ułatwić adaptację (nowych) pracowników. 3. Może to być zarówno ogólne szkolenie dotyczące firmy, jak i konkretne szkolenie związane z miejscem pracy (bezpieczeństwo i zagrożenia zdrowia, zwyczaje panujące w miejscu pracy). 4. Zalicza się tu na przykład zorganizowane szkolenia prowadzone przez kierownictwo firmy, przełożonych lub współpracowników, aby ułatwić respondentowi lepsze wykonywanie swojej pracy albo wprowadzenie go do nowych zadań, ale może także odbywać się w obecności trenera.

routing

[id = B_Q12c_1 ]
IF (^B_Q12c = "1" ) THEN Goto B_Q12d
ELSE Goto B_Q12e
Group
[ id = B_Q12d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12d]
[TU-PL-Question-B_Q12d-1]
W ilu takich działaniach Pan uczestniczył?

[TU-PL-Question-B_Q12d-2]
W ilu takich działaniach Pani uczestniczyła?
Interviewer Instruction
Powiązane ze sobą działania związane z uczeniem się, a odbywające się w inne dni, proszę policzyć jako jeden przypadek.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12d_1 | before]
IF (^B_Q12c = "2" ) THEN ^B_Q12d = "0"
Group
[ id = B_Q12e | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12e]
[TU-PL-Question-B_Q12e-1]
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy brał Pan udział w seminariach lub warsztatach?

[TU-PL-Question-B_Q12e-2]
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy brała Pani udział w seminariach lub warsztatach?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF

routing

[id = B_Q12e_1 ]
IF (^B_Q12e = "1" ) THEN Goto B_Q12f
ELSE Goto B_Q12g
Group
[ id = B_Q12f | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12f]
[TU-PL-Question-B_Q12f-1]
W ilu takich działaniach Pan uczestniczył?

[TU-PL-Question-B_Q12f-2]
W ilu takich działaniach Pani uczestniczyła?
Interviewer Instruction
Powiązane ze sobą działania związane z uczeniem się, a odbywające się w inne dni, proszę policzyć jako jeden przypadek.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12f_1 | before]
IF (^B_Q12e = "2" ) THEN ^B_Q12f = "0"
Group
[ id = B_Q12g | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12g]
[TU-PL-Question-B_Q12g-1]
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy brał Pan udział w kursach lub lekcjach prywatnych, o których jeszcze Pan nie mówił?

[TU-PL-Question-B_Q12g-2]
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy brała Pani udział w kursach lub lekcjach prywatnych, o których jeszcze Pani nie mówiła?
Interviewer Instruction
Proszę uwzględnić wszelkie kursy niezależnie od ich celu (związane lub niezwiązane z pracą).
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF
Help
1. Kursy i szkolenia są zwykle nakierowane na konkretny temat i prowadzone przez osoby specjalizujące się w danej dziedzinie. Mogą one przybierać formę zajęć w sali (niekiedy w połączeniu z realnymi lub symulowanymi sytuacjami) lub wykładów. 2. Jeśli osoba udzielająca lekcji prywatnych jest w stosunku do respondenta w relacji nauczyciel-uczeń, należy w tym pytaniu zakodować "tak". Jeśli osoba ucząca/nauczyciel pomaga uczniowi w ramach przyjaźni, więzi rodzinnych lub innych relacji towarzyskich, należy tu zakodować "nie".

routing

[id = B_Q12g_1 ]
IF (^B_Q12g = "1" ) THEN Goto B_Q12h
ELSE Goto B_D12h1
Group
[ id = B_Q12h | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12h]
[TU-PL-Question-B_Q12h-1]
W ilu takich działaniach Pan uczestniczył?

[TU-PL-Question-B_Q12h-2]
W ilu takich działaniach Pani uczestniczyła?
Interviewer Instruction
Powiązane ze sobą działania związane z uczeniem się, a odbywające się w inne dni, proszę policzyć jako jeden przypadek.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12h_1 | before]
IF (^B_Q12g = "2" ) THEN ^B_Q12h = "0"
Group
[ id = B_D12h1 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h1]

inference rule

[id = B_D12h1_1 | after]
IF (^B_Q12b = "NULL" ) THEN ^B_Q12bNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12bNumeric = ^B_Q12b
Group
[ id = B_D12h2 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h2]

inference rule

[id = B_D12h2_1 | after]
IF (^B_Q12d = "NULL" ) THEN ^B_Q12dNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12dNumeric = ^B_Q12d
Group
[ id = B_D12h3 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h3]

inference rule

[id = B_D12h3_1 | after]
IF (^B_Q12f = "NULL" ) THEN ^B_Q12fNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12fNumeric = ^B_Q12f
Group
[ id = B_D12h4 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h4]

inference rule

[id = B_D12h4_1 | after]
IF (^B_Q12h = "NULL" ) THEN ^B_Q12hNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12hNumeric = ^B_Q12h
Group
[ id = B_D12h | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D12h]

routing

[id = B_D12h_1 ]
IF ( (^B_D12h = "3" ) OR (^B_D12h = "5" ) ) THEN Goto B_Q26a
ELSE Goto B_R13

inference rule

[id = B_D12h_2 | after]
IF ( (^B_Q12bNumeric + (^B_Q12dNumeric + (^B_Q12fNumeric + ^B_Q12hNumeric) ) ) = "1" ) THEN ^B_D12h = "1"
ELSE
IF ( (^B_Q12bNumeric + (^B_Q12dNumeric + (^B_Q12fNumeric + ^B_Q12hNumeric) ) ) > "1" ) THEN ^B_D12h = "2"
ELSE
IF ( (^B_Q12a = "2" ) AND ( (^B_Q12c = "2" ) AND ( (^B_Q12e = "2" ) AND (^B_Q12g = "2" ) ) ) ) THEN ^B_D12h = "3"
ELSE
IF ( (^B_Q12a = "1" ) OR ( (^B_Q12c = "1" ) OR ( (^B_Q12e = "1" ) OR (^B_Q12g = "1" ) ) ) ) THEN ^B_D12h = "4"
ELSE ^B_D12h = "5"
Group
[ id = B_R13 | response condition = All | layout = list ]
[B_R13]
[TU-PL-Question-B_R13-1]
A teraz zadam Panu jeszcze kilka pytań dotyczących udziału w kursach i szkoleniach prowadzonych w systemie otwartym lub korespondencyjnym.

[TU-PL-Question-B_R13-2]
A teraz zadam Pani jeszcze kilka pytań dotyczących udziału w kursach i szkoleniach prowadzonych w systemie otwartym lub korespondencyjnym.

[TU-PL-Question-B_R13-3]
A teraz zadam Panu kilka pytań dotyczących udziału w zorganizowanych sesjach szkoleniowych w miejscu pracy lub szkolenia prowadzonego przez przełożonych lub współpracowników.

[TU-PL-Question-B_R13-4]
A teraz zadam Pani kilka pytań dotyczących udziału w zorganizowanych sesjach szkoleniowych w miejscu pracy lub szkolenia prowadzonego przez przełożonych lub współpracowników.

[TU-PL-Question-B_R13-5]
A teraz zadam Panu kilka pytań dotyczących udziału w seminariach lub warsztatach.

[TU-PL-Question-B_R13-6]
A teraz zadam Pani kilka pytań dotyczących udziału w seminariach lub warsztatach.

[TU-PL-Question-B_R13-7]
A teraz zadam Panu kilka pytań dotyczących udziału w kursach, szkoleniach lub lekcjach prywatnych.

[TU-PL-Question-B_R13-8]
A teraz zadam Pani kilka pytań dotyczących udziału w kursach, szkoleniach lub lekcjach prywatnych.

[TU-PL-Question-B_R13-9]
A teraz zadam Panu kilka pytań na temat działań, o których już Pan mówił. Rozpocznijmy od ostatniego działania, w którym brał Pan udział.

[TU-PL-Question-B_R13-10]
A teraz zadam Pani kilka pytań na temat działań, o których już Pani mówiła. Rozpocznijmy od ostatniego działania, w którym brała Pani udział.
Interviewer Instruction
Proszę nacisnąć <Dalej>, aby kontynuować.

inference rule

[id = B_R13_1 | before]
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12a = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in open or distance education."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in organised sessions for on the job training or training by supervisors or co-workers."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12e = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in seminars or workshops."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12g = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in courses or private lessons."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "2" ) OR (^B_D12h = "4" ) ) THEN ^CurrentLast = "the activities you just reported on. I will start with some questions on the last of these activities that you participated in."
Group
[ id = B_C13 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C13]

routing

[id = B_C13_1 ]
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) THEN Goto B_Q14b
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND ( ( (^B_Q12c = "2" ) OR (^B_Q12c = "DK" ) ) OR (^B_Q12c = "RF" ) ) ) THEN Goto B_Q14a
ELSE Goto B_Q13
Group
[ id = B_Q13 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q13] Który z punktów wymienionych na tej karcie najlepiej oddaje to działanie?
Interviewer Instruction
Po uzyskaniu odpowiedzi, proszę zabrać kartę nr 14.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kurs prowadzony w systemie otwartym lub korespondencyjnym.
02 Zorganizowane sesje szkoleń w miejscu pracy lub szkolenia prowadzone przez przełożonych lub współpracowników.
03 Seminarium lub warsztaty.
04 Inne rodzaje kursów lub lekcji prywatnych.
DK
RF
Help
1. Kursy i szkolenia prowadzone w systemie otwartym lub korespondencyjnym są podobne do tych prowadzonych w trybie bezpośrednim, ale odbywają się za pośrednictwem korespondencji pocztowej lub mediów elektronicznych, co umożliwia kontakt nauczyciela/instruktora ze słuchaczami, którzy nie spotykają się razem w tej samej sali. 2. Zorganizowane sesje szkoleń w miejscu pracy lub szkolenia prowadzone przez przełożonych lub współpracowników, które polegają na zaplanowanych okresach szkoleń lub zajęć praktycznych z użyciem normalnych narzędzi pracy. Zazwyczaj są one zorganizowane przez pracodawcę, aby ułatwić adaptację (nowych) pracowników. Może to być zarówno ogólne szkolenie dotyczące firmy, jak i konkretne szkolenie związane z miejscem pracy (bezpieczeństwo i zagrożenia zdrowia, zwyczaje panujące w miejscu pracy). Zalicza się tu na przykład zorganizowane szkolenia prowadzone przez kierownictwo firmy, przełożonych lub współpracowników, aby ułatwić respondentowi lepsze wykonywanie swojej pracy albo wprowadzenie go do nowych zadań, ale może także odbywać się w obecności trenera. 3. Kursy i szkolenia są zwykle nakierowane na konkretny temat i prowadzone przez osoby specjalizujące się w danej dziedzinie. Mogą one przybierać formę zajęć w sali (niekiedy w połączeniu z realnymi lub symulowanymi sytuacjami) lub wykładów. Jeśli osoba udzielająca lekcji prywatnych jest w stosunku do respondenta w relacji nauczyciel-uczeń, należy w tym pytaniu zakodować "tak". Jeśli osoba ucząca/nauczyciel pomaga uczniowi w ramach przyjaźni, więzi rodzinnych lub innych relacji towarzyskich, należy tu zakodować "nie".

routing

[id = B_Q13_1 ]
IF (^B_Q13 = "2" ) THEN Goto B_Q14b
ELSE Goto B_Q14a
Group
[ id = B_Q14a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q14a] Czy to działanie było związane przede wszystkim z pracą zawodową?
Interviewer Instruction
"Związane z pracą" nie odnosi się jedynie do konkretnej pracy, ale również do podnoszenia szans na zatrudnienie w ogóle.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF

routing

[id = B_Q14a_1 ]
IF (^B_Q14a = "1" ) THEN Goto B_Q14b
ELSE Goto B_C14
Group
[ id = B_Q14b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q14b]
[TU-PL-Question-B_Q14b-1]
Proszę dokładniej określić główny powód wzięcia udziału w tym działaniu.

[TU-PL-Question-B_Q14b-2]
Proszę dokładniej określić główny powód wzięcia udziału w tym działaniu.
Interviewer Instruction
1. Wręczyć kartę nr 6. 2. Zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 3. Jeśli wydaje się, że respondent ma problem z odczytaniem karty, przeczytać respondentowi kategorie odpowiedzi.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aby lepiej wykonywać swoją pracę i poprawić perspektywy zatrudnienia
02 Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo utraty pracy
03 Aby zwiększyć możliwości uzyskania pracy albo zmiany pracy lub zawodu
04 Aby rozpocząć własną działalność gospodarczą
05 Uczestnictwo było obowiązkowe
06 Aby poszerzyć wiedzę lub podnieść umiejętności w dziedzinie, która mnie interesuje
07 Aby uzyskać certyfikat, zaświadczenie
08 Inne
DK
RF
Group
[ id = B_C14 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C14]

routing

[id = B_C14_1 ]
IF ( (^B_Q13 = "2" ) OR ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) ) THEN Goto B_Q15b
ELSE Goto B_Q15a
Group
[ id = B_Q15a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15a]
[TU-PL-Question-B_Q15a-1]
Czy w którymkolwiek momencie w trakcie uczestnictwa w tym działaniu był Pan zatrudniony w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy?

[TU-PL-Question-B_Q15a-2]
Czy w którymkolwiek momencie w trakcie uczestnictwa w tym działaniu była Pani zatrudniona w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy?
Interviewer Instruction
Jeżeli w tym czasie respondent był samozatrudniony, zaznaczyć "tak".
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF

routing

[id = B_Q15a_1 ]
IF (^B_Q15a = "1" ) THEN Goto B_Q15b
ELSE Goto B_Q16
Group
[ id = B_Q15b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15b]
[TU-PL-Question-B_Q15b-1]
Czy to działanie miało miejsce ...

[TU-PL-Question-B_Q15b-2]
Czy to działanie miało miejsce ...
Interviewer Instruction
Odczytać respondentowi kategorie.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tylko w trakcie czasu pracy
02 W większości w trakcie czasu pracy
03 W większości poza czasem pracy
04 Tylko poza czasem pracy
DK
RF
Help
1. To pytanie dotyczy działań, które mają miejsce w trakcie czasu pracy, co oznacza, że godziny pracy są wykorzystywane na udział w działaniach a nie na faktyczną pracę zawodową. 2. Pytanie to dotyczy także przypadku, kiedy godziny pracy są zastąpione udziałem w działaniach, nawet jeśli działania te odbywają sie poza zwykłymi godzinami pracy respondenta. 3. Jeśli działania odbywają się poza godzinami pracy, a respondent otrzymał wynagrodzenie za te godziny lub za dodatkowe godziny czasu wolnego, działania takie należy zakodować jako odbywające się "podczas czasu pracy". 4. Odpowiedź powinna odzwierciedlać jedynie udział w zajęciach, bez uwzględniania zadań domowych.
Group
[ id = B_Q15c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15c]
[TU-PL-Question-B_Q15c-1]
Na ile przydatne było to szkolenie w pracy lub działalności, którą wykonywał Pan w tamtym czasie lub którą wykonuje Pan nadal? Czy było to...

[TU-PL-Question-B_Q15c-2]
Na ile przydatne było to szkolenie w pracy lub działalności, którą wykonywała Pani w tamtym czasie lub którą wykonuje Pani nadal? Czy było to...
Interviewer Instruction
Odczytać respondentowi kategorie.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Zupełnie nieprzydatne
02 W pewnym stopniu przydatne
03 Umiarkowanie przydatne
04 Bardzo przydatne
DK
RF
Group
[ id = B_Q16 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q16]
[TU-PL-Question-B_Q16-1]
Czy pracodawca lub przyszły pracodawca opłacił czesne, opłatę rejestracyjną, opłatę egzaminacyjną, koszty podręczników lub inne koszty związane z Pana udziałem w tym działaniu? Czy było to ...

[TU-PL-Question-B_Q16-2]
Czy pracodawca lub przyszły pracodawca opłacił czesne, opłatę rejestracyjną, opłatę egzaminacyjną, koszty podręczników lub inne koszty związane z Pani udziałem w tym działaniu? Czy było to ...
Interviewer Instruction
1. Odczytać respondentowi kategorie. 2. Pozostałe koszty obejmują dojazdy i zakwaterowanie. 3. Jeżeli osoba samozatrudniona opłacała sama swoje wydatki, proszę zakodować "tak, całkowicie" lub "tak częściowo".
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak, w całości
02 Tak, częściowo
03 Nie, w żadnej części
04 Nie było takich kosztów
05 W tamtym czasie nie miałem(am) pracodawcy ani przyszłego pracodawcy
DK
RF
Group
[ id = B_Q17 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q17]
[TU-PL-Question-B_Q17-1]
Teraz chcielibyśmy zobaczyć, ile czasu w ciągu ostatnich 12 miesięcy poświęcił Pan na udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, lekcjach prywatnych, seminariach lub warsztatach. Jak najłatwiej można określić, ile w sumie czasu poświęcił Pan na te działania: w przeliczeniu na pełne tygodnie, pełne dni czy godziny? Proszę nie uwzględniać czasu poświęconego na wykonywanie zadań domowych lub dojazdy.

[TU-PL-Question-B_Q17-2]
Teraz chcielibyśmy zobaczyć, ile czasu w ciągu ostatnich 12 miesięcy poświęciła Pani na udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, lekcjach prywatnych, seminariach lub warsztatach. Jak najłatwiej można określić, ile w sumie czasu poświęciła Pani na te działania: w przeliczeniu na pełne tygodnie, pełne dni czy godziny? Proszę nie uwzględniać czasu poświęconego na wykonywanie zadań domowych lub dojazdy.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 tygodnie
02 dni
03 godziny
DK
RF

routing

[id = B_Q17_1 ]
IF (^B_Q17 = "1" ) THEN Goto B_Q18a
ELSE
IF (^B_Q17 = "2" ) THEN Goto B_Q19a
ELSE
IF ( (^B_Q17 = "3" ) OR (^B_Q17 = "DK" ) ) THEN Goto B_Q20a
ELSE Goto B_Q26a
Group
[ id = B_Q18a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q18a]
[TU-PL-Question-B_Q18a-1]
Ile czasu w przeliczeniu na pełne tygodnie, począwszy od ^MonthYear aż do chwili obecnej, poświęcił Pan na te działania?

[TU-PL-Question-B_Q18a-2]
Ile czasu w przeliczeniu na pełne tygodnie, począwszy od ^MonthYear aż do chwili obecnej, poświęciła Pani na te działania?
Responses
[ Min = 1 | Max = 52 | layout = radioButton ]
00 [FTE] tygodni
DK
RF

routing

[id = B_Q18a_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C20b
Group
[ id = B_Q19a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q19a]
[TU-PL-Question-B_Q19a-1]
Ile czasu w przeliczeniu na pełne tygodnie, począwszy od ^MonthYear aż do chwili obecnej, poświęcił Pan na te działania?

[TU-PL-Question-B_Q19a-2]
Ile czasu w przeliczeniu na pełne tygodnie, począwszy od ^MonthYear aż do chwili obecnej, poświęciła Pani na te działania?
Responses
[ Min = 1 | Max = 365 | layout = radioButton ]
00 [FTE] dni
DK
RF

routing

[id = B_Q19a_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C20b
Group
[ id = B_Q20a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q20a]
[TU-PL-Question-B_Q20a-1]
Ile godzin, począwszy od ^MonthYear, poświęcił Pan na te działania? Proszę nie uwzględniać godzin poświęconych na dojazdy do i powroty z miejsca, gdzie odbywały się te działania.

[TU-PL-Question-B_Q20a-2]
Ile godzin, począwszy od ^MonthYear, poświęciła Pani na te działania? Proszę nie uwzględniać godzin poświęconych na dojazdy do i powroty z miejsca, gdzie odbywały się te działania.
Responses
[ Min = 1 | Max = 2500 | layout = radioButton ]
00 [FTE] godzin
DK
RF
Group
[ id = B_C20b | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C20b]

routing

[id = B_C20b_1 ]
IF (^B_D12h = "2" ) THEN Goto B_Q20b
ELSE Goto B_Q26a
Group
[ id = B_Q20b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q20b] Jaka część tego czasu była poświęcona na wykonywanie zadań związanych z pracą?
Interviewer Instruction
Wręczyć kartę nr 5.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nie było takiego czasu
02 Do jednej czwartej tego czasu
03 Do połowy tego czasu
04 Ponad połowa tego czasu
05 Cały ten czas
DK
RF
Group
[ id = B_Q26a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q26a]
[TU-PL-Question-B_Q26a-1]
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy były jeszcze inne działania szkoleniowe lub edukacyjne, w których chciał Pan uczestniczyć, ale nie uczestniczył w nich Pan? Proszę uwzględnić zarówno naukę lub studia prowadzące do uzyskania dyplomu czy świadectwa, jak i inne zorganizowane działania szkoleniowe lub edukacyjne.

[TU-PL-Question-B_Q26a-2]
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy były jeszcze inne działania szkoleniowe lub edukacyjne, w których chciała Pani uczestniczyć, ale nie uczestniczyła w nich Pani? Proszę uwzględnić zarówno naukę lub studia prowadzące do uzyskania dyplomu i świadectwa, jak i inne zorganizowane działania szkoleniowe lub edukacyjne.

[TU-PL-Question-B_Q26a-3]
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy były jakieś działania szkoleniowe lub edukacyjne, w których chciał Pan uczestniczyć, ale nie uczestniczył w nich Pan? Proszę uwzględnić zarówno naukę lub studia prowadzące do uzyskania dyplomu czy świadectwa, jak i inne zorganizowane działania szkoleniowe lub edukacyjne.

[TU-PL-Question-B_Q26a-4]
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy były jakieś działania szkoleniowe lub edukacyjne, w których chciała Pani uczestniczyć, ale nie uczestniczyła w nich Pani? Proszę uwzględnić zarówno naukę lub studia prowadzące do uzyskania dyplomu czy świadectwa, jak i inne zorganizowane działania szkoleniowe lub edukacyjne.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF

routing

[id = B_Q26a_1 ]
IF (^B_Q26a = "1" ) THEN Goto B_Q26b
ELSE Goto B_END

inference rule

[id = B_Q26a_2 | before]
IF ( ( ( ( ( ( (^B_D01d ≤ "12" ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q02a = "1" ) ) OR (^B_Q04a = "1" ) ) OR (^B_D12h = "1" ) ) OR (^B_D12h = "2" ) ) OR (^B_D12h = "4" ) ) THEN ^MoreAny = "more"
ELSE ^MoreAny = "any"
Group
[ id = B_Q26b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q26b]
[TU-PL-Question-B_Q26b-1]
Które z następujących przyczyn uniemożliwiły Panu udział w szkoleniach i działaniach edukacyjnych? Proszę wskazać najwazniejszą przyczynę.

[TU-PL-Question-B_Q26b-2]
Które z następujących przyczyn uniemożliwiły Pani udział w szkoleniach i działaniach edukacyjnych? Proszę wskazać najwazniejszą przyczynę.
Interviewer Instruction
1. Wręczyć kartę nr 7. 2. Jeśli wydaje się, że respondent ma problem z odczytaniem karty, przeczytać respondentowi kategorie odpowiedzi.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01
[TU-PL-Answers-B_Q26bDD01-1]
Nie spełniałem warunków udziału

[TU-PL-Answers-B_Q26bDD01-2]
Nie spełniałam warunków udziału
02 Szkolenia lub działania edukacyjne były zbyt kosztowne/nie stać mnie było na udział
03 Brak wsparcia ze strony pracodawcy
04
[TU-PL-Answers-B_Q26bDD04-1]
Miałem zbyt wiele do zrobienia w pracy

[TU-PL-Answers-B_Q26bDD04-2]
Miałam zbyt wiele do zrobienia w pracy
05 Kurs lub program odbywał się w niedogodnym dla mnie czasie lub miejscu
06
[TU-PL-Answers-B_Q26bDD06-1]
Nie miałem czasu ze względu na opiekę nad dzieckiem lub obowiązki rodzinne

[TU-PL-Answers-B_Q26bDD06-2]
Nie miałam czasu ze względu na opiekę nad dzieckiem lub obowiązki rodzinne
07 Wypadło mi coś nieoczekiwanego, co uniemożliwiło mi udział w szkoleniach lub działaniach edukacyjnych
08 Inne
DK
RF
Group
[ id = B_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_END]

routing

[id = B_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_START
Group
[ id = C_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_START]
Group
[ id = C_R01 | response condition = All | layout = list ]
[C_R01]
[TU-PL-Question-C_R01-1]
A teraz chcielibyśmy zadać Panu kilka pytań na temat tego, co Pan robił w ubiegłym tygodniu, czyli w ciągu 7 dni kończących się w ostatnią niedzielę.

[TU-PL-Question-C_R01-2]
A teraz chcielibyśmy zadać Pani kilka pytań na temat tego, co Pani robiła w ubiegłym tygodniu, czyli w ciągu 7 dni kończących się w ostatnią niedzielę.
Interviewer Instruction
Proszę nacisnąć <Dalej>, aby kontynuować.
Group
[ id = C_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01a]
[TU-PL-Question-C_Q01a-1]
Czy w ostatnim tygodniu wykonywał Pan jakąkolwiek PŁATNĄ pracę przez przynajmniej jedną godzinę, albo jako pracownik, albo jako osoba pracująca na własny rachunek?

[TU-PL-Question-C_Q01a-2]
Czy w ostatnim tygodniu wykonywała Pani jakąkolwiek PŁATNĄ pracę przez przynajmniej jedną godzinę, albo jako pracownik, albo jako osoba pracująca na własny rachunek?
Interviewer Instruction
1.To pytanie ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego zastosowania reguł przejścia. Należy zminimalizować odpowiedzi typu "nie wiem" i odmowy odpowiedzi. Proszę dopytać, aby uzyskać odpowiedź. 2. Niepłatna praca na rzecz rodzinnego przedsięborstwa powinna być wyłaczona z tego pytania i odnotowana w C_Q01c.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF
Help
1. Płatna praca oznacza każdą pracę za wynagrodzenie lub zyski w ciągu danego tygodnia, nawet jeśli wykonywana była jedynie przez godzinę. Wynagrodzenie to wypłata pieniężna lub świadczenia niepieniężne (w towarach lub usługach), niezależnie od tego, czy było wypłacone w tygodniu, w którym praca została wykonana. Do płatnej pracy należy zaliczyć także szkolenia w miejscu pracy, które wiążą się z wytwarzaniem towarów lub świadczeniem usług, gdy w jego czasie wypłacane jest wynagrodzenie. 2. Samozatrudniony: osoba, która pracuje bezpośrednio dla siebie. Osoba zatrudniona może, ale nie musi zatrudniać personel.

routing

[id = C_Q01a_1 ]
IF (^C_Q01a = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q01b
Group
[ id = C_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01b]
[TU-PL-Question-C_Q01b-1]
Czy w ostatnim tygodniu miał Pan przerwę w pracy lub działalności, do której zamierza Pan powrócić?

[TU-PL-Question-C_Q01b-2]
Czy w ostatnim tygodniu miała Pani przerwę w pracy lub działalności, do której zamierza Pani powrócić?
Interviewer Instruction
To pytanie ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego zastosowania reguł przejścia. Należy zminimalizować odpowiedzi typu "nie wiem" i odmowy odpowiedzi. Proszę dopytać, aby uzyskać odpowiedź.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF
Help
1. W przypadku osób, które mają tymczasową przerwę w pracy ze względu na urlop wypoczynkowy, chorobę, urlop macierzyński, przebywanie na zwolnieniu, należy zaznaczyć "tak". 2. W przypadku osób, które zostały tymczasowo zwolnione, ale otrzymują przynajmniej 50% płacy z zakładu pracy lub spodziewają się wrócić do poprzedniej pracy w ciągu 3 miesięcy, należy również zaznaczyć "tak".

routing

[id = C_Q01b_1 ]
IF (^C_Q01b = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q01c
Group
[ id = C_Q01c | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01c]
[TU-PL-Question-C_Q01c-1]
Czy w ostatnim tygodniu wykonywał Pan jakąkolwiek NIEODPŁATNĄ pracę przez przynajmniej jedną godzinę w firmie będącej Pana własnością lub własnością kogoś z rodziny/krewnych?

[TU-PL-Question-C_Q01c-2]
Czy w ostatnim tygodniu wykonywała Pani jakąkolwiek NIEODPŁATNĄ pracę przez przynajmniej jedną godzinę w firmie będącej Pana własnością lub własnością kogoś z rodziny/krewnych?
Interviewer Instruction
To pytanie ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego zastosowania reguł przejścia. Należy zminimalizować odpowiedzi typu "nie wiem" i odmowy odpowiedzi. Proszę dopytać, aby uzyskać odpowiedź.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF
Help
1. Nieodpłatna praca na rzecz przedsiębiorstwa będącego własnością respondenta lub członka jego rodziny oznacza, że respondent nie otrzymywał wynagrodzenia lub zysków z pracy w danym tygodniu. Respondent nie oczekiwał wypłaty pieniężnej lub świadczenia niepieniężnego (w towarach lub usługach) za pracę wykonaną na rzecz tego przedsiębiorstwa. 2. Nieodpłatna praca na rzecz rodziny oznacza każde zadanie bezpośrednio przyczyniające się do funkcjonowania gospodarstwa rodzinnego lub firmy.

routing

[id = C_Q01c_1 ]
IF (^C_Q01c = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q02a
Group
[ id = C_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02a]
[TU-PL-Question-C_Q02a-1]
Czy w którymkolwiek momencie w ciągu 4 tygodni, które zakończyły się w ostatnią niedzielę, poszukiwał Pan płatnej pracy?

[TU-PL-Question-C_Q02a-2]
Czy w którymkolwiek momencie w ciągu 4 tygodni, które zakończyły się w ostatnią niedzielę, poszukiwała Pani płatnej pracy?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF

routing

[id = C_Q02a_1 ]
IF (^C_Q02a = "1" ) THEN Goto C_S03
ELSE Goto C_Q02b
Group
[ id = C_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02b]
[TU-PL-Question-C_Q02b-1]
Czy w ciągu tych 4 tygodni oczekiwał Pan na rozpoczęcie pracy, do której już Pana przyjęto?

[TU-PL-Question-C_Q02b-2]
Czy w ciągu tych 4 tygodni oczekiwała Pani na rozpoczęcie pracy, do której już Panią przyjęto?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF

routing

[id = C_Q02b_1 ]
IF (^C_Q02b = "1" ) THEN Goto C_Q02c
ELSE Goto C_Q03
Group
[ id = C_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02c]
[TU-PL-Question-C_Q02c-1]
Czy rozpocznie Pan tę pracę w ciągu trzech miesięcy lub w okresie dłuższym niż trzy miesiące?

[TU-PL-Question-C_Q02c-2]
Czy rozpocznie Pani tę pracę w ciągu trzech miesięcy lub w okresie dłuższym niż trzy miesiące?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 w ciągu trzech miesięcy
02 w okresie dłuższym niż trzy miesiące
DK
RF

routing

[id = C_Q02c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_S03
Group
[ id = C_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q03]
[TU-PL-Question-C_Q03-1]
Które z następujących powodów sprawiły, że w ciągu ostatnich 4 tygodni nie poszukiwał Pan pracy?

[TU-PL-Question-C_Q03-2]
Które z następujących powodów sprawiły, że w ciągu ostatnich 4 tygodni nie poszukiwała Pani pracy?
Interviewer Instruction
1. Wręczyć kartę nr 8. 2. Jeśli wydaje się, że respondent ma problem z odczytaniem karty, przeczytać respondentowi kategorie odpowiedzi. 3. Zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = checkBox ]
01
[TU-PL-Answers-C_Q03DD01-1]
Czekałem na rozpatrzenie podania o pracę albo byłem oceniany przez osobę zajmującą się szkoleniem.

[TU-PL-Answers-C_Q03DD01-2]
Czekałam na rozpatrzenie podania o pracę albo byłam oceniana przez osobę zajmującą się szkoleniem
02
[TU-PL-Answers-C_Q03DD02-1]
Studiowałem, uczyłem się w szkole

[TU-PL-Answers-C_Q03DD02-2]
Studiowałam, uczyłam się w szkole
03
[TU-PL-Answers-C_Q03DD03-1]
Zajmowałem się rodziną lub domem

[TU-PL-Answers-C_Q03DD03-2]
Zajmowałam się rodziną lub domem
04
[TU-PL-Answers-C_Q03DD04-1]
Byłem tymczasowo chory lub po wypadku

[TU-PL-Answers-C_Q03DD04-2]
Byłam tymczasowo chora lub po wypadku
05 Jestem osobą przewlekle chorą lub niepełnosprawną
06 Nie sądzę, że były jakieś wolne miejsca pracy
07
[TU-PL-Answers-C_Q03DD07-1]
Jeszcze się nie zabrałem do poszukiwania

[TU-PL-Answers-C_Q03DD07-2]
Jeszcze się nie zabrałam do poszukiwania
08 Zatrudnienie nie jest mi potrzebne
09
[TU-PL-Answers-C_Q03DD09-1]
Przeszedłem na emeryturę

[TU-PL-Answers-C_Q03DD09-2]
Przeszłam na emeryturę
10 Inny powód
DK
RF

routing

[id = C_Q03_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_D05
Group
[ id = C_S03 | response condition = All | layout = list ]
[C_S03]
[TU-PL-Question-C_S03-1]
Ile ogółem miesięcy szukał Pan płatnej pracy?

[TU-PL-Question-C_S03-2]
Ile ogółem miesięcy szukała Pani płatnej pracy?
Interviewer Instruction
1. Jeżeli respondent poda liczbę lat, musi to zostać zapisane w miesiącach. 2. Należy zachęcać respondenta by podał dokładną liczbę miesięcy, jeżeli szukał pracy krócej niż dwa lata. 3. Odpowiedzi poniżej jednego miesiąca powinny być zanotowane jako zero.
Responses
[ Min = 0 | Max = 99 | layout = radioButton ]
00 [FTE] miesiące
DK
RF

routing

[id = C_S03_1 ]
IF (^C_Q02a = "1" ) THEN Goto C_Q04a
ELSE
IF (^C_Q02c = "1" ) THEN Goto C_Q05
ELSE Goto C_D05
Group
[ id = C_Q04a | response condition = All | layout = table ]
[C_Q04a_lead]
[TU-PL-Question-C_Q04a_lead-1]
Czy w ciągu czterech tygodni, które zakończyły się w ostatnią niedzielę, robił Pan którąkolwiek z następujących rzeczy...

[TU-PL-Question-C_Q04a_lead-2]
Czy w ciągu czterech tygodni, które zakończyły się w ostatnią niedzielę, robiła Pani którąkolwiek z następujących rzeczy...
[C_Q04a] kontaktowanie się z państwowym urzędem pracy w celu znalezienia pracy?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF
[C_Q04b] kontaktowanie się z prywatną agencją (agencją pracy tymczasowej, firmą rekrutacyjną itp.) w celu znalezienia pracy?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF
[C_Q04c] bezpośrednie zwracanie się do pracodawców?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF
[C_Q04d] pytanie wśród znajomych, krewnych, stowarzyszeń itp. w celu znalezienia pracy?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF
[C_Q04e] zamieszczanie ogłoszenia lub odpowiadanie na oferty pracy?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF
Group
[ id = C_Q04f | response condition = All | layout = table ]
[C_Q04f_lead]
[TU-PL-Question-C_Q04f_lead-1]
Czy w ciągu czterech tygodni, które zakończyły się w ostatnią niedzielę, robił Pan którąkolwiek z następujących rzeczy...

[TU-PL-Question-C_Q04f_lead-2]
Czy w ciągu czterech tygodni, które zakończyły się w ostatnią niedzielę, robiła Pani którąkolwiek z następujących rzeczy...
[C_Q04f] czytanie ofert pracy?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF
[C_Q04g] pójście na test lub egzamin rekrutacyjny bądź na rozmowę kwalifikacyjną?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF
[C_Q04h] poszukiwanie terenu, nieruchomości lub urządzeń pozwalających na wykonywanie pracy?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF
[C_Q04i] składanie wniosków o zezwolenie, koncesję lub środki finansowe umożliwiające wykonywanie pracy?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF
[C_Q04j] podejmowanie jakichś innych działań, aby znaleźć pracę?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF

routing

[id = C_Q04f_1 ]
IF (^C_Q04j = "1" ) THEN Goto C_S04j
ELSE Goto C_D04
Group
[ id = C_S04j | response condition = All | layout = list ]
[C_S04j]
[TU-PL-Question-C_S04j-1]
Proszę powiedzieć, co jeszcze robił Pan, aby znaleźć pracę?

[TU-PL-Question-C_S04j-2]
Proszę powiedzieć, co jeszcze robiła Pani, aby znaleźć pracę?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 99 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = C_D04 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D04]

inference rule

[id = C_D04_1 | after]
IF ( ( ( ( ( ( ( (^C_Q04a = "1" ) OR (^C_Q04b = "1" ) ) OR (^C_Q04c = "1" ) ) OR (^C_Q04d = "1" ) ) OR (^C_Q04e = "1" ) ) OR (^C_Q04g = "1" ) ) OR (^C_Q04h = "1" ) ) OR (^C_Q04i = "1" ) ) THEN ^C_D04 = "1"
ELSE
IF ( ( ( ( ( ( ( (^C_Q04a = "2" ) AND (^C_Q04b = "2" ) ) AND (^C_Q04c = "2" ) ) AND (^C_Q04d = "2" ) ) AND (^C_Q04e = "2" ) ) AND (^C_Q04g = "2" ) ) AND (^C_Q04h = "2" ) ) AND (^C_Q04i = "2" ) ) THEN ^C_D04 = "2"
ELSE ^C_D04 = "3"
Group
[ id = C_Q05 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q05]
[TU-PL-Question-C_Q05-1]
Gdyby w tygodniu, który zakończył się w ostatnią niedzielę, pojawiła się możliwość zatrudnienia, to czy byłby Pan w stanie rozpocząć pracę w ciągu 2 tygodni?

[TU-PL-Question-C_Q05-2]
Gdyby w tygodniu, który zakończył się w ostatnią niedzielę, pojawiła się możliwość zatrudnienia, to czy byłaby Pani w stanie rozpocząć pracę w ciągu 2 tygodni?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF
Group
[ id = C_D05 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D05]

routing

[id = C_D05_1 ]
IF ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) THEN Goto C_Q06
ELSE Goto C_D06

inference rule

[id = C_D05_2 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) OR (^C_Q01c = "1" ) ) THEN ^C_D05 = "1"
ELSE
IF ( (^C_Q02a = "1" ) AND ( (^C_D04 = "1" ) AND (^C_Q05 = "1" ) ) ) THEN ^C_D05 = "2"
ELSE
IF ( (^C_Q02c = "1" ) AND (^C_Q05 = "1" ) ) THEN ^C_D05 = "2"
ELSE
IF ( ( ( (^C_Q01a = "2" ) AND (^C_Q01b = "2" ) ) AND (^C_Q01c = "2" ) ) AND ( ( (^C_Q02a = "2" ) OR (^C_Q02b = "2" ) ) OR (^C_Q02c = "2" ) ) ) THEN ^C_D05 = "3"
ELSE
IF ( ( (^C_D04 = "2" ) AND (^C_Q02a = "1" ) ) OR (^C_Q05 = "2" ) ) THEN ^C_D05 = "3"
ELSE ^C_D05 = "4"
Group
[ id = C_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q06]
[TU-PL-Question-C_Q06-1]
Czy w ostatnim tygodniu wykonywał Pan jedną pracę lub działalność, czy więcej niż jedną? Proszę uwzględnić tylko zajęcia płatne.

[TU-PL-Question-C_Q06-2]
Czy w ostatnim tygodniu wykonywała Pani jedną pracę lub działalność, czy więcej niż jedną? Proszę uwzględnić tylko zajęcia płatne.
Interviewer Instruction
1. Proszę uwzględnić pracę, której czasowo nie wykonywał respondnet. 2. Jeżeli respondnet wykonywał edną pracę ORAZ jedną działaność należy zanotować "więcej niż jedna praca lub działalność".
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Jedna praca lub działalność
02 Więcej niż jedna praca lub działalność
DK
RF
Group
[ id = C_D06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D06]

inference rule

[id = C_D06_1 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) AND (^C_Q06 = "1" ) ) THEN ^C_D06 = "1"
ELSE
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) AND ( ( (^C_Q06 = "2" ) OR (^C_Q06 = "DK" ) ) OR (^C_Q06 = "RF" ) ) ) THEN ^C_D06 = "2"
ELSE
IF (^C_Q01c = "1" ) THEN ^C_D06 = "3"
ELSE
IF ( ( (^C_Q01a = "2" ) AND (^C_Q01b = "2" ) ) AND (^C_Q01c = "2" ) ) THEN ^C_D06 = "4"
ELSE ^C_D06 = "5"
Group
[ id = C_Q07 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q07]
[TU-PL-Question-C_Q07-1]
Proszę spojrzeć na tę kartę i wskazać JEDNO stwierdzenie, które najlepiej pasuje do Pana obecnej sytuacji. Jeśli pasuje do Pana więcej niż jedno stwierdzenie, proszę wskazać to, które najlepiej pasuje do tego, jak Pan osobiście widzi własną sytuację.

[TU-PL-Question-C_Q07-2]
Proszę spojrzeć na tę kartę i wskazać JEDNO stwierdzenie, które najlepiej pasuje do Pani obecnej sytuacji. Jeśli pasuje do Pani więcej niż jedno stwierdzenie, proszę wskazać to, które najlepiej pasuje do tego, jak Pani osobiście widzi własną sytuację.
Interviewer Instruction
1. Wręczyć kartę nr 9. 2. Zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Osoba pracująca w pełnym wymiarze (osoba pracująca na własny rachunek, pracownik)
02 Osoba pracująca w niepełnym wymiarze (osoba pracująca na własny rachunek, pracownik)
03 Osoba bezrobotna
04 Uczeń, student
05 Praktykant, stażysta
06 Osoba na emeryturze lub wcześniejszej emeryturze
07 Osoba trwale niepełnosprawna
08 Osoba odbywająca lub odrabiająca obowiązkową służbę wojskową
09 Osoba zajmująca się domem lub opiekująca się dzieckiem/rodziną
10 Inne
DK
RF
Group
[ id = C_C08 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_C08]

routing

[id = C_C08_1 ]
IF ( (^C_D06 = "1" ) OR (^C_D06 = "2" ) ) THEN Goto C_Q09
ELSE Goto C_Q08a
Group
[ id = C_Q08a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q08a]
[TU-PL-Question-C_Q08a-1]
Czy kiedykolwiek wykonywał Pan płatną pracę? Proszę uwzględnić pracę na własny rachunek.

[TU-PL-Question-C_Q08a-2]
Czy kiedykolwiek wykonywała Pani płatną pracę? Proszę uwzględnić pracę na własny rachunek.
Interviewer Instruction
Proszę nie uwzględniać nieodpłatnej pracy dla rodzinnego przedsiębiorstwa.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF
Help
1. Płatna praca oznacza każdą pracę za wynagrodzenie lub zyski w ciągu danego tygodnia, nawet jeśli wykonywana była jedynie przez godzinę. Wynagrodzenie to wypłata pieniężna lub świadczenia niepieniężne (w towarach lub usługach). Do płatnej pracy należy zaliczyć także szkolenia w miejscu pracy, które wiążą się z wytwarzaniem towarów lub świadczeniem usług, gdy w jego czasie wypłacane jest wynagrodzenie. 2. Samozatrudniony: osoba, która pracuje bezpośrednio dla siebie. Osoba zatrudniona może, ale nie musi zatrudniać personel.

routing

[id = C_Q08a_1 ]
IF (^C_Q08a = "1" ) THEN Goto C_Q08b
ELSE Goto C_D09
Group
[ id = C_Q08b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q08b]
[TU-PL-Question-C_Q08b-1]
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, to znaczy od ^MonthYear, wykonywał Pan jakąś płatną pracę? Proszę uwzględnić okresy samozatrudnienia.

[TU-PL-Question-C_Q08b-2]
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, to znaczy od ^MonthYear, wykonywała Pani jakąś płatną pracę? Proszę uwzględnić okresy samozatrudnienia.
Interviewer Instruction
Proszę nie uwzględniać nieodpłatnej pracy dla rodzinnego przedsiębiorstwa.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF
Help
1. Płatna praca oznacza każdą pracę za wynagrodzenie lub zyski w ciągu danego tygodnia, nawet jeśli wykonywana była jedynie przez godzinę. Wynagrodzenie to wypłata pieniężna lub świadczenia niepieniężne (w towarach lub usługach). Do płatnej pracy należy zaliczyć także szkolenia w miejscu pracy, które wiążą się z wytwarzaniem towarów lub świadczeniem usług, gdy w jego czasie wypłacane jest wynagrodzenie. 2. Samozatrudniony: osoba, która pracuje bezpośrednio dla siebie. Osoba zatrudniona może, ale nie musi zatrudniać personel.

routing

[id = C_Q08b_1 ]
IF (^C_Q08b = "1" ) THEN Goto C_Q09
ELSE
IF (^C_Q08b = "2" ) THEN Goto C_Q08c1
ELSE Goto C_Q09
Group
[ id = C_Q08c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[C_Q08c1]
[TU-PL-Question-C_Q08c1-1]
Ile miał Pan lat, kiedy przestał Pan wykonywać swoją ostatnią płatną pracę albo który to był rok?

[TU-PL-Question-C_Q08c1-2]
Ile miała Pani lat, kiedy przestała Pani wykonywać swoją ostatnią płatną pracę albo który to był rok?
Interviewer Instruction
Wstawić wiek LUB rok.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Wiek [FTE]
DK
RF
[C_Q08c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Rok [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = C_Q08c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^C_Q08c1 ≠ "DK" ) AND (^C_Q08c1 ≠ "RF" ) ) AND (^C_Q08c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^C_Q08c2 = (^A_Q01a + ^C_Q08c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^C_Q08c2 ≠ "DK" ) AND (^C_Q08c2 ≠ "RF" ) ) AND (^C_Q08c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^C_Q08c1 = (^C_Q08c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = C_Q08c1_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^C_Q08c2 − ^A_Q01a) < "15" ) OR ( (^C_Q08c2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Wprowadzono odpowiedź, która wydaje się niepoprawna. Proszę potwierdzić wiek lub rok wpisany w ostatnim pytaniu bądź zmienić rok urodzenia (A_Q01a) lub rok zaprzestania wykonywania ostatniej płatnej pracy (C_Q08c2).
Group
[ id = C_D08c | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[C_D08c]

inference rule

[id = C_D08c_1 | after]
IF ( (^A_D01a3 − ^C_Q08c2) < "6" ) THEN ^C_D08c = "1"
ELSE ^C_D08c = "2"
Group
[ id = C_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q09]
[TU-PL-Question-C_Q09-1]
W sumie przez ile mniej więcej lat wykonywał Pan płatną pracę? Proszę uwzględnić tylko te lata, w których wykonywał Pan pracę, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, przez co najmniej 6 miesięcy.

[TU-PL-Question-C_Q09-2]
W sumie przez ile mniej więcej lat wykonywała Pani płatną pracę? Proszę uwzględnić tylko te lata, w których wykonywała Pani pracę, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, przez co najmniej 6 miesięcy.
Interviewer Instruction
1. Proszę liczyć lata bez względu na to, czy zatrudnienie było w pełnym czy niepełnym wymiarze godzin (patrz przykład w POMOCY). 2. Proszę uwzględnić okresy samozatrudnienia i płatnych staży. 3. Proszę nie uwzględniać lat, w których okresy spędzone poza pracą, na przykład z powodu bezrobocia, edukacji, opieki nad dzieckiem lub długotrwałej choroby, były dłuższe niż 6 miesięcy. 4. Proszę nie uwzględniać nieodpłatnej pracy dla rodzinnego przedsiębiorstwa. 5. W razie potrzeby proszę zaokrąglić odpowiedź do najbliższych pełnych lat.
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Mniej więcej [FTE] lat
DK
RF
Help
1. Płatna praca oznacza każdą pracę za wynagrodzenie lub zyski w ciągu danego tygodnia, nawet jeśli wykonywana była jedynie przez godzinę. Wynagrodzenie to wypłata pieniężna lub świadczenia niepieniężne (w towarach lub usługach). Do płatnej pracy należy zaliczyć także szkolenia w miejscu pracy, które wiążą się z wytwarzaniem towarów lub świadczeniem usług, gdy w jego czasie wypłacane jest wynagrodzenie. 2. Samozatrudniony: osoba, która pracuje bezpośrednio dla siebie. Osoba zatrudniona może, ale nie musi zatrudniać personel. 3. Przykład: jeżeli ktoś przepracował 2 lata w niepełnym wymiarze godzin oraz 2 lata w pełnym, ma 4 lata doświadczenia zawodowego.
Group
[ id = C_D09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D09]

inference rule

[id = C_D09_1 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) OR (^C_Q01c = "1" ) ) THEN ^C_D09 = "1"
ELSE
IF ( (^C_Q08a = "1" ) AND (^C_Q08b = "1" ) ) THEN ^C_D09 = "2"
ELSE
IF ( (^C_Q08a = "1" ) AND (^C_Q08b = "2" ) ) THEN ^C_D09 = "3"
ELSE
IF (^C_Q08a = "2" ) THEN ^C_D09 = "4"
ELSE ^C_D09 = "5"
Group
[ id = C_C09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_C09]

routing

[id = C_C09_1 ]
IF ( ( (^C_D09 = "1" ) OR (^C_D09 = "2" ) ) OR (^C_D08c = "1" ) ) THEN Goto C_Q10a
ELSE Goto C_END
Group
[ id = C_Q10a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q10a]
[TU-PL-Question-C_Q10a-1]
W ilu różnych firmach lub instytucjach pracował Pan w ciągu ostatnich 5 lat? Proszę uwzględnić własną działalność gospodarczą w przypadku, gdy pracował Pan na własny rachunek.

[TU-PL-Question-C_Q10a-2]
W ilu różnych firmach lub instytucjach pracowała Pani w ciągu ostatnich 5 lat? Proszę uwzględnić własną działalność gospodarczą w przypadku, gdy pracował Pan na własny rachunek.
Interviewer Instruction
Jeśli formalny status podmiotu zmienił się w czasie, kiedy respondent tam pracował, na przykład w wyniku fuzji lub reorganizacji, respondenci powinni podać cały okres, przez który pracowali w tym podmiocie lub w wydzielonej części tego podmiotu stanowiącej jedną firmę lub podmiot.
Responses
[ Min = 1 | Max = 90 | layout = radioButton ]
00 [FTE] firm lub instytucji
DK
RF
Help
1. Należy uwzględnić wszystkie nawet krótkoterminowe lub trwające jedynie kilka godzin prace. 2. Nieprzerwany okres zatrudnienia w tej samje agencji pracy tymczasowej powinien być liczony jako praca dla jednej firmy bez względu na liczbę firm, dla których respondent pracował w tym okresie. Podobnie nieprzerwany okres zatrudnienia jako konsultant ub "wolny strzelec" powinien być liczony jako praca dla jednej firmy bez względu na liczbę firm, dla których respondent pracował w tym okresie. 3. "Działalność gospodarcza" oznacza mniej więcej stałą i spójną sytuację, w której ktoś pracuje dla siebie. Może to być przedsiębiorstwo np. gospodarstwo rolne czy zakład produkcyjny, ale także działalność "wolnego strzelca", który dostarcza podobne lub takie same produkty bądź usługi dla jednego lub większej liczby klientów. Krótkie okresy, w których respondent nie wykonuje pracy, ponieważ nie ma zamówień, ale jest dostępny i może wykonywać taką samą pracę, należy to traktować jako tę samą działalność. Jeśli respondent powraca do takiej samej pracy po dłuższym okresie, w którym nie był dostępny, należy to traktować jako inną działalność.
Group
[ id = C_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_END]

routing

[id = C_END_1 ]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN Goto D_START
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) OR (^C_D08c = "1" ) ) THEN Goto E_START
ELSE Goto H_START
Group
[ id = D_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_START]
Group
[ id = D_R01a | response condition = All | layout = list ]
[D_R01a]
[TU-PL-Question-D_R01a-1]
Kolejne pytania dotyczą pracy lub działalności, którą wykonywał Pan w ostatnim tygodniu. Będziemy mówić o niej "Pana obecna praca" lub "Pana obecna działalność".

[TU-PL-Question-D_R01a-2]
Kolejne pytania dotyczą pracy lub działalności, którą wykonywała Pani w ostatnim tygodniu. Będziemy mówić o niej "Pani obecna praca" lub "Pani obecna działalność".

[TU-PL-Question-D_R01a-3]
Kolejne pytania dotyczą pracy lub działalności, którą wykonywał Pan w ostatnim tygodniu przez NAJWIĘCEJ GODZIN. Jeżeli wykonywał Pan dwie prace lub dwa typy działalności przez tyle samo czasu, proszę wybrać tę, gdzie zarobił Pan najwięcej. Będziemy mówić o niej "Pana obecna praca" lub "Pana obecna działalność".

[TU-PL-Question-D_R01a-4]
Kolejne pytania dotyczą pracy lub działalności, którą wykonywała Pani w ostatnim tygodniu przez NAJWIĘCEJ GODZIN. Jeżeli wykonywała Pani dwie prace lub dwa typy działalności przez tyle samo czasu, proszę wybrać tę, gdzie zarobiła Pani najwięcej. Będziemy mówić o niej "Pani obecna praca" lub "Pani obecna działalność".
Interviewer Instruction
1. Jeżeli respondent nie wykonywał pracy w ostatnim tygodniu, należy odnieść się do pracy lub działalności, którą zwykle wykonuje. 2. Jeżeli respondent pracował dla agencji pracy tymczasowej, pytanie to odnosi się do firmy lub organizacji, w której respondent wykonywał pracę. 3. Proszę nacisnąć <Dalej>, aby kontynuować.
Help
W przypadku konsultantów zewnętrznych zaangażowanych do doradzania firmie lub instytucji w konkretnych aspektach działalności pytania będą dotyczyły firmy świadczącej usługi doradcze (w tym respondenta, jeśli jest on konsultantem pracującym jako "wolny strzelec").

inference rule

[id = D_R01a_1 | before]
IF ( (^C_D06 = "1" ) OR (^C_D06 = "3" ) ) THEN ^DuringLastWeek = "during the last week."
ELSE
IF (^C_D06 = "2" ) THEN ^DuringLastWeek = "THE MOST HOURS in the last week. If you had two jobs or businesses where you worked the same amount of time, choose the job or business where you earned most."
Group
[ id = D_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q01a]
[TU-PL-Question-D_Q01a-1]
Jak nazywa się Pana stanowisko pracy?

[TU-PL-Question-D_Q01a-2]
Jak nazywa się Pani stanowisko pracy?
Interviewer Instruction
1. Należy unikać nieprecyzyjnych nazw stanowisk pracy jak kierownik, urzednik czy rolnik. 2. Opis musi zawsze odzwierciedlać najważniejsze obowiązki respondenta. Na przykład, kierownik sprzedarży regionalnej, kasjer bankowy, sadownik.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q01b]
[TU-PL-Question-D_Q01b-1]
Na czym polegają Pana najważniejsze obowiązki służbowe? Proszę podać ich pełny opis.

[TU-PL-Question-D_Q01b-2]
Na czym polegają Pani najważniejsze obowiązki służbowe? Proszę podać ich pełny opis.
Interviewer Instruction
Opis musi zawierać najważniejsze obowiązki i zadania respondenta. Na przykład, układanie towaru na półkach, opiekowanie się chorymi zwierzętami, opiekowanie się chorymi, leczenie zębów, budowanie mostów i dróg.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02a]
[TU-PL-Question-D_Q02a-1]
W jakiego typu działalności, w jakiej branży lub w jakich usługach Pan pracuje? Proszę podać ich pełny opis.

[TU-PL-Question-D_Q02a-2]
W jakiego typu działalności, w jakiej branży lub w jakich usługach Pani pracuje? Proszę podać ich pełny opis.
Interviewer Instruction
1. Proszę opisać szczegółowo typ działalności, branżę lub usługi, w których pracuje respondent. 2. Proszę szczegółowo opisać branżę wskazując zarówno ogólne i szczegółowe funkcje zakładu pracy. Na przykład: kopalnia miedzi, zakład produkcji piór wiecznych, hurtownia artykułów spożywczych, detaliczna sprzedaż książek, budowy drogowe, naprawa obuwia.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
W przypadku konsultantów zewnętrznych zaangażowanych do doradzania firmie lub instytucji w konkretnych aspektach działalności pytania będą dotyczyły firmy świadczącej usługi doradcze (w tym respondenta, jeśli jest on konsultantem pracującym jako "wolny strzelec").
Group
[ id = D_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02b]
[TU-PL-Question-D_Q02b-1]
Co przede wszystkim robi lub wytwarza Pana firma lub instytucja? Proszę podać pełny opis.

[TU-PL-Question-D_Q02b-2]
Co przede wszystkim robi lub wytwarza Pani firma lub instytucja? Proszę podać pełny opis.
Interviewer Instruction
Proszę opisać szczegółowo produkty lub usługi, które wytwarza firma lub instytucja respondenta.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
W przypadku konsultantów zewnętrznych zaangażowanych do doradzania firmie lub instytucji w konkretnych aspektach działalności pytania będą dotyczyły firmy świadczącej usługi doradcze (w tym respondenta, jeśli jest on konsultantem pracującym jako "wolny strzelec").
Group
[ id = D_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q03]
[TU-PL-Question-D_Q03-1]
W jakim sektorze gospodarki Pan pracuje? Czy jest to ...

[TU-PL-Question-D_Q03-2]
W jakim sektorze gospodarki Pani pracuje? Czy jest to ...
Interviewer Instruction
1. Przeczytać respondentowi kategorie odpowiedzi. 2. Jeżeli respondent wykonuje pracę dla agencji pracy tymczasowej, pytania będą dotyczyły firmy lub instytucji, w której faktycznie wykonuje swoją pracę. 3. Firmy prywatne, w których mniejszościowym udziałowcem jest skarb państwa należy zaklasyfikować do sektora prywatnego.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Sektor prywatny (na przykład spółka, firma)
02 Sektor publiczny (na przykład samorząd lokalny czy szkoła państwowa)
03 Organizacja niekomercyjna (na przykład organizacja dobroczynna, stowarzyszenie zawodowe lub instytucja religijna)
DK
RF
Help
1. Sektor prywatny obejmuje wszystkie firmy i organizacje, które nie są własnością publiczną. 2. Sektor publiczny to: administracja publiczna na szczeblu krajowym i samorządowym, usługi publiczne zapewniane przez państwo lub finansowane z budżetu państwa (szkoły publiczne, szpitale, uniwersytety) oraz spółki Skarbu Państwa. 3. Organizacje niekomercyjne nie są finansowane przez państwo, a ich celem nie jest generowanie zysku i są to między innymi organizacje charytatywne, wiele organizacji pozarządowych itp. 4. W przypadku konsultantów zewnętrznych zaangażowanych do doradzania firmie lub instytucji w konkretnych aspektach działalności, pytania będą dotyczyły firmy świadczącej usługi doradcze (w tym respondenta, jeśli jest on konsultantem pracującym jako "wolny strzelec").
Group
[ id = D_C03 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C03]

routing

[id = D_C03_1 ]
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_Q05a1
ELSE Goto D_Q04
Group
[ id = D_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q04]
[TU-PL-Question-D_Q04-1]
Czy pracuje Pan jako pracownik, czy jest Pan osobą samozatrudnioną?

[TU-PL-Question-D_Q04-2]
Czy pracuje Pani jako pracownik, czy jest Pani osobą samozatrudnioną?
Interviewer Instruction
1. Proszę odnieść się do pracy wykonywanej przez respondenta przez największą liczbę godzin w tygodniu. 2. Osobę będącą pracownikiem we własnej firmie należy uznać za samozatrudnioną.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Pracownik
02 Osoba samozatrudniona
DK
RF
Help
1. Pracownik to osoba, która otrzymuje wynagrodzenie od pracodawcy lub agencji pracy tymczasowej. 2. Osoba samozatrudniona to także osoba posiadająca swoją firmę lub będąca partnerem w firmie oraz "wolni strzelcy". Osoba samozatrudniona może, ale nie musi zatrudniać personel.

routing

[id = D_Q04_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q05b1
ELSE Goto D_Q05a1
Group
[ id = D_Q05a1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[D_Q05a1]
[TU-PL-Question-D_Q05a1-1]
W jakim wieku lub w którym roku zaczął Pan pracować u swojego pracodawcy?

[TU-PL-Question-D_Q05a1-2]
W jakim wieku lub w którym roku zaczęła Pani pracować u swojego pracodawcy?
Interviewer Instruction
Wstawić wiek LUB rok.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Wiek [FTE]
DK
RF
Help
1.W przypadku, gdy respondent powrócił do pracy po pewnym okresie, w którym nie pracował on u tego pracodawcy, należy uwzględnić tylko ostatni okres po powrocie do pracy z wyjątkiem: *Osób, które miały tymczasową przerwę w pracy ze względu na urlop wypoczynkowy, chorobę, urlop macierzyński, przebywanie na zwolnieniu itp. *Osób, które zostały tymczasowo zwolnione, ale otrzymywały przynajmniej 50% płacy z zakładu pracy. W tych dwóch przypadkach należy uwzględnić okres przed tymczasową przerwą. 2. Jeśli formalny status podmiotu zmienił się od czasu, kiedy respondent tam pracował, na przykład w wyniku fuzji lub reorganizacji, respondenci powinni podać cały okres, przez który pracowali w tym podmiocie lub w wydzielonej części tego podmiotu.
[D_Q05a2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Rok [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q05a1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^D_Q05a2) < "2" ) THEN Goto D_Q05a3
ELSE Goto D_C05b

inference rule

[id = D_Q05a1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^D_Q05a1 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05a1 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05a1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05a2 = (^A_Q01a + ^D_Q05a1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^D_Q05a2 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05a2 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05a2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05a1 = (^D_Q05a2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = D_Q05a1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q05a2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^D_Q05a2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^D_Q05a1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Wprowadzono odpowiedź, która wydaje się niepoprawna. Proszę potwierdzić wiek lub rok wpisany w ostatnim pytaniu bądź zmienić rok urodzenia (A_Q01a) lub rok rozpoczęcia pracy u obecnego pracodawcy (D_Q05a1).
Group
[ id = D_Q05a3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q05a3] A który to był miesiąc?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 styczeń
02 luty
03 marzec
04 kwiecień
05 maj
06 czerwiec
07 lipiec
08 sierpień
09 wrzesień
10 październik
11 listopad
12 grudzień
DK
RF
Group
[ id = D_C05b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C05b]

routing

[id = D_C05b_1 ]
IF ( ( ( (^D_Q04 = "1" ) OR (^D_Q04 = "DK" ) ) OR (^D_Q04 = "RF" ) ) OR (^C_D06 = "3" ) ) THEN Goto D_Q06a
ELSE Goto D_Q05b1
Group
[ id = D_Q05b1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[D_Q05b1]
[TU-PL-Question-D_Q05b1-1]
W jakim wieku lub w którym roku zaczął Pan pracować w tej firmie/prowadzić tę działalność?

[TU-PL-Question-D_Q05b1-2]
W jakim wieku lub w którym roku zaczęła Pani pracować w obecnej firmie/prowadzić obecną działalność?
Interviewer Instruction
Wstawić wiek LUB rok.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Wiek [FTE]
DK
RF
Help
1. W przypadku, gdy respondent powrócił do prowadzenia działalności po pewnym okresie, w którym nie prowadził tej działalności, należy uwzględnić tylko ostatni okres po powrocie do pracy z wyjątkiem sytuacji osób, które mają tymczasową przerwę w prowadzeniu działalności ze względu na urlop wypoczynkowy, chorobę, urlop macierzyński, przebywanie na zwolnieniu itp. 2. Jeśli formalny status działalności zmienił się od czasu, kiedy respondent prowadził tę działalność, na przykład w wyniku fuzji lub reorganizacji, respondenci powinni podać cały okres, przez który pracowali w tym podmiocie lub w wydzielonej części tego podmiotu.
[D_Q05b2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Rok [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q05b1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^D_Q05b2) < "2" ) THEN Goto D_Q05b3
ELSE Goto D_C06

inference rule

[id = D_Q05b1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^D_Q05b1 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05b1 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05b1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05b2 = (^A_Q01a + ^D_Q05b1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^D_Q05b2 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05b2 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05b2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05b1 = (^D_Q05b2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = D_Q05b1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q05b2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^D_Q05b2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^D_Q05b1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Wprowadzono odpowiedź, która wydaje się niepoprawna. Proszę potwierdzić wiek lub rok wpisany w ostatnim pytaniu bądź zmienić rok urodzenia (A_Q01a) lub rok rozpoczęcia obecnie prowadzonej działalności (D_Q05b1).
Group
[ id = D_Q05b3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q05b3] A który to był miesiąc?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 styczeń
02 luty
03 marzec
04 kwiecień
05 maj
06 czerwiec
07 lipiec
08 sierpień
09 wrzesień
10 październik
11 listopad
12 grudzień
DK
RF
Group
[ id = D_C06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C06]

routing

[id = D_C06_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q07a
ELSE Goto D_Q06a
Group
[ id = D_Q06a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06a]
[TU-PL-Question-D_Q06a-1]
Ile osób pracuje u tego pracodawcy w miejscu, w którym wykonuje Pan swoją pracę? Czy jest to...

[TU-PL-Question-D_Q06a-2]
Ile osób pracuje u tego pracodawcy w miejscu, w którym wykonuje Pani swoją pracę? Czy jest to...
Interviewer Instruction
1. Odczytać respondentowi kategorie. 2. To pytanie dotyczy lokalizacji geograficznej, w której przede wszystkim prowadzona lub zarejestrowana jest działalność. 3. Jeżeli respondent wykonuje pracę dla agencji pracy tymczasowej, pytania będą dotyczyły firmy lub instytucji, w której faktycznie wykonuje swoją pracę.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 od 1 do 10 osób
02 od 11 do 50 osób
03 od 51 do 250 osób
04 od 251 do 1000 osób
05 ponad 1000 osób
DK
RF
Help
W przypadku konsultantów zewnętrznych zaangażowanych do doradzania firmie lub instytucji w konkretnych aspektach działalności pytania będą dotyczyły firmy świadczącej usługi doradcze (w tym respondenta, jeśli jest on konsultantem pracującym jako "wolny strzelec").
Group
[ id = D_Q06b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06b]
[TU-PL-Question-D_Q06b-1]
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba osób pracujących w miejscu, w którym wykonuje Pan swoją pracę...

[TU-PL-Question-D_Q06b-2]
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba osób pracujących w miejscu, w którym wykonuje Pani swoją pracę...
Interviewer Instruction
Odczytać respondentowi kategorie.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 zwiększyła się
02 zmniejszyła się
03 pozostała mniej więcej bez zmian
DK
RF
Group
[ id = D_Q06c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06c]
[TU-PL-Question-D_Q06c-1]
Czy miejsce, w którym Pan pracuje, jest częścią większej firmy lub podmiotu?

[TU-PL-Question-D_Q06c-2]
Czy miejsce, w którym Pani pracuje, jest częścią większej firmy lub podmiotu?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF
Help
Przykładowo firma partnerska lub oddział, agencja itp. firmy, która nie ma jednej lokalizacji jak sieć sklepów, wydziały uniwersytetu.

routing

[id = D_Q06c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q08a
Group
[ id = D_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q07a]
[TU-PL-Question-D_Q07a-1]
Czy ma Pan pracowników, którzy pracują dla Pana? Proszę uwzględnić członków rodziny wykonujących w firmie pracę płatną lub nieodpłatną.

[TU-PL-Question-D_Q07a-2]
Czy ma Pani pracowników, którzy pracują dla Pani? Proszę uwzględnić członków rodziny wykonujących w firmie pracę płatną lub nieodpłatną.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF

routing

[id = D_Q07a_1 ]
IF (^D_Q07a = "1" ) THEN Goto D_Q07b
ELSE Goto D_Q10
Group
[ id = D_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q07b]
[TU-PL-Question-D_Q07b-1]
Ile osób Pan zatrudnia? Czy jest to... ...

[TU-PL-Question-D_Q07b-2]
Ile osób Pani zatrudnia? Czy jest to... ...
Interviewer Instruction
1. Odczytać respondentowi kategorie. 2. To pytanie dotyczy lokalizacji geograficznej, w której przede wszystkim prowadzona lub zarejestrowana jest działalność.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 od 1 do 10 osób
02 od 11 do 50 osób
03 od 51 do 250 osób
04 od 251 do 1000 osób
05 ponad 1000 osób
DK
RF

routing

[id = D_Q07b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q10
Group
[ id = D_Q08a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q08a]
[TU-PL-Question-D_Q08a-1]
Czy zarządza Pan innymi osobami lub nadzoruje pracę innych osób?

[TU-PL-Question-D_Q08a-2]
Czy zarządza Pani innymi osobami lub nadzoruje pracę innych osób?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF
Help
1. Zarządzanie lub nadzorowanie oznacza, że dana osoba jest w pewnym stopniu odpowiedzialna za to, jak inni pracownicy wykonują swoje zadania. 2. Może to przybierać formę bezpośrednią, np. nadzorowanie podwładnych, przydzielanie zadań lub ocenianie wyników pracy, albo też formę pośrednią, np. tworzenie harmonogramu zadań lub kierowanie pracą kierowników na niższych szczeblach.

routing

[id = D_Q08a_1 ]
IF (^D_Q08a = "1" ) THEN Goto D_Q08b
ELSE Goto D_C09
Group
[ id = D_Q08b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q08b]
[TU-PL-Question-D_Q08b-1]
Ilu pracowników nadzoruje Pan lub iloma zarządza - pośrednio lub bezpośrednio? Czy jest to... ...

[TU-PL-Question-D_Q08b-2]
Ilu pracowników nadzoruje Pani lub iloma zarządza - pośrednio lub bezpośrednio? Czy jest to... ...
Interviewer Instruction
Odczytać respondentowi kategorie.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 od 1 do 5 osób
02 od 6 do 10 osób
03 od 11 do 24 osób
04 od 25 do 99 osób
05 100 i więcej osób
DK
RF
Help
1. "Bezpośrednio" oznacza sytuację, w której pracownicy bezpośrednio podlegają respondentowi. Na przykład dyrektor generalny firmy może bezpośrednio nadzorować trzech menedżerów, dając im instrukcje lub polecenia i sprawdzając, czy są realizowane. 2. "Pośrednio" oznacza sytuację, w której pracownicy nie podlegają bezpośrednio respondentowi, ale innej osobie, która jest podległa respondentowi w ramach "drabiny" organizacyjnej. Na przykład każdy z trzech menedżerów bezpośrednio nadzorowanych przez dyrektora generalnego nadzoruje pracę 10 osób, więc dyrektor generalny nadzoruje 3 osoby bezpośrednio, a 30 pośrednio. W tym przypadku właściwą odpowiedzią będzie 33 osoby (od 25 do 99 osób). Jeśli każda z 10 osób nadzorowanych przez 3 menedżerów nadzoruje 10 osób, da to 300 osób, a w sumie 333 osoby (100 i więcej osób).
Group
[ id = D_C09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C09]

routing

[id = D_C09_1 ]
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_Q10
ELSE Goto D_Q09
Group
[ id = D_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q09]
[TU-PL-Question-D_Q09-1]
Na podstawie jakiego rodzaju umowy jest Pan zatrudniony? Czy jest to...

[TU-PL-Question-D_Q09-2]
Na podstawie jakiego rodzaju umowy jest Pani zatrudniona? Czy jest to...
Interviewer Instruction
Odczytać respondentowi kategorie.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Umowa na czas nieokreślony
02 Umowa na czas określony
03 Umowa z agencją pracy tymczasowej
04 Staż lub praktyka zawodowa
05 Bez umowy
06 Inne
DK
RF

routing

[id = D_Q09_1 ]
IF (^D_Q09 = "6" ) THEN Goto D_S09
ELSE Goto D_Q10
Group
[ id = D_S09 | response condition = All | layout = list ]
[D_S09]
[TU-PL-Question-D_S09-1]
Proszę podać, jaka to jest umowa.

[TU-PL-Question-D_S09-2]
Proszę podać, jaka to jest umowa.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q10 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q10]
[TU-PL-Question-D_Q10-1]
Ile godzin w tygodniu pracuje Pan zazwyczaj w tej pracy? Proszę uwzględnić zwykle wykonywaną pracę w nadgodzinach, płatną lub nieodpłatną, a wyłączyć przerwy na obiad i pozostałe przerwy.

[TU-PL-Question-D_Q10-2]
Ile godzin w tygodniu pracuje Pani zazwyczaj w tej pracy? Proszę uwzględnić zwykle wykonywaną pracę w nadgodzinach, płatną lub nieodpłatną, a wyłączyć przerwy na obiad i pozostałe przerwy.
Interviewer Instruction
1. Jeżeli liczba godzin pracy respondenta różni się między tygodniami, proszę podać szacunkową średnią z ostatniego miesiąca. 2. W przypadku praktyk, czas spędzony w szkole nie powinien być uwzględniony.
Responses
[ Min = 1 | Max = 125 | layout = radioButton ]
00 [FTE] godzin w tygodniu
DK
RF
Group
[ id = D_E10 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_E10]

consistencyCheck

[id = D_E10_1 | Soft ]
IF (^D_Q10 > "80" )
Wprowadzono odpowiedź, która wydaje się niepoprawna. Proszę potwierdzić.
Group
[ id = D_R11 | response condition = All | layout = list ]
[D_R11]
[TU-PL-Question-D_R11-1]
Kolejne pytania dotyczą tego, w jakim stopniu ma Pan wpływ na to, jak wykonuje Pan swoją pracę.

[TU-PL-Question-D_R11-2]
Kolejne pytania dotyczą tego, w jakim stopniu ma Pani wpływ na to, jak wykonuje Pani swoją pracę.
Interviewer Instruction
1. Wręczyć kartę nr 10 i poprosić respondenta o korzystanie z niej do momentu, kiedy zostanie poproszony o jej oddanie. 2. Proszę nacisnąć <Dalej>, aby kontynuować.
Group
[ id = D_Q11a | response condition = All | layout = table ]
[D_Q11a_lead]
[TU-PL-Question-D_Q11a_lead-1]
W jakim stopniu może Pan wybierać lub zmieniać...

[TU-PL-Question-D_Q11a_lead-2]
W jakim stopniu może Pani wybierać lub zmieniać...
[D_Q11a] kolejność wykonywanych zadań?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 W ogóle
02 W bardzo niewielkim stopniu
03 W pewnym stopniu
04 W dużym stopniu
05 W bardzo dużym stopniu
DK
RF
[D_Q11b] sposób wykonywania swojej pracy?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 W ogóle
02 W bardzo niewielkim stopniu
03 W pewnym stopniu
04 W dużym stopniu
05 W bardzo dużym stopniu
DK
RF
[D_Q11c] tempo lub szybkość wykonywania pracy?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 W ogóle
02 W bardzo niewielkim stopniu
03 W pewnym stopniu
04 W dużym stopniu
05 W bardzo dużym stopniu
DK
RF
[D_Q11d] godziny pracy?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 W ogóle
02 W bardzo niewielkim stopniu
03 W pewnym stopniu
04 W dużym stopniu
05 W bardzo dużym stopniu
DK
RF
Group
[ id = D_N11d | response condition = All | layout = list ]
[D_N11d]
Interviewer Instruction
1. Zabrać respondentowi kartę nr 10. 2. Proszę nacisnąć <Dalej>, aby kontynuować.
Group
[ id = D_C12 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C12]

routing

[id = D_C12_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_C13
ELSE Goto D_Q12aPL
Group
[ id = D_Q12aPL | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12aPL]
[TU-PL-Question-D_Q12aPL-1]
Pomówmy jeszcze o Pana obecnej pracy: Jakie wykształcenie byłoby ewentualnie wymagane od osoby, która miałaby OTRZYMAĆ tego typu pracę, gdyby ubiegała się o nią teraz?

[TU-PL-Question-D_Q12aPL-2]
Pomówmy jeszcze o Pani obecnej pracy: Jakie wykształcenie byłoby ewentualnie wymagane od osoby, która miałaby OTRZYMAĆ tego typu pracę, gdyby ubiegała się o nią teraz?
Interviewer Instruction
Wręczyć kartę nr 11.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 niepełne podstawowe
02 podstawowe I (po reformie) (ISCED 1)
03 podstawowe II (przed reformą) lub gimnazjum (ISCED 2)
04 zasadnicze zawodowe (ISCED 3C)
05 średnie zawodowe (ISCED 3B)
06 średnie ogólnokształcące (ISCED 3A)
07 policealne, pomaturalne, ale nie wyższe (ISCED 4)
08 licencjat (ISCED 5A) (studia I stopnia)
09 magisterium (ISCED 5A) (studia II stopnia)
10 doktorat, profesura (ISCED 6)
DK
RF

routing

[id = D_Q12aPL_1 ]
IF ( ( (^D_Q12aPL = "1" ) OR (^D_Q12aPL = "DK" ) ) OR (^D_Q12aPL = "RF" ) ) THEN Goto D_Q12c
ELSE Goto D_Q12b
Group
[ id = D_Q12b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12b]
[TU-PL-Question-D_Q12b-1]
Biorąc pod uwagę wykształcenie niezbędne do wykonywania Pana pracy w sposób satysfakcjonujący, które z następujących stwierdzeń byłoby najbliższe prawdy?

[TU-PL-Question-D_Q12b-2]
Biorąc pod uwagę wykształcenie niezbędne do wykonywania Pani pracy w sposób zadowalający, które z następujących stwierdzeń byłoby najbliższe prawdy?
Interviewer Instruction
Odczytać respondentowi kategorie.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ten poziom jest konieczny
02 Wystarczyłby niższy poziom
03 Konieczny byłby wyższy poziom
DK
RF
Group
[ id = D_Q12c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12c]
[TU-PL-Question-D_Q12c-1]
Zakładając, że ktoś posiadający ten poziom wykształcenia ubiegałby się o pracę obecnie, jak duże doświadczenie zawodowe powinien mieć, żeby OTRZYMAĆ tę pracę? Czy byłoby to...

[TU-PL-Question-D_Q12c-2]
Zakładając, że ktoś posiadający ten poziom wykształcenia ubiegałby się o pracę obecnie, jak duże doświadczenie zawodowe powinien mieć, żeby OTRZYMAĆ tę pracę? Czy byłoby to...
Interviewer Instruction
1. Odczytać respondentowi kategorie. 2. Nie uwzględniać staży ani praktyk, które stanowią element formalnego wykształcenia.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Brak doświadczenia
02 Poniżej 1 miesiąca
03 od 1 do 6 miesięcy
04 od 7 do 11 miesięcy
05 od 1 do 2 lat
06 3 lata i więcej
DK
RF
Group
[ id = D_C13 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[D_C13]

routing

[id = D_C13_1 ]
IF ( (^D_Q04 = "2" ) AND (^D_Q07a = "2" ) ) THEN Goto D_Q13b
ELSE Goto D_Q13a
Group
[ id = D_Q13a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13a]
[TU-PL-Question-D_Q13a-1]
Jak często w swojej pracy uczy się Pan nowych rzeczy związanych z pracą od swoich współpracowników lub przełożonych?

[TU-PL-Question-D_Q13a-2]
Jak często w swojej pracy uczy się Pani nowych rzeczy związanych z pracą od swoich współpracowników lub przełożonych?
Interviewer Instruction
1. Wręczyć kartę nr 12 i poprosić respondenta o korzystanie z niej przy odpowiedzi na następne trzy pytania. 2. Jeżeli respondent nie ma współpracowników lub przełożonych, należy zanotować "nigdy".
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
Group
[ id = D_Q13b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13b]
[TU-PL-Question-D_Q13b-1]
Jak często Pana praca wiąże się z praktycznym uczeniem się w trakcie wykonywania zadań służbowych?

[TU-PL-Question-D_Q13b-2]
Jak często Pani praca wiąże się z praktycznym uczeniem się w trakcie wykonywania zadań służbowych?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
Group
[ id = D_Q13c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13c]
[TU-PL-Question-D_Q13c-1]
Jak często w swojej pracy aktualizuje Pan swoje informacje na temat nowych produktów lub usług?

[TU-PL-Question-D_Q13c-2]
Jak często w swojej pracy aktualizuje Pani swoje informacje na temat nowych produktów lub usług?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
Group
[ id = D_N13c | response condition = All | layout = list ]
[D_N13c]
Interviewer Instruction
1. Zabrać respondentowi kartę nr 12. 2. Proszę nacisnąć <Dalej>, aby kontynuować.
Group
[ id = D_Q14 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q14]
[TU-PL-Question-D_Q14-1]
Na ile jest Pan zadowolony ze swojej obecnej pracy? Czy jest Pan...

[TU-PL-Question-D_Q14-2]
Na ile jest Pani zadowolona ze swojej obecnej pracy? Czy jest Pani...
Interviewer Instruction
Odczytać respondentowi kategorie.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01
[TU-PL-Answers-D_Q14DD01-1]
[[Zdecydowanie zadowolony]]

[TU-PL-Answers-D_Q14DD01-2]
[[Zdecydowanie zadowolona]]
02
[TU-PL-Answers-D_Q14DD02-1]
[[Zadowolony]]

[TU-PL-Answers-D_Q14DD02-2]
[[Zadowolona]]
03
[TU-PL-Answers-D_Q14DD03-1]
[[Ani zadowolony, ani niezadowolony]]

[TU-PL-Answers-D_Q14DD03-2]
[[Ani zadowolona, ani niezadowolona]]
04
[TU-PL-Answers-D_Q14DD04-1]
[[Niezadowolony]]

[TU-PL-Answers-D_Q14DD04-2]
[[Niezadowolona]]
05
[TU-PL-Answers-D_Q14DD05-1]
[[Zdecydowanie niezadowolony]]

[TU-PL-Answers-D_Q14DD05-2]
[[Zdecydowanie niezadowolona]]
DK
RF
Group
[ id = D_C16 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16]

routing

[id = D_C16_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q18a
ELSE
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_END
ELSE Goto D_Q16a
Group
[ id = D_Q16a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16a]
[TU-PL-Question-D_Q16a-1]
Jak byłoby Panu najłatwiej określić kwotę wynagrodzenia brutto, które zazwyczaj otrzymuje Pan w obecnej pracy? Czy byłoby to...

[TU-PL-Question-D_Q16a-2]
Jak byłoby Pani najłatwiej określić kwotę wynagrodzenia brutto, które zazwyczaj otrzymuje Pani w obecnej pracy? Czy byłoby to...
Interviewer Instruction
1. Odczytać respondentowi kategorie odpowiedzi. 2. Sprawdzić, czy kategorie te są wyrażone w jednostkach czasu. 3. Jeśli dana osoba otrzymuje wynagrodzenie za jednostkę produkcyjną, zapytać, ile średnio trwa wykonanie tej jednostki i określić to w godzinach. 4. "Nie otrzymuję wynagrodzenia" może odnosić się do stażystów podczas okresu szkolenia/stażu.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Godzinowo
02 Dziennie
03 Tygodniowo
04 Za dwa tygodnie
05 Miesięcznie
06 Rocznie
07 Stawka akordowa
08 Nie otrzymuję wynagrodzenia
DK
RF

routing

[id = D_Q16a_1 ]
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN Goto D_S16a
ELSE
IF ( (^D_Q16a = "8" ) OR ( (^D_Q16a = "DK" ) OR (^D_Q16a = "RF" ) ) ) THEN Goto D_END
ELSE Goto D_D16a
Group
[ id = D_S16a | response condition = All | layout = list ]
[D_S16a]
[TU-PL-Question-D_S16a-1]
Czy mógłby Pan określić, ile godzin potrzeba do wytworzenia jednostki produkcyjnej?

[TU-PL-Question-D_S16a-2]
Czy mogłaby Pani określić, ile godzin potrzeba do wytworzenia jednostki produkcyjnej?
Interviewer Instruction
1. Jeżeli wytworzenie jednostki produkcyjnej wynosi mniej niż 2 godziny, można wpisać również minuty w ułamku dziesiętnym. 2. Dla ułatwienia: 0,5 to pół godziny; 0,25 to 15 minut; 0,10 to około 5 minut; 0,02 to około 1 minuta.
Responses
[ Min = 0 | Max = 9999 | layout = radioButton ]
00 [FTE] godzin
DK
RF
Group
[ id = D_D16a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16a]

inference rule

[id = D_D16a_1 | after]
IF ( (^D_Q16a = "1" ) AND ( ( (^D_Q10 = "0" ) OR (^D_Q10 = "DK" ) ) OR (^D_Q10 = "RF" ) ) ) THEN ^D_D16a = "1"
ELSE
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN ^D_D16a = ( "40" / ^D_Q10)
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN ^D_D16a = "8"
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN ^D_D16a = "40"
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN ^D_D16a = "80"
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN ^D_D16a = "173"
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN ^D_D16a = "2080"
ELSE
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN ^D_D16a = ^D_S16a
Group
[ id = D_Q16b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16b]
[TU-PL-Question-D_Q16b-1]
Ile wynosi zazwyczaj Pana wynagrodzenie brutto za godzinę pracy? Proszę określić to na tyle dokładnie, na ile Pan może. Brutto oznacza przed potrąceniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne itp. Proszę uwzględnić ewentualne regularne nadgodziny, regularne premie, napiwki i prowizje. Proszę nie uwzględniać premii rocznych takich jak "trzynastki" ani dodatkowego wynagrodzenia za wypoczynek ("wczasy pod gruszą").

[TU-PL-Question-D_Q16b-2]
Ile wynosi zazwyczaj Pani wynagrodzenie brutto za godzinę pracy? Proszę określić to na tyle dokładnie, na ile Pani może. Brutto oznacza przed potrąceniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne itp. Proszę uwzględnić ewentualne regularne nadgodziny, regularne premie, napiwki i prowizje. Proszę nie uwzględniać premii rocznych takich jak "trzynastki" ani dodatkowego wynagrodzenia za wypoczynek ("wczasy pod gruszą").

[TU-PL-Question-D_Q16b-3]
Ile wynosi zazwyczaj Pana wynagrodzenie brutto za dzień pracy? Proszę określić to na tyle dokładnie, na ile Pan może. Brutto oznacza przed potrąceniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne itp. Proszę uwzględnić ewentualne regularne nadgodziny, regularne premie, napiwki i prowizje. Proszę nie uwzględniać premii rocznych takich jak "trzynastki" ani dodatkowego wynagrodzenia za wypoczynek ("wczasy pod gruszą").

[TU-PL-Question-D_Q16b-4]
Ile wynosi zazwyczaj Pani wynagrodzenie brutto za dzień pracy? Proszę określić to na tyle dokładnie, na ile Pani może. Brutto oznacza przed potrąceniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne itp. Proszę uwzględnić ewentualne regularne nadgodziny, regularne premie, napiwki i prowizje. Proszę nie uwzględniać premii rocznych takich jak "trzynastki" ani dodatkowego wynagrodzenia za wypoczynek ("wczasy pod gruszą").

[TU-PL-Question-D_Q16b-5]
Ile wynosi zazwyczaj Pana wynagrodzenie brutto za tydzień pracy? Proszę określić to na tyle dokładnie, na ile Pan może. Brutto oznacza przed potrąceniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne itp. Proszę uwzględnić ewentualne regularne nadgodziny, regularne premie, napiwki i prowizje. Proszę nie uwzględniać premii rocznych takich jak "trzynastki" ani dodatkowego wynagrodzenia za wypoczynek ("wczasy pod gruszą").

[TU-PL-Question-D_Q16b-6]
Ile wynosi zazwyczaj Pani wynagrodzenie brutto za tydzień pracy? Proszę określić to na tyle dokładnie, na ile Pani może. Brutto oznacza przed potrąceniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne itp. Proszę uwzględnić ewentualne regularne nadgodziny, regularne premie, napiwki i prowizje. Proszę nie uwzględniać premii rocznych takich jak "trzynastki" ani dodatkowego wynagrodzenia za wypoczynek ("wczasy pod gruszą").

[TU-PL-Question-D_Q16b-7]
Ile wynosi zazwyczaj Pana wynagrodzenie brutto za dwa tygodnie pracy? Proszę określić to na tyle dokładnie, na ile Pan może. Brutto oznacza przed potrąceniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne itp. Proszę uwzględnić ewentualne regularne nadgodziny, regularne premie, napiwki i prowizje. Proszę nie uwzględniać premii rocznych takich jak "trzynastki" ani dodatkowego wynagrodzenia za wypoczynek ("wczasy pod gruszą").

[TU-PL-Question-D_Q16b-8]
Ile wynosi zazwyczaj Pani wynagrodzenie brutto za dwa tygodnie pracy? Proszę określić to na tyle dokładnie, na ile Pani może. Brutto oznacza przed potrąceniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne itp. Proszę uwzględnić ewentualne regularne nadgodziny, regularne premie, napiwki i prowizje. Proszę nie uwzględniać premii rocznych takich jak "trzynastki" ani dodatkowego wynagrodzenia za wypoczynek ("wczasy pod gruszą").

[TU-PL-Question-D_Q16b-9]
Ile wynosi zazwyczaj Pana wynagrodzenie brutto za miesiąc pracy? Proszę określić to na tyle dokładnie, na ile Pan może. Brutto oznacza przed potrąceniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne itp. Proszę uwzględnić ewentualne regularne nadgodziny, regularne premie, napiwki i prowizje. Proszę nie uwzględniać premii rocznych takich jak "trzynastki" ani dodatkowego wynagrodzenia za wypoczynek ("wczasy pod gruszą").

[TU-PL-Question-D_Q16b-10]
Ile wynosi zazwyczaj Pani wynagrodzenie brutto za miesiąc pracy? Proszę określić to na tyle dokładnie, na ile Pani może. Brutto oznacza przed potrąceniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne itp. Proszę uwzględnić ewentualne regularne nadgodziny, regularne premie, napiwki i prowizje. Proszę nie uwzględniać premii rocznych takich jak "trzynastki" ani dodatkowego wynagrodzenia za wypoczynek ("wczasy pod gruszą").

[TU-PL-Question-D_Q16b-11]
Ile wynosi zazwyczaj Pana wynagrodzenie brutto za rok pracy? Proszę określić to na tyle dokładnie, na ile Pan może. Brutto oznacza przed potrąceniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne itp. Proszę uwzględnić ewentualne regularne nadgodziny, regularne premie, napiwki i prowizje. Proszę nie uwzględniać premii rocznych takich jak "trzynastki" ani dodatkowego wynagrodzenia za wypoczynek ("wczasy pod gruszą").

[TU-PL-Question-D_Q16b-12]
Ile wynosi zazwyczaj Pani wynagrodzenie brutto za rok pracy? Proszę określić to na tyle dokładnie, na ile Pani może. Brutto oznacza przed potrąceniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne itp. Proszę uwzględnić ewentualne regularne nadgodziny, regularne premie, napiwki i prowizje. Proszę nie uwzględniać premii rocznych takich jak "trzynastki" ani dodatkowego wynagrodzenia za wypoczynek ("wczasy pod gruszą").

[TU-PL-Question-D_Q16b-13]
Ile wynosi zazwyczaj Pana stawka akordowa brutto? Proszę określić to na tyle dokładnie, na ile Pan może. Brutto oznacza przed potrąceniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne itp. Proszę uwzględnić ewentualne regularne nadgodziny, regularne premie, napiwki i prowizje. Proszę nie uwzględniać premii rocznych takich jak "trzynastki" ani dodatkowego wynagrodzenia za wypoczynek ("wczasy pod gruszą").

[TU-PL-Question-D_Q16b-14]
Ile wynosi zazwyczaj Pani stawka akordowa brutto? Proszę określić to na tyle dokładnie, na ile Pani może. Brutto oznacza przed potrąceniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne itp. Proszę uwzględnić ewentualne regularne nadgodziny, regularne premie, napiwki i prowizje. Proszę nie uwzględniać premii rocznych takich jak "trzynastki" ani dodatkowego wynagrodzenia za wypoczynek ("wczasy pod gruszą").

[TU-PL-Question-D_Q16b-15]
Ile wynosi zazwyczaj Pana wynagrodzenie brutto? Proszę określić to na tyle dokładnie, na ile Pan może. Brutto oznacza przed potrąceniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne itp. Proszę uwzględnić ewentualne regularne nadgodziny, regularne premie, napiwki i prowizje. Proszę nie uwzględniać premii rocznych takich jak "trzynastki" ani dodatkowego wynagrodzenia za wypoczynek ("wczasy pod gruszą").

[TU-PL-Question-D_Q16b-16]
Ile wynosi zazwyczaj Pani wynagrodzenie brutto? Proszę określić to na tyle dokładnie, na ile Pani może. Brutto oznacza przed potrąceniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne itp. Proszę uwzględnić ewentualne regularne nadgodziny, regularne premie, napiwki i prowizje. Proszę nie uwzględniać premii rocznych takich jak "trzynastki" ani dodatkowego wynagrodzenia za wypoczynek ("wczasy pod gruszą").
Interviewer Instruction
Można dodać dwa miejsca dziesiętne, jeżeli jest to potrzebne. Proszę je oddzielić przecinkiem (np. 4,50).
Responses
[ Min = 0 | Max = 10000000 | layout = radioButton ]
00 Mniej więcej [FTE] złotych
DK
RF
Help
Wynagrodzenie za wypoczynek ("wczasy pod gruszą") wypłacane jest zwykle raz w roku jako dodatek do zarobków.

routing

[id = D_Q16b_1 ]
IF (^D_Q16b = "DK" ) THEN Goto D_C16d
ELSE
IF (^D_Q16b = "RF" ) THEN Goto D_Q16c
ELSE Goto D_D16c1

inference rule

[id = D_Q16b_2 | before]
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per hour"
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per day"
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per week"
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per two weeks"
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per month"
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per year"
ELSE
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per piece"
ELSE ^PerHourDayEtc = ""
Group
[ id = D_D16c1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16c1]

inference rule

[id = D_D16c1_1 | after]
IF ( "true" = "true" ) THEN ^rule16b1 = "25"
Group
[ id = D_D16c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16c2]

inference rule

[id = D_D16c2_1 | after]
IF ( "true" = "true" ) THEN ^rule16b2 = "1000"
Group
[ id = D_E16b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_E16b]

consistencyCheck

[id = D_E16b_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q16b / ^D_D16a) x ( "40" / ^D_Q10) ) < ^rule16b1) OR ( ( (^D_Q16b / ^D_D16a) x ( "40" / ^D_Q10) ) > ^rule16b2) )
Wprowadzono odpowiedź, która wydaje się niepoprawna. Proszę potwierdzić kwotę wynagrodzenia brutto lub zmienić odpowiedź w D_Q16b lub liczbę godzin pracy (D_Q10).
Group
[ id = D_C16c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16c]

routing

[id = D_C16c_1 ]
IF (^D_Q16b = "RF" ) THEN Goto D_Q16c
ELSE
IF (^D_Q16b = "DK" ) THEN Goto D_C16d
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16c]
[TU-PL-Question-D_Q16c-1]
Czy mógłby Pan odpowiedzieć na to pytanie, gdybyśmy zadali je, podając przedziały wynagrodzenia?

[TU-PL-Question-D_Q16c-2]
Czy mogłaby Pani odpowiedzieć na to pytanie, gdybyśmy zadali je, podając przedziały wynagrodzenia?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF

routing

[id = D_Q16c_1 ]
IF (^D_Q16c = "1" ) THEN Goto D_C16d
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_C16d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16d]

routing

[id = D_C16d_1 ]
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN Goto D_Q16d1
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN Goto D_Q16d2
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN Goto D_Q16d3
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN Goto D_Q16d4
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN Goto D_Q16d5
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN Goto D_Q16d6
ELSE
IF ( (^D_Q16a = "7" ) AND ( (^D_Q16b = "DK" ) OR (^D_Q16b = "RF" ) ) ) THEN Goto D_Q16d5
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d1]
[TU-PL-Question-D_Q16d1-1]
Ile wynosi szacunkowo Pana wynagrodzenie brutto za godzinę pracy?

[TU-PL-Question-D_Q16d1-2]
Ile wynosi szacunkowo Pani wynagrodzenie brutto za godzinę pracy?
Interviewer Instruction
Wręczyć kartę nr 19a.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Poniżej 7 zł
02 od 7 zł do 10,50 zł
03 od 10,50 zł do 17,50 zł
04 od 17,50 zł do 26 zł
05 od 26 zł do 35 zł
06 35 zł lub więcej
DK
RF

routing

[id = D_Q16d1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d2]
[TU-PL-Question-D_Q16d2-1]
Ile wynosi szacunkowo Pana wynagrodzenie brutto za dzień pracy?

[TU-PL-Question-D_Q16d2-2]
Ile wynosi szacunkowo Pani wynagrodzenie brutto za dzień pracy?
Interviewer Instruction
Wręczyć kartę nr 19b.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Poniżej 55 zł
02 od 55 zł do 83 zł
03 od 83 zł do 138 zł
04 od 138 zł do 208 zł
05 od 208 zł do 277 zł
06 277 zł lub więcej
DK
RF

routing

[id = D_Q16d2_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d3]
[TU-PL-Question-D_Q16d3-1]
Ile wynosi szacunkowo Pana wynagrodzenie brutto za tydzień pracy?

[TU-PL-Question-D_Q16d3-2]
Ile wynosi szacunkowo Pani wynagrodzenie brutto za tydzień pracy?
Interviewer Instruction
Wręczyć kartę nr 19c.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Poniżej 280 zł
02 od 280 zł do 415 zł
03 od 415 zł do 690 zł
04 od 690 zł do 1040 zł
05 od 1040 zł do 1385 zł
06 1385 zł lub więcej
DK
RF

routing

[id = D_Q16d3_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d4 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d4]
[TU-PL-Question-D_Q16d4-1]
Ile wynosi szacunkowo Pana wynagrodzenie brutto za dwa tygodnie pracy?

[TU-PL-Question-D_Q16d4-2]
Ile wynosi szacunkowo Pani wynagrodzenie brutto za dwa tygodnie pracy?
Interviewer Instruction
Wręczyć kartę nr 19d.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Poniżej 550 zł
02 od 550 zł do 830 zł
03 od 830 zł do 1380 zł
04 od 1380 zł do 2080 zł
05 od 2080 zł do 2770 zł
06 2770 zł lub więcej
DK
RF

routing

[id = D_Q16d4_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d5 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d5]
[TU-PL-Question-D_Q16d5-1]
Ile wynosi szacunkowo Pana wynagrodzenie brutto za miesiąc pracy?

[TU-PL-Question-D_Q16d5-2]
Ile wynosi szacunkowo Pani płaca wynagrodzenie za miesiąc pracy?
Interviewer Instruction
Wręczyć kartę nr 19e.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Poniżej 1200 zł
02 od 1200 zł do 1800 zł
03 od 1800 zł do 3000 zł
04 od 3000 zł do 4500 zł
05 od 4500 zł do 6000 zł
06 6000 zł lub więcej
DK
RF

routing

[id = D_Q16d5_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d6 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d6]
[TU-PL-Question-D_Q16d6-1]
Ile wynosi szacunkowo Pana wynagrodzenie brutto za rok pracy?

[TU-PL-Question-D_Q16d6-2]
Ile wynosi szacunkowo Pani wynagrodzenie brutto za rok pracy?
Interviewer Instruction
Wręczyć kartę nr 19f.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Poniżej 14500 zł
02 od 14500 zł do 21500 zł
03 od 21500 zł do 36000 zł
04 od 36000 zł do 54000 zł
05 od 54000 zł do 72000 zł
06 72000 zł lub więcej
DK
RF
Group
[ id = D_Q17a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17a]
[TU-PL-Question-D_Q17a-1]
Czy poza swoim zwykłym wynagrodzeniem otrzymuje Pan jakieś dodatkowe kwoty związane z tą pracą, takie jak premie roczne, np. tzw. "trzynastki" lub wynagrodzenie za wypoczynek ("wczasy pod gruszą")?

[TU-PL-Question-D_Q17a-2]
Czy poza swoim zwykłym wynagrodzeniem otrzymuje Pani jakieś dodatkowe kwoty związane z tą pracą, takie jak premie roczne, np. tzw. "trzynastki" lub wynagrodzenie za wypoczynek ("wczasy pod gruszą")?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF

routing

[id = D_Q17a_1 ]
IF (^D_Q17a = "1" ) THEN Goto D_Q17b
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17b] Ile wyniosły ogółem te dodatkowe kwoty w ubiegłym roku? Proszę pomyśleć o kwotach brutto.
Interviewer Instruction
Jeżeli respondent rozpoczął pracę w tym roku, proszę spytać o oczekiwane dodatkowe wynagrodzenie.
Responses
[ Min = 1 | Max = 10000000 | layout = radioButton ]
00 Mniej więcej [FTE] złotych
DK
RF

routing

[id = D_Q17b_1 ]
IF (^D_Q17b = "DK" ) THEN Goto D_Q17d
ELSE
IF (^D_Q17b = "RF" ) THEN Goto D_Q17c
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17c]
[TU-PL-Question-D_Q17c-1]
Czy mógłby Pan odpowiedzieć na to pytanie, gdybyśmy zadali je, podając przedziały wynagrodzenia?

[TU-PL-Question-D_Q17c-2]
Czy mogłaby Pani odpowiedzieć na to pytanie, gdybyśmy zadali je, podając przedziały wynagrodzenia?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF

routing

[id = D_Q17c_1 ]
IF (^D_Q17c = "1" ) THEN Goto D_Q17d
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17d | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17d]
[TU-PL-Question-D_Q17d-1]
Ile mniej więcej wyniosły te dodatkowe kwoty w ubiegłym roku? Proszę pomyśleć o kwotach brutto. Czy wyniosły one ...

[TU-PL-Question-D_Q17d-2]
Ile mniej więcej wyniosły te dodatkowe kwoty w ubiegłym roku? Proszę pomyśleć o kwotach brutto. Czy wyniosły one ...
Interviewer Instruction
Odczytać respondentowi kategorie.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Poniżej 1800 zł
02 od 1800 zł do 3600 zł
03 3600 zł lub więcej
DK
RF

routing

[id = D_Q17d_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_END
Group
[ id = D_Q18a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18a]
[TU-PL-Question-D_Q18a-1]
Ile wyniosły Pana całkowite dochody w ubiegłym miesiącu z tytułu obecnej działalności po odliczeniu wszystkich kosztów działalności, ale przed potrąceniem podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne itp.?

[TU-PL-Question-D_Q18a-2]
Ile wyniosły Pani całkowite dochody w ubiegłym miesiącu z tytułu obecnej działalności po odliczeniu wszystkich kosztów działalności, ale przed potrąceniem podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne itp.?

[TU-PL-Question-D_Q18a-3]
Ile wyniosły Pana całkowite dochody w ubiegłym roku z tytułu obecnej działalności po odliczeniu wszystkich kosztów działalności, ale przed potrąceniem podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne itp.?

[TU-PL-Question-D_Q18a-4]
Ile wyniosły Pani całkowite dochody w ubiegłym roku z tytułu obecnej działalności po odliczeniu wszystkich kosztów działalności, ale przed potrąceniem podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne itp.?
Interviewer Instruction
W przypadku dochodów ujemnych wpisać 0. W stosunku do tej zmiennej nie będzie przeprowadzona weryfikacja.
Responses
[ Min = 0 | Max = 100000000 | layout = radioButton ]
00 Mniej więcej [FTE] złotych
DK
RF

routing

[id = D_Q18a_1 ]
IF (^D_Q18a = "DK" ) THEN Goto D_C18c
ELSE
IF (^D_Q18a = "RF" ) THEN Goto D_Q18b
ELSE Goto D_END

inference rule

[id = D_Q18a_2 | before]
IF ( ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^D_Q05b2 x "12" ) + ^D_Q05b3) ) < "12" ) THEN ^YearMonth = "month"
ELSE ^YearMonth = "year"
Group
[ id = D_Q18b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18b]
[TU-PL-Question-D_Q18b-1]
Czy mógłby Pan odpowiedzieć na to pytanie, gdybyśmy zadali je, podając przedziały wynagrodzenia?

[TU-PL-Question-D_Q18b-2]
Czy mogłaby Pani odpowiedzieć na to pytanie, gdybyśmy zadali je, podając przedziały wynagrodzenia?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF

routing

[id = D_Q18b_1 ]
IF (^D_Q18b = "1" ) THEN Goto D_C18c
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_C18c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C18c]

routing

[id = D_C18c_1 ]
IF ( ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^D_Q05b2 x "12" ) + ^D_Q05b3) ) < "12" ) THEN Goto D_Q18c1
ELSE Goto D_Q18c2
Group
[ id = D_Q18c1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18c1]
[TU-PL-Question-D_Q18c1-1]
Ile wyniosły mniej więcej Pana dochody w ubiegłym miesiącu?

[TU-PL-Question-D_Q18c1-2]
Ile wyniosły mniej więcej Pani dochody w ubiegłym miesiącu?
Interviewer Instruction
Wręczyć kartę nr 19e.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Poniżej 1200 zł
02 od 1200 zł do 1800 zł
03 od 1800 zł do 3000 zł
04 od 3000 zł do 4500 zł
05 od 4500 zł do 6000 zł
06 6000 zł lub więcej
DK
RF

routing

[id = D_Q18c1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_END
Group
[ id = D_Q18c2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18c2]
[TU-PL-Question-D_Q18c2-1]
Ile wyniosły mniej więcej Pana dochody w ubiegłym roku?

[TU-PL-Question-D_Q18c2-2]
Ile wyniosły mniej więcej Pani dochody w ubiegłym roku?
Interviewer Instruction
Wręczyć kartę nr 19f.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Poniżej 14500 zł
02 od 14500 zł do 21500 zł
03 od 21500 zł do 36000 zł
04 od 36000 zł do 54000 zł
05 od 54000 zł do 72000 zł
06 72000 zł lub więcej
DK
RF
Group
[ id = D_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_END]

routing

[id = D_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto F_START
Group
[ id = E_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_START]
Group
[ id = E_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_D01a]

inference rule

[id = E_D01a_1 | after]
IF (^C_Q08b = "1" ) THEN ^LastYearEarlier = "in the last 12 months"
ELSE
IF ( (^C_Q08c2 = "DK" ) OR (^C_Q08c2 = "RF" ) ) THEN ^LastYearEarlier = "before you last stopped working"
ELSE ^LastYearEarlier = "in " .^C_Q08c2
Group
[ id = E_R01a | response condition = All | layout = list ]
[E_R01a]
[TU-PL-Question-E_R01a-1]
Kolejne pytania dotyczą Pana ostatniej pracy lub ostatniej prowadzonej działalności. Chodzi o pracę lub działalność w okresie ostatnich 12 miesięcy.

[TU-PL-Question-E_R01a-2]
Kolejne pytania dotyczą Pani ostatniej pracy lub ostatniej prowadzonej działalności. Chodzi o pracę lub działalność w okresie ostatnich 12 miesięcy.

[TU-PL-Question-E_R01a-3]
Kolejne pytania dotyczą Pana ostatniej pracy lub ostatniej prowadzonej działalności. Chodzi o pracę lub działalność wykonywaną do momentu, kiedy po raz ostatni przestał Pan pracować.

[TU-PL-Question-E_R01a-4]
Kolejne pytania dotyczą Pani ostatniej pracy lub ostatniej prowadzonej działalności. Chodzi o pracę lub działalność wykonywaną do momentu, kiedy po raz ostatni przestała Pani pracować.

[TU-PL-Question-E_R01a-5]
Kolejne pytania dotyczą Pana ostatniej pracy lub ostatniej prowadzonej działalności. Chodzi o pracę lub działalność wykonywaną w ^C_Q08c2.

[TU-PL-Question-E_R01a-6]
Kolejne pytania dotyczą Pani ostatniej pracy lub ostatniej prowadzonej działalności. Chodzi o pracę lub działalność wykonywaną w ^C_Q08c2.
Interviewer Instruction
1. Jeżeli respondent wykonywał pracę dla agencji pracy tymczasowej, pytania będą dotyczyły firmy lub instytucji, w której faktycznie wykonywał pracę. 2. Proszę nacisnąć <Dalej>, aby kontynuować.
Help
W przypadku konsultantów zewnętrznych zaangażowanych do doradzania firmie lub instytucji w konkretnych aspektach działalności pytania będą dotyczyły firmy świadczącej usługi doradcze (w tym respondenta, jeśli był on konsultantem pracującym jako "wolny strzelec").
Group
[ id = E_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q01a]
[TU-PL-Question-E_Q01a-1]
Jak nazywało się Pana stanowisko pracy?

[TU-PL-Question-E_Q01a-2]
Jak nazywało się Pani stanowisko pracy?
Interviewer Instruction
1. Należy unikać nieprecyzyjnych nazw stanowisk pracy jak kierownik, urzednik czy rolnik. 2. Opis musi zawsze odzwierciedlać najważniejsze obowiązki respondenta. Na przykład, kierownik sprzedarży regionalnej, kasjer bankowy, sadownik.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q01b]
[TU-PL-Question-E_Q01b-1]
Na czym polegały Pana najważniejsze obowiązki służbowe? Proszę podać pełny opis.

[TU-PL-Question-E_Q01b-2]
Na czym polegały Pani najważniejsze obowiązki służbowe? Proszę podać pełny opis.
Interviewer Instruction
Opis musi zawierać najważniejsze obowiązki i zadania respondenta. Na przykład, układanie towaru na półkach, opiekowanie się chorymi zwierzętami, opiekowanie się chorymi, leczenie zębów, budowanie mostów i dróg.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q02a]
[TU-PL-Question-E_Q02a-1]
W jakiego typu działalności, w jakiej branży lub w jakich usługach Pan pracował? Proszę podać pełny opis.

[TU-PL-Question-E_Q02a-2]
W jakiego typu działalności, w jakiej branży lub w jakich usługach Pani pracowała? Proszę podać pełny opis.
Interviewer Instruction
1. Proszę opisać szczegółowo typ działalności, branżę lub usługi, w których pracował respondent. 2. Proszę szczegółowo opisać branżę, wskazując zarówno ogólne i szczegółowe funkcje zakładu pracy. Na przykład: kopalnia miedzi, zakład produkcji piór wiecznych, hurtownia artykułów spożywczych, detaliczna sprzedaż książek, budowy drogowe, naprawa obuwia.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
W przypadku konsultantów zewnętrznych zaangażowanych do doradzania firmie lub instytucji w konkretnych aspektach działalności pytania będą dotyczyły firmy świadczącej usługi doradcze (w tym respondenta, jeśli był on konsultantem pracującym jako "wolny strzelec").
Group
[ id = E_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q02b]
[TU-PL-Question-E_Q02b-1]
Co przede wszystkim robiła lub wytwarzała Pana firma lub instytucja? Proszę podać pełny opis.

[TU-PL-Question-E_Q02b-2]
Co przede wszystkim robiła lub wytwarzała Pani firma lub instytucja? Proszę podać pełny opis.
Interviewer Instruction
Proszę opisać szczegółowo produkty lub usługi, które wytwarza firma lub instytucja respondenta.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
W przypadku konsultantów zewnętrznych zaangażowanych do doradzania firmie lub instytucji w konkretnych aspektach działalności pytania będą dotyczyły firmy świadczącej usługi doradcze (w tym respondenta, jeśli był on konsultantem pracującym jako "wolny strzelec").
Group
[ id = E_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q03]
[TU-PL-Question-E_Q03-1]
W jakim sektorze gospodarki Pan pracował? Czy był to ...

[TU-PL-Question-E_Q03-2]
W jakim sektorze gospodarki Pani pracowała? Czy był to ...
Interviewer Instruction
1. Odczytać respondentowi kategorie. 2. Jeżeli respondent wykonywał pracę dla agencji pracy czasowej, pytania będą dotyczyły firmy lub instytucji, w której faktycznie wykonywał pracę. 3. Prywatne przedsiębiorstwa, w których mniejszościowym udziałowcem jest Skarb Państwa, należy zaklasyfikować do sektora prywatnego.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Sektor prywatny (na przykład spółka, firma)
02 Sektor publiczny (na przykład samorząd lokalny czy szkoła państwowa)
03 Organizacja niekomercyjna (na przykład organizacja dobroczynna, stowarzyszenie zawodowe lub instytucja religijna)
DK
RF
Help
1. Sektor prywatny obejmuje wszystkie firmy i organizacje, które nie są własnością publiczną. 2. Sektor publiczny to: administracja publiczna na szczeblu krajowym i samorządowym, usługi publiczne zapewniane przez państwo lub finansowane z budżetu państwa (szkoły publiczne, szpitale, uniwersytety) oraz spółki Skarbu Państwa. 3. Organizacje niekomercyjne nie są finansowane przez państwo, a ich celem nie jest generowanie zysku. Są to między innymi organizacje charytatywne, wiele organizacji pozarządowych itp. 4. W przypadku konsultantów zewnętrznych zaangażowanych do doradzania firmie lub instytucji w konkretnych aspektach działalności, pytania będą dotyczyły firmy świadczącej usługi doradcze (w tym respondenta, jeśli jest on konsultantem pracującym jako "wolny strzelec").
Group
[ id = E_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q04]
[TU-PL-Question-E_Q04-1]
W tej pracy był Pan pracownikiem czy osobą samozatrudnioną?

[TU-PL-Question-E_Q04-2]
W tej pracy była Pani pracownikiem czy osobą samozatrudnioną?
Interviewer Instruction
Osobę będącą pracownikiem we własnej firmie należy uznać za samozatrudnioną.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Pracownik
02 Osoba samozatrudniona
DK
RF
Help
1. Pracownik to osoba, która otrzymuje wynagrodzenie od pracodawcy lub agencji pracy tymczasowej. 2. Osoba samozatrudniona to także osoba posiadająca swoją firmę lub będąca partnerem w firmie oraz "wolni strzelcy". Osoba zatrudniona może, ale nie musi, zatrudniać personel.

routing

[id = E_Q04_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_Q05b1
ELSE Goto E_Q05a1
Group
[ id = E_Q05a1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[E_Q05a1]
[TU-PL-Question-E_Q05a1-1]
Porozmawiajmy jeszcze o pracy, którą przestał Pan wykonywać w ciągu ostatnich 12 miesięcy: W jakim wieku lub w którym roku zaczął Pan pracować u swojego byłego pracodawcy?

[TU-PL-Question-E_Q05a1-2]
Porozmawiajmy jeszcze o pracy, którą przestała Pani wykonywać w ciągu ostatnich 12 miesięcy: W jakim wieku lub w którym roku zaczęła Pani pracować u swojego byłego pracodawcy?

[TU-PL-Question-E_Q05a1-3]
Porozmawiajmy jeszcze o pracy, którą przestał Pan wykonywać, kiedy po raz ostatni przestał Pan pracować: W jakim wieku lub w którym roku zaczął Pan pracować u swojego byłego pracodawcy?

[TU-PL-Question-E_Q05a1-4]
Porozmawiajmy jeszcze o pracy, którą przestała Pani wykonywać, kiedy po raz ostatni przestała Pani pracować: W jakim wieku lub w którym roku zaczęła Pani pracować u swojego byłego pracodawcy?

[TU-PL-Question-E_Q05a1-5]
Porozmawiajmy jeszcze o pracy, którą przestał Pan wykonywać - jak w ^C_Q08c2: W jakim wieku lub w którym roku zaczął Pan pracować u swojego byłego pracodawcy?

[TU-PL-Question-E_Q05a1-6]
Porozmawiajmy jeszcze o pracy, którą przestała Pani wykonywać - jak w ^C_Q08c2: W jakim wieku lub w którym roku zaczęła Pani pracować u swojego byłego pracodawcy?
Interviewer Instruction
Wstawić wiek LUB rok.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Wiek [FTE]
DK
RF
Help
1. W przypadku, gdy respondent powrócił do pracy po pewnym okresie, w którym nie pracował on u tego pracodawcy, należy uwzględnić tylko ostatni okres po powrocie do pracy z wyjątkiem: *Osób, które miały tymczasową przerwę w pracy ze względu na urlop wypoczynkowy, chorobę, urlop macierzyński, przebywanie na zwolnieniu itp. *Osób, które zostały tymczasowo zwolnione, ale otrzymują przynajmniej 50% płacy z zakładu pracy. W tych dwóch przypadkach należy uwzględnić okres przed tymczasową przerwą. 2. Jeśli formalny status podmiotu zmienił się od czasu, kiedy respondent tam pracował, na przykład w wyniku fuzji lub reorganizacji, respondenci powinni podać cały okres, przez który pracowali w tym podmiocie lub w wydzielonej części tego podmiotu.
[E_Q05a2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Rok [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = E_Q05a1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^E_Q05a1 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05a1 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05a1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05a2 = (^A_Q01a + ^E_Q05a1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^E_Q05a2 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05a2 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05a2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05a1 = (^E_Q05a2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = E_Q05a1_1 | Soft ]
IF ( ( ( ( (^E_Q05a2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^E_Q05a2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08b = "2" ) AND ( (^C_Q08c2 − ^E_Q05a2) < "0" ) ) ) OR ( (^E_Q05a1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Wprowadzono odpowiedź, która wydaje się niepoprawna. Proszę potwierdzić wiek lub rok wpisany w ostatnim pytaniu bądź zmienić rok urodzenia (A_Q01a) lub rok rozpoczęcia pracy u byłego pracodawcy (E_Q05a2) lub rok odejścia od ostatniego pracodawcy (C_Q08c2).
Group
[ id = E_C05b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C05b]

routing

[id = E_C05b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_C06
Group
[ id = E_Q05b1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[E_Q05b1]
[TU-PL-Question-E_Q05b1-1]
Porozmawiajmy jeszcze o działalności, którą przestał Pan wykonywać w ciągu ostatnich 12 miesięcy: W jakim wieku lub w którym roku zaczął Pan prowadzić swoją poprzednią działalność/pracować w swojej poprzedniej firmie?

[TU-PL-Question-E_Q05b1-2]
Porozmawiajmy jeszcze o działalności, którą przestała Pani wykonywać w ciągu ostatnich 12 miesięcy: W jakim wieku lub w którym roku zaczęła Pani prowadzić swoją poprzednią działalność/pracować w swojej poprzedniej firmie?

[TU-PL-Question-E_Q05b1-3]
Porozmawiajmy jeszcze o działalności, którą przestał Pan wykonywać, kiedy po raz ostatni przestał Pan pracować: W jakim wieku lub w którym roku zaczął Pan prowadzić swoją poprzednią działalność/pracować w swojej poprzedniej firmie?

[TU-PL-Question-E_Q05b1-4]
Porozmawiajmy jeszcze o działalności, którą przestała Pani wykonywać, kiedy po raz ostatni przestała Pani pracować: W jakim wieku lub w którym roku zaczęła Pani prowadzić swoją poprzednią działalność/pracować w swojej poprzedniej firmie?

[TU-PL-Question-E_Q05b1-5]
Porozmawiajmy jeszcze o działalności, którą przestał Pan wykonywać - jak w ^C_Q08c2: W jakim wieku lub w którym roku zaczął Pan prowadzić swoją poprzednią działalność?

[TU-PL-Question-E_Q05b1-6]
Porozmawiajmy jeszcze o działalności, którą przestała Pani wykonywać - jak w ^C_Q08c2: W jakim wieku lub w którym roku zaczęła Pani prowadzić swoją poprzednią działalność?
Interviewer Instruction
Wstawić wiek LUB rok.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Wiek [FTE]
DK
RF
Help
1. W przypadku, gdy respondent powrócił do prowadzenia działalności po pewnym okresie, w którym nie prowadził tej działalności, należy uwzględnić tylko ostatni okres po powrocie do pracy z wyjątkiem sytuacji osób, które mają tymczasową przerwę w prowadzeniu działalności ze względu na urlop wypoczynkowy, chorobę, urlop macierzyński, przebywanie na zwolnieniu itp. 2. Jeśli formalny status działalności zmienił się od czasu, kiedy respondent prowadził tę działalność, na przykład w wyniku fuzji lub reorganizacji, respondenci powinni podać cały okres, przez który pracowali w tym podmiocie lub w wydzielonej części tego podmiotu.
[E_Q05b2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Rok [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = E_Q05b1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^E_Q05b1 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05b1 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05b1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05b2 = (^A_Q01a + ^E_Q05b1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^E_Q05b2 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05b2 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05b2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05b1 = (^E_Q05b2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = E_Q05b1_1 | Soft ]
IF ( ( ( ( (^E_Q05b2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^E_Q05b2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08b = "2" ) AND ( (^C_Q08c2 − ^E_Q05b2) < "0" ) ) ) OR ( (^E_Q05b1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Wprowadzono odpowiedź, która wydaje się niepoprawna. Proszę potwierdzić wiek lub rok wpisany w ostatnim pytaniu bądź zmienić rok urodzenia (A_Q01a) lub rok rozpoczęcia wykonywania swojej poprzedniej działalności (E_Q05b2) lub rok odejścia od ostatniego pracodawcy (C_Q08c2).
Group
[ id = E_C06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C06]

routing

[id = E_C06_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_Q07a
ELSE Goto E_Q06
Group
[ id = E_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q06]
[TU-PL-Question-E_Q06-1]
Ile osób pracowało u tego pracodawcy w miejscu, w którym wykonywał Pan swoją pracę? Czy byłoby to...

[TU-PL-Question-E_Q06-2]
Ile osób pracowało u tego pracodawcy w miejscu, w którym wykonywała Pani swoją pracę? Czy byłoby to...
Interviewer Instruction
1. Odczytać respondentowi kategorie. 2. To pytanie dotyczy lokalizacji geograficznej, w której przede wszystkim prowadzona lub zarejestrowana była działalność. 3. Jeżeli respondent wykonywał pracę dla agencji pracy tymczasowej, pytania będą dotyczyły firmy lub instytucji, w której faktycznie wykonywał swoją pracę.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 od 1 do 10 osób
02 od 11 do 50 osób
03 od 51 do 250 osób
04 od 251 do 1000 osób
05 ponad 1000 osób
DK
RF
Help
W przypadku konsultantów zewnętrznych zaangażowanych do doradzania firmie lub instytucji w konkretnych aspektach działalności pytania będą dotyczyły firmy świadczącej usługi doradcze (w tym respondenta, jeśli był on konsultantem pracującym jako "wolny strzelec").

routing

[id = E_Q06_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_Q08
Group
[ id = E_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q07a]
[TU-PL-Question-E_Q07a-1]
Czy zatrudniał Pan pracowników? Proszę uwzględnić członków rodziny, którzy wykonywali w firmie pracę płatną lub nieodpłatną.

[TU-PL-Question-E_Q07a-2]
Czy zatrudniała Pani pracowników? Proszę uwzględnić członków rodziny, którzy wykonywali w firmie pracę płatną lub nieodpłatną.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF

routing

[id = E_Q07a_1 ]
IF (^E_Q07a = "1" ) THEN Goto E_Q07b
ELSE Goto E_Q09
Group
[ id = E_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q07b]
[TU-PL-Question-E_Q07b-1]
Ile osób zatrudniał Pan w miejscu, w którym wykonywał Pan swoją pracę? Czy byłoby to...

[TU-PL-Question-E_Q07b-2]
Ile osób zatrudniała Pani w miejscu, w którym wykonywała Pani swoją pracę? Czy byłoby to...
Interviewer Instruction
1. Odczytać respondentowi kategorie. 2. To pytanie dotyczy lokalizacji geograficznej, w której przede wszystkim prowadzona lub zarejestrowana była działalność.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 od 1 do 10 osób
02 od 11 do 50 osób
03 od 51 do 250 osób
04 od 251 do 1000 osób
05 ponad 1000 osób
DK
RF

routing

[id = E_Q07b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_Q09
Group
[ id = E_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q08]
[TU-PL-Question-E_Q08-1]
Na podstawie jakiej umowy był Pan zatrudniony? Czy była to ....

[TU-PL-Question-E_Q08-2]
Na podstawie jakiej umowy była Pani zatrudniona? Czy była to ....
Interviewer Instruction
Odczytać respondentowi kategorie.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Umowa na czas nieokreślony
02 Umowa na czas określony
03 Umowa z agencją pracy tymczasowej
04 Staż lub praktyka zawodowa
05 Bez umowy
06 Inne
DK
RF

routing

[id = E_Q08_1 ]
IF (^E_Q08 = "6" ) THEN Goto E_S08
ELSE Goto E_Q09
Group
[ id = E_S08 | response condition = All | layout = list ]
[E_S08]
[TU-PL-Question-E_S08-1]
Proszę podać, jaka to była umowa?

[TU-PL-Question-E_S08-2]
Proszę podać, jaka to była umowa?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q09]
[TU-PL-Question-E_Q09-1]
Ile godzin w tygodniu pracował Pan zazwyczaj w tej pracy? Proszę uwzględnić pracę zwykle wykonywaną w nadgodzinach, płatną lub nieodpłatną, a wyłączyć przerwy na obiad i pozostałe przerwy.

[TU-PL-Question-E_Q09-2]
Ile godzin w tygodniu pracowała Pani zazwyczaj w tej pracy? Proszę uwzględnić pracę zwykle wykonywaną w nadgodzinach, płatną lub nieodpłatną, a wyłączyć przerwy na obiad i pozostałe przerwy.
Interviewer Instruction
1. Jeżeli liczba godzin pracy respondenta różni się między tygodniami, proszę podać szacunkową średnią. 2. W przypadku praktyk, czas spędzony w szkole nie powinien być uwzględniony.
Responses
[ Min = 1 | Max = 125 | layout = radioButton ]
00 [FTE] godzin w tygodniu
DK
RF
Group
[ id = E_E09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_E09]

consistencyCheck

[id = E_E09_1 | Soft ]
IF (^E_Q09 > "80" )
Wprowadzono odpowiedź, która wydaje się niepoprawna. Proszę potwierdzić.
Group
[ id = E_C10 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C10]

routing

[id = E_C10_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_END
ELSE Goto E_Q10
Group
[ id = E_Q10 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q10]
[TU-PL-Question-E_Q10-1]
Proszę powiedzieć, jaki był główny powód, który sprawił, że przestał Pan wykonywać swoją ostatnią pracę?

[TU-PL-Question-E_Q10-2]
Proszę powiedzieć, jaki był główny powód, który sprawił, że przestała Pani wykonywać swoją ostatnią pracę?
Interviewer Instruction
1. Wręczyć kartę nr 13. 2. Jeśli wydaje się, że respondent ma problem z odczytaniem karty, przeczytać respondentowi kategorie odpowiedzi.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01
[TU-PL-Answers-E_Q10DD01-1]
Zostałem zwolniony

[TU-PL-Answers-E_Q10DD01-2]
Zostałam zwolniona
02
[TU-PL-Answers-E_Q10DD02-1]
Odszedłem w ramach redukcji zatrudnienia, z inicjatywy pracodawcy lub z własnej inicjatywy

[TU-PL-Answers-E_Q10DD02-2]
Odeszłam w ramach redukcji zatrudnienia, z inicjatywy pracodawcy lub z własnej inicjatywy
03
[TU-PL-Answers-E_Q10DD03-1]
Była to praca tymczasowa, której okres się skończył

[TU-PL-Answers-E_Q10DD03-2]
Była to praca tymczasowa, której okres się skończył
04
[TU-PL-Answers-E_Q10DD04-1]
Złożyłem rezygnację

[TU-PL-Answers-E_Q10DD04-2]
Złożyłam rezygnację
05
[TU-PL-Answers-E_Q10DD05-1]
Odszedłem z pracy ze względów zdrowotnych

[TU-PL-Answers-E_Q10DD05-2]
Odeszłam z pracy ze względów zdrowotnych
06
[TU-PL-Answers-E_Q10DD06-1]
Przeszedłem na wcześniejszą emeryturę

[TU-PL-Answers-E_Q10DD06-2]
Przeszłam na wcześniejszą emeryturę
07
[TU-PL-Answers-E_Q10DD07-1]
Przeszedłem na emeryturę (w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego lub później)

[TU-PL-Answers-E_Q10DD07-2]
Przeszłam na emeryturę (w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego lub później)
08
[TU-PL-Answers-E_Q10DD08-1]
Odszedłem z pracy ze względu na obowiązki rodzinne lub opiekę nad dzieckiem

[TU-PL-Answers-E_Q10DD08-2]
Odeszłam z pracy ze względu na obowiązki rodzinne lub opiekę nad dzieckiem
09
[TU-PL-Answers-E_Q10DD09-1]
Odszedłem z pracy, aby podjąć naukę

[TU-PL-Answers-E_Q10DD09-2]
Odeszłam z pracy, aby podjąć naukę
10
[TU-PL-Answers-E_Q10DD10-1]
Odszedłem z pracy z innego powodu

[TU-PL-Answers-E_Q10DD10-2]
Odeszłam z pracy z innego powodu
DK
RF
Group
[ id = E_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_END]

routing

[id = E_END_1 ]
IF (^C_D09 = "2" ) THEN Goto F_START
ELSE Goto H_START
Group
[ id = F_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_START]
Group
[ id = F_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01a]

inference rule

[id = F_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoDid = "do"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^DoDid = "did"
Group
[ id = F_D01a2 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[F_D01a2]

inference rule

[id = F_D01a2_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoiDid = "Do"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^DoiDid = "Did"
Group
[ id = F_D01b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01b]

inference rule

[id = F_D01b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoesDid = "does"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^DoesDid = "did"
Group
[ id = F_D01c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01c]

inference rule

[id = F_D01c_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^JobLastjob = "current job"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^JobLastjob = "last job"
Group
[ id = F_C01 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_C01]

routing

[id = F_C01_1 ]
IF ( ( (^D_Q04 = "2" ) AND (^D_Q07a = "2" ) ) OR ( (^E_Q04 = "2" ) AND (^E_Q07a = "2" ) ) ) THEN Goto F_N01b
ELSE Goto F_R01
Group
[ id = F_R01 | response condition = All | layout = list ]
[F_R01]
[TU-PL-Question-F_R01-1]
A teraz zapytam Pana o to, co robi Pan w swojej obecnej pracy.

[TU-PL-Question-F_R01-2]
A teraz zapytam Panią o to, co robi Pani w swojej obecnej pracy.

[TU-PL-Question-F_R01-3]
A teraz zapytam Pana o to, co robił Pan w swojej ostatniej pracy.

[TU-PL-Question-F_R01-4]
A teraz zapytam Panią o to, co robiła Pani w swojej ostatniej pracy.
Interviewer Instruction
1. Wręczyć kartę nr 5 i poprosić respondenta o korzystanie z niej przy odpowiedzi na następne pytanie. 2. Proszę nacisnąć <Dalej>, aby kontynuować.
Group
[ id = F_Q01b | response condition = All | layout = table ]
[F_Q01b_lead]
[TU-PL-Question-F_Q01b_lead-1]
Jaką część czasu w swojej obecnej pracy poświęca Pan zazwyczaj na...

[TU-PL-Question-F_Q01b_lead-2]
Jaką część czasu w swojej obecnej pracy poświęca Pani zazwyczaj na...

[TU-PL-Question-F_Q01b_lead-3]
Jaką część czasu w swojej ostatniej pracy poświęcał Pan zazwyczaj na...

[TU-PL-Question-F_Q01b_lead-4]
Jaką część czasu w swojej ostatniej pracy poświęcała Pani zazwyczaj na...
[F_Q01b] współpracę lub współdziałanie ze współpracownikami?
Interviewer Instruction
Jeżeli respondent nie ma współpracowników, należy zanotować "Nie było takiego czasu".
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nie było takiego czasu
02 Do jednej czwartej tego czasu
03 Do połowy tego czasu
04 Ponad połowę tego czasu
05 Cały ten czas
DK
RF
Group
[ id = F_N01b | response condition = All | layout = list ]
[F_N01b]
Interviewer Instruction
1. Wręczyć kartę 12 i poprosić respondenta o korzystanie z niej do momentu, kiedy zostanie poproszony o jej oddanie. 2. Proszę nacisnąć <Dalej>, aby kontynuować.
Group
[ id = F_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q02a_lead]
[TU-PL-Question-F_Q02a_lead-1]
Jak często w swojej obecnej pracy wykonuje Pan zwykle następujące czynności...

[TU-PL-Question-F_Q02a_lead-2]
Jak często w swojej obecnej pracy wykonuje Pani zwykle następujące czynności...

[TU-PL-Question-F_Q02a_lead-3]
Jak często w swojej ostatniej pracy wykonywał Pan zwykle następujące czynności...

[TU-PL-Question-F_Q02a_lead-4]
Jak często w swojej ostatniej pracy wykonywała Pani zwykle następujące czynności...
[F_Q02a] wymianę informacji dotyczących pracy ze współpracownikami?
Interviewer Instruction
Jeżeli respondent nie ma współpracowników, należy zanotować '"Nigdy".
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[F_Q02b] instruowanie, szkolenie lub uczenie innych osób, indywidualnie lub w grupach?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[F_Q02c] wygłaszanie wystąpień lub prezentacji przed grupą pięciu lub więcej osób?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[F_Q02d] sprzedawanie produktu lub usługi?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[F_Q02e] doradzanie ludziom?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
Group
[ id = F_Q03a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q03a_lead]
[TU-PL-Question-F_Q03a_lead-1]
Jak często w swojej obecnej pracy wykonuje Pan zwykle następujące czynności...

[TU-PL-Question-F_Q03a_lead-2]
Jak często w swojej obecnej pracy wykonuje Pani zwykle następujące czynności...

[TU-PL-Question-F_Q03a_lead-3]
Jak często w swojej ostatniej pracy wykonywał Pan zwykle następujące czynności...

[TU-PL-Question-F_Q03a_lead-4]
Jak często w swojej ostatniej pracy wykonywała Pani zwykle następujące czynności...
[F_Q03a] planowanie własnych działań?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[F_Q03b] planowanie działań innych osób?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[F_Q03c] organizowanie własnego czasu?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
Group
[ id = F_Q04a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q04a_lead]
[TU-PL-Question-F_Q04a_lead-1]
Jak często w swojej obecnej pracy wykonuje Pan zwykle następujące czynności...

[TU-PL-Question-F_Q04a_lead-2]
Jak często w swojej obecnej pracy wykonuje Pani zwykle następujące czynności...

[TU-PL-Question-F_Q04a_lead-3]
Jak często w swojej ostatniej pracy wykonywał Pan zwykle następujące czynności...

[TU-PL-Question-F_Q04a_lead-4]
Jak często w swojej ostatniej pracy wykonywała Pani zwykle następujące czynności...
[F_Q04a] przekonywanie ludzi lub wpływanie na nich?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[F_Q04b]
[TU-PL-Question-F_Q04b-1]
negocjowanie z ludźmi z Pana firmy lub instytucji bądź spoza niej?

[TU-PL-Question-F_Q04b-2]
negocjowanie z ludźmi z Pani firmy lub instytucji bądź spoza niej?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF

inference rule

[id = F_Q04a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^AreWere = "are"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^AreWere = "were"
[id = F_Q04a_2 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^TakeTook = "take"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^TakeTook = "took"
Group
[ id = F_Q05a | response condition = All | layout = list ]
[F_Q05a]
[TU-PL-Question-F_Q05a-1]
Kolejne pytanie dotyczy zadań polegających na "rozwiązywaniu problemów" w Pana obecnej pracy. Z "rozwiązywaniem problemów" mamy do czynienia wtedy, kiedy styka się Pan z nową lub trudną sytuacją, która wymaga namysłu nad tym, jak postąpić. Jak często styka się Pan ze stosunkowo prostymi problemami, w przypadku których znalezienie dobrego rozwiązania wymaga najwyżej 5 minut?

[TU-PL-Question-F_Q05a-2]
Kolejne pytanie dotyczy zadań polegających na "rozwiązywaniu problemów" w Pani obecnej pracy. Z "rozwiązywaniem problemów" mamy do czynienia wtedy, kiedy styka się Pani z nową lub trudną sytuacją, która wymaga namysłu nad tym, jak postąpić. Jak często styka się Pani ze stosunkowo prostymi problemami, w przypadku których znalezienie dobrego rozwiązania wymaga najwyżej 5 minut?

[TU-PL-Question-F_Q05a-3]
Kolejne pytanie dotyczy zadań polegających na "rozwiązywaniu problemów" w Pana ostatniej pracy. Z "rozwiązywaniem problemów" mamy do czynienia wtedy, kiedy styka się Pan z nową lub trudną sytuacją, która wymaga namysłu nad tym, jak postąpić. Jak często stykał się Pan ze stosunkowo prostymi problemami, w przypadku których znalezienie dobrego rozwiązania wymagało najwyżej 5 minut?

[TU-PL-Question-F_Q05a-4]
Kolejne pytanie dotyczy zadań polegających na "rozwiązywaniu problemów" w Pani ostatniej pracy. Z "rozwiązywaniem problemów" mamy do czynienia wtedy, kiedy styka się Pani z nową lub trudną sytuacją, która wymaga namysłu nad tym, jak postąpić. Jak często stykała się Pani ze stosunkowo prostymi problemami, w przypadku których znalezienie dobrego rozwiązania wymagało najwyżej 5 minut?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[F_Q05b]
[TU-PL-Question-F_Q05b-1]
A jak często zazwyczaj styka się Pan z bardziej złożonymi problemami, w przypadku których znalezienie dobrego rozwiązania zajmuje przynajmniej 30 minut? 30 minut dotyczy tylko czasu potrzebnego na WYMYŚLENIE rozwiązania, a nie na wprowadzenie go w życie.

[TU-PL-Question-F_Q05b-2]
A jak często zazwyczaj styka się Pani z bardziej złożonymi problemami, w przypadku których znalezienie dobrego rozwiązania zajmuje przynajmniej 30 minut? 30 minut dotyczy tylko czasu potrzebnego na WYMYŚLENIE rozwiązania, a nie na wprowadzenie go w życie.

[TU-PL-Question-F_Q05b-3]
A jak często zazwyczaj stykał się Pan z bardziej złożonymi problemami, w przypadku których znalezienie dobrego rozwiązania zajmowało przynajmniej 30 minut? 30 minut dotyczy tylko czasu potrzebnego na WYMYŚLENIE rozwiązania, a nie na wprowadzenie go w życie.

[TU-PL-Question-F_Q05b-4]
A jak często zazwyczaj stykała się Pani z bardziej złożonymi problemami, w przypadku których znalezienie dobrego rozwiązania zajmowało przynajmniej 30 minut? 30 minut dotyczy tylko czasu potrzebnego na WYMYŚLENIE rozwiązania, a nie na wprowadzenie go w życie.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
Group
[ id = F_Q06b | response condition = All | layout = table ]
[F_Q06b_lead]
[TU-PL-Question-F_Q06b_lead-1]
Jak często w swojej obecnej pracy wykonuje Pan zwykle następujące czynności...

[TU-PL-Question-F_Q06b_lead-2]
Jak często w swojej obecnej pracy wykonuje Pani zwykle następujące czynności...

[TU-PL-Question-F_Q06b_lead-3]
Jak często w swojej ostatniej pracy wykonywał Pan zwykle następujące czynności...

[TU-PL-Question-F_Q06b_lead-4]
Jak często w swojej ostatniej pracy wykonywała Pani zwykle następujące czynności...
[F_Q06b] praca fizyczna przez długi okres?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[F_Q06c] wykorzystywanie umiejętności lub zręczności własnych rąk lub palców?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
Group
[ id = F_N06c | response condition = All | layout = list ]
[F_N06c]
Interviewer Instruction
1. Zabrać respondentowi kartę nr 12. 2. Proszę nacisnąć <Dalej>, aby kontynuować.
Group
[ id = F_C07 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_C07]

routing

[id = F_C07_1 ]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN Goto F_Q07a
ELSE Goto F_END
Group
[ id = F_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[F_Q07a]
[TU-PL-Question-F_Q07a-1]
Czy uważa Pan, że ma Pan umiejętności pozwalające na radzenie sobie z bardziej wymagającymi obowiązkami niż te, które wykonuje Pan w ramach swojej obecnej pracy?

[TU-PL-Question-F_Q07a-2]
Czy uważa Pani, że ma Pani umiejętności pozwalające na radzenie sobie z bardziej wymagającymi obowiązkami niż te, które wykonuje Pani w ramach swojej obecnej pracy?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF
Help
"Bardziej wymagające" obowiązki oznaczają zadania i obowiązki, które wymagałyby większej wiedzy i większych umiejętności niż te, które są konieczne do wykonywania typowych zadań i obowiązków w obecnej pracy respondenta.
Group
[ id = F_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[F_Q07b]
[TU-PL-Question-F_Q07b-1]
Czy uważa Pan, że potrzebuje Pan dalszych szkoleń, aby dobrze radzić sobie ze swoimi obecnymi obowiązkami?

[TU-PL-Question-F_Q07b-2]
Czy uważa Pani, że potrzebuje Pani dalszych szkoleń, aby dobrze radzić sobie ze swoimi obecnymi obowiązkami?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF
Group
[ id = F_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_END]

routing

[id = F_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto G_START
Group
[ id = G_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_START]
Group
[ id = G_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D01a]

inference rule

[id = G_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^UndertakeUndertook = "undertake"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^UndertakeUndertook = "undertook"
Group
[ id = G_D01b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D01b]

inference rule

[id = G_D01b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^IsWas = "is"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^IsWas = "was"
Group
[ id = G_R01 | response condition = All | layout = list ]
[G_R01]
[TU-PL-Question-G_R01-1]
Kolejne pytania dotyczą czynności związanych z czytaniem, które wykonuje Pan w ramach swojej obecnej pracy. Prosimy o uwzględnianie tylko czytania, które jest związane z Pana obecną pracą, bez uwzględniania czytania poza pracą. Proszę także uwzględnić czytanie z ekranu komputera lub z innych elektronicznych wyświetlaczy.

[TU-PL-Question-G_R01-2]
Kolejne pytania dotyczą czynności związanych z czytaniem, które wykonuje Pani w ramach swojej obecnej pracy. Prosimy o uwzględnianie tylko czytania, które jest związane z Pani obecną pracą, bez uwzględniania czytania poza pracą. Proszę także uwzględnić czytanie z ekranu komputera lub z innych elektronicznych wyświetlaczy.

[TU-PL-Question-G_R01-3]
Kolejne pytania dotyczą czynności związanych z czytaniem, które wykonywał Pan w ramach swojej ostatniej pracy. Prosimy o uwzględnianie tylko czytania, które było związane z Pana ostatnią pracą, bez uwzględniania czytania poza pracą. Proszę także uwzględnić czytanie z ekranu komputera lub z innych elektronicznych wyświetlaczy.

[TU-PL-Question-G_R01-4]
Kolejne pytania dotyczą czynności związanych z czytaniem, które wykonywała Pani w ramach swojej ostatniej pracy. Prosimy o uwzględnianie tylko czytania, które było związane z Pani ostatnią pracą, bez uwzględniania czytania poza pracą. Proszę także uwzględnić czytanie z ekranu komputera lub z innych elektronicznych wyświetlaczy.
Interviewer Instruction
1. Wręczyć kartę nr 12 i poprosić respondenta o korzystanie z niej do momentu, kiedy zostanie poproszony o jej oddanie. 2. Proszę nacisnąć <Dalej>, aby kontynuować.
Group
[ id = G_Q01a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q01a_lead]
[TU-PL-Question-G_Q01a_lead-1]
Jak często zazwyczaj w swojej obecnej pracy wykonuje Pan następujące czynności...

[TU-PL-Question-G_Q01a_lead-2]
Jak często zazwyczaj w swojej obecnej pracy wykonuje Pani następujące czynności...

[TU-PL-Question-G_Q01a_lead-3]
Jak często zazwyczaj w swojej ostatniej pracy wykonywał Pan następujące czynności...

[TU-PL-Question-G_Q01a_lead-4]
Jak często zazwyczaj w swojej ostatniej pracy wykonywała Pani następujące czynności...
[G_Q01a] czytanie wskazówek lub instrukcji?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[G_Q01b] czytanie listów, notatek służbowych lub e-maili?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[G_Q01c] czytanie artykułów w gazetach, czasopismach lub biuletynach?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[G_Q01d] czytanie artykułów w czasopismach branżowych lub publikacjach naukowych?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
Group
[ id = G_Q01e | response condition = All | layout = table ]
[G_Q01e_lead]
[TU-PL-Question-G_Q01e_lead-1]
Jak często zazwyczaj w swojej obecnej pracy wykonuje Pan następujące czynności...

[TU-PL-Question-G_Q01e_lead-2]
Jak często zazwyczaj w swojej obecnej pracy wykonuje Pani następujące czynności...

[TU-PL-Question-G_Q01e_lead-3]
Jak często zazwyczaj w swojej ostatniej pracy wykonywał Pan następujące czynności...

[TU-PL-Question-G_Q01e_lead-4]
Jak często zazwyczaj w swojej ostatniej pracy wykonywała Pani następujące czynności...
[G_Q01e] czytanie książek?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[G_Q01f] czytanie podręczników lub materiałów słownikowo-encyklopedycznych?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[G_Q01g] czytanie faktur, rachunków, wyciągów bankowych lub innych dokumentów finansowych?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[G_Q01h] czytanie diagramów, map i schematów?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
Group
[ id = G_R02 | response condition = All | layout = list ]
[G_R02]
[TU-PL-Question-G_R02-1]
Kolejne pytania dotyczą czynności związanych z pisaniem, które wykonuje Pan w ramach swojej obecnej pracy. Proszę uwzględnić pisanie na komputerze i w urządzeniach elektronicznych.

[TU-PL-Question-G_R02-2]
Kolejne pytania dotyczą czynności związanych z pisaniem, które wykonuje Pani w ramach swojej obecnej pracy. Proszę uwzględnić pisanie na komputerze i w urządzeniach elektronicznych.

[TU-PL-Question-G_R02-3]
Kolejne pytania dotyczą czynności związanych z pisaniem, które wykonywał Pan w ramach swojej ostatniej pracy. Proszę uwzględnić pisanie na komputerze i w urządzeniach elektronicznych.

[TU-PL-Question-G_R02-4]
Kolejne pytania dotyczą czynności związanych z pisaniem, które wykonywała Pani w ramach swojej ostatniej pracy. Proszę uwzględnić pisanie na komputerze i w urządzeniach elektronicznych.
Interviewer Instruction
Proszę nacisnąć <Dalej>, aby kontynuować.
Group
[ id = G_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q02a_lead]
[TU-PL-Question-G_Q02a_lead-1]
Jak często zazwyczaj w swojej obecnej pracy wykonuje Pan następujące czynności...

[TU-PL-Question-G_Q02a_lead-2]
Jak często zazwyczaj w swojej obecnej pracy wykonuje Pani następujące czynności...

[TU-PL-Question-G_Q02a_lead-3]
Jak często zazwyczaj w swojej ostatniej pracy wykonywał Pan następujące czynności...

[TU-PL-Question-G_Q02a_lead-4]
Jak często zazwyczaj w swojej ostatniej pracy wykonywała Pani następujące czynności...
[G_Q02a] pisanie listów, notatek służbowych lub e-maili?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[G_Q02b] pisanie artykułów do gazet, czasopism lub biuletynów?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[G_Q02c] pisanie raportów, sprawozdań?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[G_Q02d] wypełnianie formularzy?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
Group
[ id = G_R03 | response condition = All | layout = list ]
[G_R03]
[TU-PL-Question-G_R03-1]
Kolejne pytania dotyczą czynności, które wykonuje Pan w ramach swojej obecnej pracy i które są związane z liczbami, ilościami, informacjami liczbowymi, statystykami, matematyką.

[TU-PL-Question-G_R03-2]
Kolejne pytania dotyczą czynności, które wykonuje Pani w ramach swojej obecnej pracy i które są związane z liczbami, ilościami, informacjami liczbowymi, statystykami, matematyką.

[TU-PL-Question-G_R03-3]
Kolejne pytania dotyczą czynności, które wykonywał Pan w ramach swojej ostatniej pracy i które były związane z liczbami, ilościami, informacjami liczbowymi, statystykami, matematyką.

[TU-PL-Question-G_R03-4]
Kolejne pytania dotyczą czynności, które wykonywała Pani w ramach swojej ostatniej pracy i które były związane z liczbami, ilościami, informacjami liczbowymi, statystykami, matematyką.
Interviewer Instruction
Proszę nacisnąć <Dalej>, aby kontynuować.
Group
[ id = G_Q03b | response condition = All | layout = table ]
[G_Q03b_lead]
[TU-PL-Question-G_Q03b_lead-1]
Jak często zazwyczaj w swojej obecnej pracy wykonuje Pan następujące czynności...

[TU-PL-Question-G_Q03b_lead-2]
Jak często zazwyczaj w swojej obecnej pracy wykonuje Pani następujące czynności...

[TU-PL-Question-G_Q03b_lead-3]
Jak często zazwyczaj w swojej ostatniej pracy wykonywał Pan następujące czynności...

[TU-PL-Question-G_Q03b_lead-4]
Jak często zazwyczaj w swojej ostatniej pracy wykonywała Pani następujące czynności...
[G_Q03b] kalkulowanie cen, kosztów lub budżetów?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[G_Q03c] stosowanie lub obliczanie ułamków zwykłych, ułamków dziesiętnych lub procentów?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[G_Q03d] posługiwanie się kalkulatorem - ręcznym lub komputerowym?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
Group
[ id = G_Q03f | response condition = All | layout = table ]
[G_Q03f_lead]
[TU-PL-Question-G_Q03f_lead-1]
Jak często zazwyczaj w swojej obecnej pracy wykonuje Pan następujące czynności...

[TU-PL-Question-G_Q03f_lead-2]
Jak często zazwyczaj w swojej obecnej pracy wykonuje Pani następujące czynności...

[TU-PL-Question-G_Q03f_lead-3]
Jak często zazwyczaj w swojej ostatniej pracy wykonywał Pan następujące czynności...

[TU-PL-Question-G_Q03f_lead-4]
Jak często zazwyczaj w swojej ostatniej pracy wykonywała Pani następujące czynności...
[G_Q03f] przygotowywanie wykresów, grafów lub tabel?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[G_Q03g] posługiwanie się prostymi rachunkami lub wzorami?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
Help
Proste rachunki lub wzory oznaczają regułę matematyczną, która pozwala nam znaleźć niewiadomą liczbę lub wielkość, na przykład reguła obliczania powierzchni, jeśli dana jest szerokość i długość albo obliczenie, ile więcej czasu potrzeba na pokonanie określonej odległości, jeśli zmniejszy się prędkość.
[G_Q03h] posługiwanie się bardziej zaawansowaną matematyką lub statystyką, na przykład analizą matematyczną, zaawansowaną algebrą, trygonometrią lub technikami regresji?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
Group
[ id = G_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q04]
[TU-PL-Question-G_Q04-1]
Czy w swojej obecnej pracy posługuje się Pan komputerem?

[TU-PL-Question-G_Q04-2]
Czy w swojej obecnej pracy posługuje się Pani komputerem?

[TU-PL-Question-G_Q04-3]
Czy w swojej ostatniej pracy posługiwał się Pan komputerem?

[TU-PL-Question-G_Q04-4]
Czy w swojej ostatniej pracy posługiwała się Pani komputerem?
Interviewer Instruction
Proszę uwzględnić telefony komórkowe oraz inne małe urządzenia elektroniczne, które służą łączeniu się z Internetem, sprawdzaniu poczty elektronicznej itp.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF
Help
Komputer oznacza komputer sieciowy, biurkowy lub przenośny (typu laptop) albo dowolne inne urządzenie stosowane do wysyłania i odbierania e-maili, przetwarzania/edytowania danych lub tekstu lub szukania różnych rzeczy w Internecie.

routing

[id = G_Q04_1 ]
IF (^G_Q04 = "1" ) THEN Goto G_R05
ELSE Goto G_END
Group
[ id = G_R05 | response condition = All | layout = list ]
[G_R05]
[TU-PL-Question-G_R05-1]
Kolejne pytania dotyczą stosowania komputerów i Internetu w ramach Pana obecnej pracy. Nie dotyczą one stosowania komputerów lub Internetu w Pana poprzednich miejscach pracy, przed podjęciem obecnej pracy.

[TU-PL-Question-G_R05-2]
Kolejne pytania dotyczą stosowania komputerów i Internetu w ramach Pani obecnej pracy. Nie dotyczą one stosowania komputerów lub Internetu w Pani poprzednich miejscach pracy, przed podjęciem obecnej pracy.

[TU-PL-Question-G_R05-3]
Kolejne pytania dotyczą stosowania komputerów i Internetu w ramach Pana ostatniej pracy. Nie dotyczą one stosowania komputerów lub Internetu w Pana poprzednich miejscach pracy, przed podjęciem obecnej pracy.

[TU-PL-Question-G_R05-4]
Kolejne pytania dotyczą stosowania komputerów i Internetu w ramach Pani ostatniej pracy. Nie dotyczą one stosowania komputerów lub Internetu w Pani poprzednich miejscach pracy, przed podjęciem obecnej pracy.
Interviewer Instruction
Proszę nacisnąć <Dalej>, aby kontynuować.
Group
[ id = G_Q05a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q05a_lead]
[TU-PL-Question-G_Q05a_lead-1]
Jak często zazwyczaj w swojej obecnej pracy wykonuje Pan następujące czynności...

[TU-PL-Question-G_Q05a_lead-2]
Jak często zazwyczaj w swojej obecnej pracy wykonuje Pani następujące czynności...

[TU-PL-Question-G_Q05a_lead-3]
Jak często zazwyczaj w swojej ostatniej pracy wykonywał Pan następujące czynności...

[TU-PL-Question-G_Q05a_lead-4]
Jak często zazwyczaj w swojej ostatniej pracy wykonywała Pani następujące czynności...
[G_Q05a] posługiwanie się pocztą elektroniczną (e-mail)?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[G_Q05c]
[TU-PL-Question-G_Q05c-1]
posługiwanie się Internetem, aby lepiej zrozumieć sprawy związane z Pana pracą?

[TU-PL-Question-G_Q05c-2]
posługiwanie się Internetem, aby lepiej zrozumieć sprawy związane z Pani pracą?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[G_Q05d] zawieranie transakcji przez Internet, na przykład kupowanie lub sprzedawanie produktów lub usług albo bankowość internetowa?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
Group
[ id = G_Q05e | response condition = All | layout = table ]
[G_Q05e_lead]
[TU-PL-Question-G_Q05e_lead-1]
Jak często zazwyczaj w swojej obecnej pracy wykonuje Pan następujące czynności...

[TU-PL-Question-G_Q05e_lead-2]
Jak często zazwyczaj w swojej obecnej pracy wykonuje Pani następujące czynności...

[TU-PL-Question-G_Q05e_lead-3]
Jak często zazwyczaj w swojej ostatniej pracy wykonywał Pan następujące czynności...

[TU-PL-Question-G_Q05e_lead-4]
Jak często zazwyczaj w swojej ostatniej pracy wykonywała Pani następujące czynności...
[G_Q05e] korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, na przykład takich jak Excel?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[G_Q05f] korzystanie z programu do edycji tekstów, na przykład takiego jak Word?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[G_Q05g] posługiwanie się językiem programowania w celu programowania lub pisania kodu komputerowego?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[G_Q05h] uczestniczenie w internetowych dyskusjach na żywo (w czasie rzeczywistym), na przykład w konferencjach online czy "czatach"?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
Group
[ id = G_N05h | response condition = All | layout = list ]
[G_N05h]
Interviewer Instruction
1. Zabrać respondentowi kartę nr 12. 2. Proszę nacisnąć <Dalej>, aby kontynuować.
Group
[ id = G_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q06]
[TU-PL-Question-G_Q06-1]
Jaki poziom umiejętności korzystania z komputera jest potrzebny do wykonywania Pana obecnej pracy?

[TU-PL-Question-G_Q06-2]
Jaki poziom umiejętności korzystania z komputera jest potrzebny do wykonywania Pani obecnej pracy?

[TU-PL-Question-G_Q06-3]
Jaki poziom umiejętności korzystania z komputera był potrzebny do wykonywania Pana ostatniej pracy?

[TU-PL-Question-G_Q06-4]
Jaki poziom umiejętności korzystania z komputera był potrzebny do wykonywania Pani ostatniej pracy?
Interviewer Instruction
Wręczyć kartę nr 15.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 ZWYKŁY, na przykład korzystanie z komputera do wykonywania zwykłych, rutynowych czynności takich jak wprowadzanie danych albo wysyłanie i odbieranie e-maili
02 UMIARKOWANY, na przykład edycja tekstów, korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, zarządzanie bazami danych
03 ZŁOŻONY, na przykład tworzenie programów komputerowych lub modyfikowanie gier komputerowych, programowanie przy użyciu języków takich jak java, sql, php czy perl albo utrzymywanie sieci komputerowej
DK
RF
Group
[ id = G_D07a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D07a]

inference rule

[id = G_D07a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^HaveHad = "have"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^HaveHad = "had"
Group
[ id = G_D07b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D07b]

inference rule

[id = G_D07b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^NeedNeeded = "need"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^NeedNeeded = "needed"
Group
[ id = G_Q07 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q07]
[TU-PL-Question-G_Q07-1]
Czy sądzi Pan, że posiada Pan wystarczającą znajomość obsługi komputera, aby dobrze wykonywać swoją obecną pracę?

[TU-PL-Question-G_Q07-2]
Czy sądzi Pani, że posiada Pani wystarczającą znajomość obsługi komputera, aby dobrze wykonywać swoją obecną pracę?

[TU-PL-Question-G_Q07-3]
Czy sądzi Pan, że posiadał Pan wystarczającą znajomość obsługi komputera, aby dobrze wykonywać swoją ostatnią pracę?

[TU-PL-Question-G_Q07-4]
Czy sądzi Pani, że posiadała Pani wystarczającą znajomość obsługi komputera, aby dobrze wykonywać swoją ostatnią pracę?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF
Group
[ id = G_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q08]
[TU-PL-Question-G_Q08-1]
Czy brak umiejętności w obsłudze komputera miał wpływ na Pana szanse otrzymania pracy lub uzyskania awansu albo podwyżki?

[TU-PL-Question-G_Q08-2]
Czy brak umiejętności w obsłudze komputera miał wpływ na Pani szanse otrzymania pracy lub uzyskania awansu albo podwyżki?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF
Group
[ id = G_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_END]

routing

[id = G_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto H_START
Group
[ id = H_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_START]
Group
[ id = H_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_D01a]

inference rule

[id = H_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^Ineverydaylife = "Outside your work"
ELSE ^Ineverydaylife = "In everyday life"
Group
[ id = H_R01 | response condition = All | layout = list ]
[H_R01]
[TU-PL-Question-H_R01-1]
Do tej pory rozmawialiśmy o tym, jakie czynności wykonuje Pan w pracy. Teraz porozmawiajmy o czytaniu poza pracą.

[TU-PL-Question-H_R01-2]
Do tej pory rozmawialiśmy o tym, jakie czynności wykonuje Pani w pracy. Teraz porozmawiajmy o czytaniu poza pracą.

[TU-PL-Question-H_R01-3]
Do tej pory rozmawialiśmy o tym, jakie czynności wykonuje Pan w pracy. Teraz porozmawiajmy o czytaniu poza pracą, w tym o czytaniu w ramach Pana studiów/nauki.

[TU-PL-Question-H_R01-4]
Do tej pory rozmawialiśmy o tym, jakie czynności wykonuje Pani w pracy. Teraz porozmawiajmy o czytaniu poza pracą, w tym o czytaniu w ramach Pani studiów/nauki.

[TU-PL-Question-H_R01-5]
Do tej pory rozmawialiśmy o tym, jakie czynności wykonywał Pan w swojej ostatniej pracy. Teraz porozmawiajmy o czytaniu w codziennym życiu. Proszę nie uwzględniać w tym przypadku czytania, które było związane z Pana ostatnią pracą.

[TU-PL-Question-H_R01-6]
Do tej pory rozmawialiśmy o tym, jakie czynności wykonywała Pani w swojej ostatniej pracy. Teraz porozmawiajmy o czytaniu w codziennym życiu. Proszę nie uwzględniać w tym przypadku czytania, które było związane z Pani ostatnią pracą.

[TU-PL-Question-H_R01-7]
Do tej pory rozmawialiśmy o tym, jakie czynności wykonywał Pan w swojej ostatniej pracy. Teraz porozmawiajmy o czytaniu w codziennym życiu. Proszę nie uwzględniać w tym przypadku czytania, które było związane z Pana ostatnią pracą, ale proszę uwzględnić czytanie w ramach Pana studiów/nauki.

[TU-PL-Question-H_R01-8]
Do tej pory rozmawialiśmy o tym, jakie czynności wykonywała Pani w swojej ostatniej pracy. Teraz porozmawiajmy o czytaniu w codziennym życiu. Proszę nie uwzględniać w tym przypadku czytania, które było związane z Pani ostatnią pracą, ale proszę uwzględnić czytanie w ramach Pani studiów/nauki.

[TU-PL-Question-H_R01-9]
Teraz porozmawiajmy o czytaniu w codziennym życiu.

[TU-PL-Question-H_R01-10]
Teraz porozmawiajmy o czytaniu w codziennym życiu.
Interviewer Instruction
1. Wręczyć kartę 12 i poprosić respondenta o korzystanie z niej do momentu, kiedy zostanie poproszony o jej oddanie. 2. Proszę nacisnąć <Dalej>, aby kontynuować.

inference rule

[id = H_R01_1 | before]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^TalkedAboutWork = "Until now we talked about your activities at work."
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^TalkedAboutWork = "Until now we talked about your activities in your last job."
ELSE ^TalkedAboutWork = " "
[id = H_R01_2 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayReading = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayReading = "outside work, including any reading you do as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayReading = "in everyday life. Exclude any reading you did as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayReading = "in everyday life. Exclude any reading you did as part of your last job, but include any reading you do as part of your studies."
ELSE ^EverydayReading = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q01a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q01a_lead]
[TU-PL-Question-H_Q01a_lead-1]
Jak często zazwyczaj wykonuje Pan następujące czynności poza pracą ...

[TU-PL-Question-H_Q01a_lead-2]
Jak często zazwyczaj wykonuje Pani następujące czynności poza pracą ...

[TU-PL-Question-H_Q01a_lead-3]
Jak często zazwyczaj wykonuje Pan następujące czynności w codziennym życiu ...

[TU-PL-Question-H_Q01a_lead-4]
Jak często zazwyczaj wykonuje Pani następujące czynności w codziennym życiu ...
[H_Q01a] czytanie wskazówek lub instrukcji?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[H_Q01b] czytanie listów, notatek służbowych lub e-maili?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[H_Q01c] czytanie artykułów w gazetach, czasopismach lub biuletynach?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[H_Q01d] czytanie artykułów w czasopismach branżowych lub publikacjach naukowych?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
Group
[ id = H_Q01e | response condition = All | layout = table ]
[H_Q01e_lead]
[TU-PL-Question-H_Q01e_lead-1]
Jak często zazwyczaj wykonuje Pan następujące czynności poza pracą ...

[TU-PL-Question-H_Q01e_lead-2]
Jak często zazwyczaj wykonuje Pani następujące czynności poza pracą ...

[TU-PL-Question-H_Q01e_lead-3]
Jak często zazwyczaj wykonuje Pan następujące czynności w codziennym życiu ...

[TU-PL-Question-H_Q01e_lead-4]
Jak często zazwyczaj wykonuje Pani następujące czynności w codziennym życiu ...
[H_Q01e] czytanie książek - beletrystyki lub literatury faktu?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[H_Q01f] czytanie podręczników lub materiałów słownikowo-encyklopedycznych?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[H_Q01g] czytanie faktur, rachunków, wyciągów bankowych lub innych dokumentów finansowych?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[H_Q01h] czytanie diagramów, map i schematów?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
Group
[ id = H_R02 | response condition = All | layout = list ]
[H_R02]
[TU-PL-Question-H_R02-1]
Kolejne pytania dotyczą pisania niezwiązanego z Pana pracą. Proszę uwzględnić pisanie na komputerze i w urządzeniach elektronicznych.

[TU-PL-Question-H_R02-2]
Kolejne pytania dotyczą pisania niezwiązanego z Pani pracą. Proszę uwzględnić pisanie na komputerze i w urządzeniach elektronicznych.

[TU-PL-Question-H_R02-3]
Kolejne pytania dotyczą pisania niezwiązanego z Pana pracą, w tym pisania w ramach Pana studiów/nauki. Proszę uwzględnić pisanie na komputerze i w urządzeniach elektronicznych.

[TU-PL-Question-H_R02-4]
Kolejne pytania dotyczą pisania niezwiązanego z Pani pracą, w tym pisania w ramach Pani studiów/nauki. Proszę uwzględnić pisanie na komputerze i w urządzeniach elektronicznych.

[TU-PL-Question-H_R02-5]
Kolejne pytania dotyczą pisania w codziennym życiu. Proszę nie uwzględniać w tym przypadku pisania, które było związane z Pana ostatnią pracą. Proszę uwzględnić pisanie na komputerze i w urządzeniach elektronicznych.

[TU-PL-Question-H_R02-6]
Kolejne pytania dotyczą pisania w codziennym życiu. Proszę nie uwzględniać w tym przypadku pisania, które było związane z Pani ostatnią pracą. Proszę uwzględnić pisanie na komputerze i w urządzeniach elektronicznych.

[TU-PL-Question-H_R02-7]
Kolejne pytania dotyczą pisania w codziennym życiu. Proszę nie uwzględniać w tym przypadku pisania, które było związane z Pana ostatnią pracą, ale proszę uwzględnić pisanie w ramach Pana studiów/nauki. Proszę uwzględnić pisanie na komputerze i w urządzeniach elektronicznych.

[TU-PL-Question-H_R02-8]
Kolejne pytania dotyczą pisania w codziennym życiu. Proszę nie uwzględniać w tym przypadku pisania, które było związane z Pani ostatnią pracą, ale proszę uwzględnić pisanie w ramach Pani studiów/nauki. Proszę uwzględnić pisanie na komputerze i w urządzeniach elektronicznych.

[TU-PL-Question-H_R02-9]
Kolejne pytania dotyczą pisania w codziennym życiu, w tym także pisania w ramach Pana studiów/nauki. Proszę uwzględnić pisanie na komputerze i w urządzeniach elektronicznych.

[TU-PL-Question-H_R02-10]
Kolejne pytania dotyczą pisania w codziennym życiu, w tym także pisania w ramach Pani studiów/nauki. Proszę uwzględnić pisanie na komputerze i w urządzeniach elektronicznych.

[TU-PL-Question-H_R02-11]
Kolejne pytania dotyczą pisania w codziennym życiu. Proszę uwzględnić pisanie na komputerze i w urządzeniach elektronicznych.

[TU-PL-Question-H_R02-12]
Kolejne pytania dotyczą pisania w codziennym życiu. Proszę uwzględnić pisanie na komputerze i w urządzeniach elektronicznych.
Interviewer Instruction
Proszę nacisnąć <Dalej>, aby kontynuować.

inference rule

[id = H_R02_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayWriting = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "outside work, including any writing you do as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayWriting = "in everyday life. Exclude any writing you did as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "in everyday life. Exclude any writing you did as part of your last job, but include any writing you do as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "that you do in everyday life, including any writing you do as part of your studies."
ELSE ^EverydayWriting = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q02a_lead]
[TU-PL-Question-H_Q02a_lead-1]
Jak często zazwyczaj wykonuje Pan następujące czynności poza pracą ...

[TU-PL-Question-H_Q02a_lead-2]
Jak często zazwyczaj wykonuje Pani następujące czynności poza pracą ...

[TU-PL-Question-H_Q02a_lead-3]
Jak często zazwyczaj wykonuje Pan następujące czynności w codziennym życiu ...

[TU-PL-Question-H_Q02a_lead-4]
Jak często zazwyczaj wykonuje Pani następujące czynności w codziennym życiu ...
[H_Q02a] pisanie listów, notatek służbowych lub e-maili?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[H_Q02b] pisanie artykułów do gazet, czasopism lub biuletynów?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[H_Q02c] pisanie raportów, sprawozdań?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[H_Q02d] wypełnianie formularzy?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
Group
[ id = H_R03 | response condition = All | layout = list ]
[H_R03]
[TU-PL-Question-H_R03-1]
Kolejne pytania dotyczą czynności, które wykonuje Pan poza swoją pracą, a które są związane z liczbami, ilościami, informacjami liczbowymi, statystykami, matematyką.

[TU-PL-Question-H_R03-2]
Kolejne pytania dotyczą czynności, które wykonuje Pani poza swoją pracą, a które są związane z liczbami, ilościami, informacjami liczbowymi, statystykami, matematyką.

[TU-PL-Question-H_R03-3]
Kolejne pytania dotyczą czynności, które wykonuje Pan poza swoją pracą, a które są związane z liczbami, ilościami, informacjami liczbowymi, statystykami, matematyką, w tym także tego typu czynności w ramach Pana studiów/nauki.

[TU-PL-Question-H_R03-4]
Kolejne pytania dotyczą czynności, które wykonuje Pani poza swoją pracą, a które są związane z liczbami, ilościami, informacjami liczbowymi, statystykami, matematyką, w tym także tego typu czynności w ramach Pani studiów/nauki.

[TU-PL-Question-H_R03-5]
Kolejne pytania dotyczą czynności, które wykonuje Pan w codziennym życiu, a które są związane z liczbami, ilościami, informacjami liczbowymi, statystykami, matematyką. Proszę nie uwzględniać w tym przypadku takich czynności, które były związane z Pana ostatnią pracą.

[TU-PL-Question-H_R03-6]
Kolejne pytania dotyczą czynności, które wykonuje Pani w codziennym życiu, a które są związane z liczbami, ilościami, informacjami liczbowymi, statystykami, matematyką. Proszę nie uwzględniać w tym przypadku takich czynności, które były związane z Pani ostatnią pracą.

[TU-PL-Question-H_R03-7]
Kolejne pytania dotyczą czynności, które wykonuje Pan w codziennym życiu, a które są związane z liczbami, ilościami, informacjami liczbowymi, statystykami, matematyką. Proszę nie uwzględniać w tym przypadku takich czynności, które były związane z Pana ostatnią pracą, ale proszę uwzględnić takie czynności wykonywane w ramach Pana studiów/nauki.

[TU-PL-Question-H_R03-8]
Kolejne pytania dotyczą czynności, które wykonuje Pani w codziennym życiu, a które są związane z liczbami, ilościami, informacjami liczbowymi, statystykami, matematyką. Proszę nie uwzględniać w tym przypadku takich czynności, które były związane z Pani ostatnią pracą, ale proszę uwzględnić takie czynności wykonywane w ramach Pani studiów/nauki.

[TU-PL-Question-H_R03-9]
Kolejne pytania dotyczą czynności, które wykonuje Pan w codziennym życiu, a które są związane z liczbami, ilościami, informacjami liczbowymi, statystykami, matematyką. Proszę uwzględnić w tym przypadku takie czynności wykonywane w ramach Pana studiów/nauki.

[TU-PL-Question-H_R03-10]
Kolejne pytania dotyczą czynności, które wykonuje Pani w codziennym życiu, a które są związane z liczbami, ilościami, informacjami liczbowymi, statystykami, matematyką. Proszę uwzględnić w tym przypadku takie czynności wykonywane w ramach Pani studiów/nauki.

[TU-PL-Question-H_R03-11]
Kolejne pytania dotyczą czynności, które wykonuje Pan w codziennym życiu, a które są związane z liczbami, ilościami, informacjami liczbowymi, statystykami, matematyką.

[TU-PL-Question-H_R03-12]
Kolejne pytania dotyczą czynności, które wykonuje Pani w codziennym życiu, a które są związane z liczbami, ilościami, informacjami liczbowymi, statystykami, matematyką.
Interviewer Instruction
Proszę nacisnąć <Dalej>, aby kontynuować.

inference rule

[id = H_R03_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayNumbers = "outside work that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "outside work that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Exclude any such activities you undertook as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Exclude any such activities you undertook as part of your last job, but include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics."
Group
[ id = H_Q03b | response condition = All | layout = table ]
[H_Q03b_lead]
[TU-PL-Question-H_Q03b_lead-1]
Jak często zazwyczaj wykonuje Pan następujące czynności poza pracą ...

[TU-PL-Question-H_Q03b_lead-2]
Jak często zazwyczaj wykonuje Pani następujące czynności poza pracą ...

[TU-PL-Question-H_Q03b_lead-3]
Jak często zazwyczaj wykonuje Pan następujące czynności w codziennym życiu ...

[TU-PL-Question-H_Q03b_lead-4]
Jak często zazwyczaj wykonuje Pani następujące czynności w codziennym życiu ...
[H_Q03b] kalkulowanie cen, kosztów lub budżetów?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[H_Q03c] stosowanie lub obliczanie ułamków zwykłych, ułamków dziesiętnych lub procentów?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[H_Q03d] posługiwanie się kalkulatorem - ręcznym lub komputerowym?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
Group
[ id = H_Q03f | response condition = All | layout = table ]
[H_Q03f_lead]
[TU-PL-Question-H_Q03f_lead-1]
Jak często zazwyczaj wykonuje Pan następujące czynności poza pracą ...

[TU-PL-Question-H_Q03f_lead-2]
Jak często zazwyczaj wykonuje Pani następujące czynności poza pracą ...

[TU-PL-Question-H_Q03f_lead-3]
Jak często zazwyczaj wykonuje Pan następujące czynności w codziennym życiu ...

[TU-PL-Question-H_Q03f_lead-4]
Jak często zazwyczaj wykonuje Pani następujące czynności w codziennym życiu ...
[H_Q03f] przygotowywanie wykresów, grafów lub tabel?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[H_Q03g] posługiwanie się prostymi rachunkami lub wzorami?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
Help
Proste rachunki lub wzory oznaczają regułę matematyczną, która pozwala nam znaleźć niewiadomą liczbę lub wielkość, na przykład reguła obliczania powierzchni, jeśli dana jest szerokość i długość albo obliczenie, ile więcej czasu potrzeba na pokonanie określonej odległości, jeśli zmniejszy się prędkość.
[H_Q03h] posługiwanie się bardziej zaawansowaną matematyką lub statystyką, na przykład analizą matematyczną, zaawansowaną algebrą, trygonometrią lub technikami regresji?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
Group
[ id = H_C04a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_C04a]

routing

[id = H_C04a_1 ]
IF (^G_Q04 = "1" ) THEN Goto H_Q04b
ELSE Goto H_Q04a
Group
[ id = H_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[H_Q04a]
[TU-PL-Question-H_Q04a-1]
Czy kiedykolwiek korzystał Pan z komputera?

[TU-PL-Question-H_Q04a-2]
Czy kiedykolwiek korzystała Pani z komputera?
Interviewer Instruction
Proszę uwzględnić telefony komórkowe oraz inne małe urządzenia elektroniczne, które służą łączeniu się z Internetem, sprawdzaniu poczty elektronicznej itp.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF
Help
Komputer oznacza komputer sieciowy, biurkowy lub przenośny (typu laptop) albo dowolne inne urządzenie stosowane do wysyłania i odbierania e-maili, przetwarzania/edytowania danych lub tekstu lub szukania różnych rzeczy w Internecie.

routing

[id = H_Q04a_1 ]
IF (^H_Q04a = "1" ) THEN Goto H_Q04b
ELSE Goto H_END
Group
[ id = H_Q04b | response condition = All | layout = list ]
[H_Q04b]
[TU-PL-Question-H_Q04b-1]
Czy korzysta Pan obecnie z komputera w codziennym życiu poza pracą?

[TU-PL-Question-H_Q04b-2]
Czy korzysta Pani obecnie z komputera w codziennym życiu poza pracą?

[TU-PL-Question-H_Q04b-3]
Czy korzysta Pan obecnie z komputera w codziennym życiu?

[TU-PL-Question-H_Q04b-4]
Czy korzysta Pani obecnie z komputera w codziennym życiu?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF

routing

[id = H_Q04b_1 ]
IF (^H_Q04b = "1" ) THEN Goto H_R05
ELSE Goto H_END

inference rule

[id = H_Q04b_2 | before]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^OutsideWork = "outside work"
ELSE ^OutsideWork = " "
Group
[ id = H_R05 | response condition = All | layout = list ]
[H_R05]
[TU-PL-Question-H_R05-1]
Kolejne pytania dotyczą korzystania z komputera i Internetu poza pracą. Może się to odbywać w domu lub w innych miejscach oferujących dostęp do Internetu, na przykład takich jak kawiarenki internetowe albo biblioteki.

[TU-PL-Question-H_R05-2]
Kolejne pytania dotyczą korzystania z komputera i Internetu poza pracą. Może się to odbywać w domu lub w innych miejscach oferujących dostęp do Internetu, na przykład takich jak kawiarenki internetowe albo biblioteki.

[TU-PL-Question-H_R05-3]
Kolejne pytania dotyczą korzystania z komputera i Internetu poza pracą, w tym także tego typu czynności w ramach Pana studiów/nauki. Może się to odbywać w domu lub w innych miejscach oferujących dostęp do Internetu, na przykład takich jak kawiarenki internetowe albo biblioteki.

[TU-PL-Question-H_R05-4]
Kolejne pytania dotyczą korzystania z komputera i Internetu poza pracą, w tym także tego typu czynności w ramach Pani studiów/nauki. Może się to odbywać w domu lub w innych miejscach oferujących dostęp do Internetu, na przykład takich jak kawiarenki internetowe albo biblioteki.

[TU-PL-Question-H_R05-5]
Kolejne pytania dotyczą korzystania z komputera i Internetu w codziennym życiu. Proszę nie uwzględniać w tym przypadku takich czynności, które były związane z Pana ostatnią pracą. Może się to odbywać w domu lub w innych miejscach oferujących dostęp do Internetu, na przykład takich jak kawiarenki internetowe albo biblioteki.

[TU-PL-Question-H_R05-6]
Kolejne pytania dotyczą korzystania z komputera i Internetu w codziennym życiu. Proszę nie uwzględniać w tym przypadku takich czynności, które były związane z Pani ostatnią pracą. Może się to odbywać w domu lub w innych miejscach oferujących dostęp do Internetu, na przykład takich jak kawiarenki internetowe albo biblioteki.

[TU-PL-Question-H_R05-7]
Kolejne pytania dotyczą korzystania z komputera i Internetu w codziennym życiu. Proszę nie uwzględniać w tym przypadku takich czynności, które były związane z Pana ostatnią pracą, ale proszę uwzględnić takie czynności wykonywane w ramach Pana studiów/nauki. Może się to odbywać w domu lub w innych miejscach oferujących dostęp do Internetu, na przykład takich jak kawiarenki internetowe albo biblioteki.

[TU-PL-Question-H_R05-8]
Kolejne pytania dotyczą korzystania z komputera i Internetu w codziennym życiu. Proszę nie uwzględniać w tym przypadku takich czynności, które były związane z Pani ostatnią pracą, ale proszę uwzględnić takie czynności wykonywane w ramach Pani studiów/nauki. Może się to odbywać w domu lub w innych miejscach oferujących dostęp do Internetu, na przykład takich jak kawiarenki internetowe albo biblioteki.

[TU-PL-Question-H_R05-9]
Kolejne pytania dotyczą korzystania z komputera i Internetu w codziennym życiu, w tym także tego typu czynności w ramach Pana studiów/nauki. Może się to odbywać w domu lub w innych miejscach oferujących dostęp do Internetu, na przykład takich jak kawiarenki internetowe albo biblioteki.

[TU-PL-Question-H_R05-10]
Kolejne pytania dotyczą korzystania z komputera i Internetu w codziennym życiu, w tym także tego typu czynności w ramach Pani studiów/nauki. Może się to odbywać w domu lub w innych miejscach oferujących dostęp do Internetu, na przykład takich jak kawiarenki internetowe albo biblioteki.

[TU-PL-Question-H_R05-11]
Kolejne pytania dotyczą korzystania z komputera i Internetu w codziennym życiu. Może się to odbywać w domu lub w innych miejscach oferujących dostęp do Internetu, na przykład takich jak kawiarenki internetowe albo biblioteki.
Interviewer Instruction
Proszę nacisnąć <Dalej>, aby kontynuować.

inference rule

[id = H_R05_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayComputers = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "outside work, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life. Exclude any such activities you undertook as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life. Exclude any such activities you undertook as part of your last job, but include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE ^EverydayComputers = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q05a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q05a_lead]
[TU-PL-Question-H_Q05a_lead-1]
Jak często zazwyczaj wykonuje Pan następujące czynności poza pracą ...

[TU-PL-Question-H_Q05a_lead-2]
Jak często zazwyczaj wykonuje Pani następujące czynności poza pracą ...

[TU-PL-Question-H_Q05a_lead-3]
Jak często zazwyczaj wykonuje Pan następujące czynności w codziennym życiu ...

[TU-PL-Question-H_Q05a_lead-4]
Jak często zazwyczaj wykonuje Pani następujące czynności w codziennym życiu ...
[H_Q05a] posługiwanie się pocztą elektroniczną (e-mail)?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[H_Q05c] korzystanie z Internetu, aby lepiej orientować się w sprawach związanych np. z własnym zdrowiem lub chorobami, sprawami finansowymi czy ochroną środowiska?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[H_Q05d] zawieranie transakcji przez Internet, na przykład kupowanie lub sprzedawanie produktów lub usług albo bankowość internetowa?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
Group
[ id = H_Q05e | response condition = All | layout = table ]
[H_Q05e_lead]
[TU-PL-Question-H_Q05e_lead-1]
Jak często zazwyczaj wykonuje Pan następujące czynności poza pracą ...

[TU-PL-Question-H_Q05e_lead-2]
Jak często zazwyczaj wykonuje Pan następujące czynności poza pracą ...

[TU-PL-Question-H_Q05e_lead-3]
Jak często zazwyczaj wykonuje Pan następujące czynności w codziennym życiu ...

[TU-PL-Question-H_Q05e_lead-4]
Jak często zazwyczaj wykonuje Pan następujące czynności w codziennym życiu ...
[H_Q05e] korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, na przykład takich jak Excel?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[H_Q05f] korzystanie z programu do edycji tekstów, na przykład takiego jak Word?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[H_Q05g] posługiwanie się językiem programowania w celu programowania lub pisania kodu dla komputera?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
[H_Q05h] uczestniczenie w internetowych dyskusjach na żywo (w czasie rzeczywistym), na przykład w konferencjach online czy "czatach"?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
Group
[ id = H_N05h | response condition = All | layout = list ]
[H_N05h]
Interviewer Instruction
1. Zabrać respondentowi kartę nr 12. 2. Proszę nacisnąć <Dalej>, aby kontynuować.
Group
[ id = H_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_END]

routing

[id = H_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto I_START
Group
[ id = I_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[I_START]
Group
[ id = I_R01 | response condition = All | layout = list ]
[I_R01]
Interviewer Instruction
1. Wręczyć kartę nr 10 i poprosić respondenta, by ją zatrzymał do momentu, gdy zostanie poproszony o jej zwrot. 2. Proszę nacisnąć <Dalej>, aby kontynuować.
Group
[ id = I_Q04b | response condition = All | layout = table ]
[I_Q04b_lead]
[TU-PL-Question-I_Q04b_lead-1]
A teraz zadam Panu pytania dotyczące tego, jak radzi sobie Pan z problemami i zadaniami, które Pan napotyka. W jakim stopniu pasują do Pana następujące stwierdzenia?

[TU-PL-Question-I_Q04b_lead-2]
A teraz zadam Pani pytania dotyczące tego, jak radzi sobie Pani z problemami i zadaniami, które Pani napotyka. W jakim stopniu pasują do Pani następujące stwierdzenia?
[I_Q04b] Kiedy słyszę, lub czytam o nowych pomysłach, próbuję odnieść je do sytuacji z życia, do których mogłyby mieć one zastosowanie
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 W ogóle nie
02 W bardzo niewielkim stopniu
03 W pewnym stopniu
04 W dużym stopniu
05 W bardzo dużym stopniu
DK
RF
[I_Q04d] Lubię uczyć się nowych rzeczy
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 W ogóle nie
02 W bardzo niewielkim stopniu
03 W pewnym stopniu
04 W dużym stopniu
05 W bardzo dużym stopniu
DK
RF
[I_Q04h] Kiedy natrafiam na coś nowego, próbuję to odnieść do tego, co już wiem
Responses
[ layout = radioButton ]
01 W ogóle nie
02 W bardzo niewielkim stopniu
03 W pewnym stopniu
04 W dużym stopniu
05 W bardzo dużym stopniu
DK
RF
Group
[ id = I_Q04j | response condition = All | layout = table ]
[I_Q04j_lead]
[TU-PL-Question-I_Q04j_lead-1]
W jakim stopniu następujące stwierdzenia pasują do Pana?

[TU-PL-Question-I_Q04j_lead-2]
W jakim stopniu następujące stwierdzenia pasują do Pani?
[I_Q04j] Lubię dotrzeć do sedna trudnych spraw
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 W ogóle nie
02 W bardzo niewielkim stopniu
03 W pewnym stopniu
04 W dużym stopniu
05 W bardzo dużym stopniu
DK
RF
[I_Q04l] Lubię wymyślać, jak można pogodzić ze sobą różne pomysły
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 W ogóle nie
02 W bardzo niewielkim stopniu
03 W pewnym stopniu
04 W dużym stopniu
05 W bardzo dużym stopniu
DK
RF
[I_Q04m] Jeśli czegoś nie rozumiem, szukam dodatkowych informacji, żeby to sobie wyjaśnić
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 W ogóle nie
02 W bardzo niewielkim stopniu
03 W pewnym stopniu
04 W dużym stopniu
05 W bardzo dużym stopniu
DK
RF
Group
[ id = I_N04m | response condition = All | layout = list ]
[I_N04m]
Interviewer Instruction
1. Zabrać respondentowi kartę nr 10 i wręczyć kartę nr 12. 2. Proszę nacisnąć <Dalej>, aby kontynuować.
Group
[ id = I_Q05f | response condition = All | layout = list ]
[I_Q05f]
[TU-PL-Question-I_Q05f-1]
Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy angażował się Pan w wolontariat, w tym nieodpłatną pracę na rzecz organizacji dobroczynnych, politycznych, związkowych lub innych pozarządowych?

[TU-PL-Question-I_Q05f-2]
Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy angażowała się Pani w wolontariat, w tym nieodpłatną pracę na rzecz organizacji dobroczynnych, politycznych, związkowych lub innych pozarządowych?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Rzadziej niż raz na miesiąc
03 Rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc
04 Przynajmniej raz na tydzień, ale nie codziennie
05 Codziennie
DK
RF
Group
[ id = I_N05h | response condition = All | layout = list ]
[I_N05h]
Interviewer Instruction
1. Zabrać respondentowi kartę nr 12 i wręczyć kartę nr 16. Poprosić respondenta, by ją zatrzymał do momentu, gdy zostanie poproszony o jej zwrot. 2. Proszę nacisnąć <Dalej>, aby kontynuować.
Group
[ id = I_Q06a | response condition = All | layout = table ]
[I_Q06a_lead]
[TU-PL-Question-I_Q06a_lead-1]
W jakim stopniu zgadza się Pan lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami?

[TU-PL-Question-I_Q06a_lead-2]
W jakim stopniu zgadza się Pani lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami?
[I_Q06a] Ludzie tacy jak ja nie mają nic do powiedzenia na temat tego, co robi rząd
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Zdecydowanie się zgadzam
02 Zgadzam się
03 Ani się zgadzam, ani nie zgadzam
04 Nie zgadzam się
05 Zdecydowanie się nie zgadzam
DK
RF
[I_Q07a] Jest niewielu ludzi, którym można w pełni zaufać
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Zdecydowanie się zgadzam
02 Zgadzam się
03 Ani się zgadzam, ani nie zgadzam
04 Nie zgadzam się
05 Zdecydowanie się nie zgadzam
DK
RF
[I_Q07b] Jeśli się nie jest ostrożnym, inni ludzie to wykorzystają
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Zdecydowanie się zgadzam
02 Zgadzam się
03 Ani się zgadzam, ani nie zgadzam
04 Nie zgadzam się
05 Zdecydowanie się nie zgadzam
DK
RF
Group
[ id = I_N07d | response condition = All | layout = list ]
[I_N07d]
Interviewer Instruction
1. Zabrać respondentowi kartę nr 16. 2. Proszę nacisnąć <Dalej>, aby kontynuować.
Group
[ id = I_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[I_Q08]
[TU-PL-Question-I_Q08-1]
Kolejne pytanie dotyczy stanu Pana zdrowia. Czy, ogólnie rzecz biorąc, określiłby Pan stan swojego zdrowia jako doskonały, bardzo dobry, dobry, niezbyt dobry czy zły?

[TU-PL-Question-I_Q08-2]
Kolejne pytanie dotyczy stanu Pani zdrowia. Czy, ogólnie rzecz biorąc, określiłaby Pani stan swojego zdrowia jako doskonały, bardzo dobry, dobry, niezbyt dobry czy zły?
Interviewer Instruction
Stan zdrowia może obejmować zarówno zdrowie fizyczne jak i psychiczne.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Doskonały
02 Bardzo dobry
03 Dobry
04 Niezbyt dobry
05 Zły
DK
RF
Group
[ id = I_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[I_END]

routing

[id = I_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto J_START
Group
[ id = J_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_START]
Group
[ id = J_Q01 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q01]
[TU-PL-Question-J_Q01-1]
A teraz zadam Panu kilka ogólnych pytań. Ile osób łącznie z Panem zazwyczaj mieszka w Pana gospodarstwie domowym? Proszę uwzględnić osoby, które tymczasowo mieszkają gdzie indziej.

[TU-PL-Question-J_Q01-2]
A teraz zadam Pani kilka ogólnych pytań. Ile osób łącznie z Panią zazwyczaj mieszka w Pani gospodarstwie domowym? Proszę uwzględnić osoby, które tymczasowo mieszkają gdzie indziej.
Interviewer Instruction
1. Członków gospodarstwa domowego łączą WSPÓLNE WYDATKI (zarówno korzystanie jak i dokładanie się do budżetu gospodarstwa) oraz miejsce stałego zamieszkania. 2. Osoba będzie uważana za "stale zamieszkałą", jeśli spędza większość swojego czasu wolnego w danym gospodarstwie domowym - chodzi o okres ostatniego roku.
Responses
[ Min = 1 | Max = 90 | layout = radioButton ]
00 [FTE] osób
DK
RF
Help
1. Lokatorzy będą zaliczani do członków gospodarstwa domowego, JEŻELI jeżeli partycypują w wydatkach ponoszonych przez dane gospodarstwo. 2. Studenci zamieszkujący razem będą klasyfikowani jako członkowie jednego gospodarstwa domowego, JEŻELI partycypują w wydatkach ponoszonych przez to gospodarstwo. 3. Osoby nieobecne przez długi okres czasu, ale posiadające związki finansowe z danym gospodarstwem domowym należy klasyfikować jako członków tego gospodarstwa (np. ojciec rodziny pracujący w innym kraju) 4. Dzieci przebywające poza gospodarstwem podczas nauki/studiów powinni być uznani za członków gospodarstwa, jeżeli nie mają własnego adresu i utrzymują bliskie relacje z gospodarstwem (np. przyjeżdżają do domu co tydzień).
Group
[ id = J_C01 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_C01]

routing

[id = J_C01_1 ]
IF (^J_Q01 = "1" ) THEN Goto J_Q03a
ELSE Goto J_Q02a
Group
[ id = J_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q02a]
[TU-PL-Question-J_Q02a-1]
Czy mieszka Pan z małżonką lub partnerem/partnerką?

[TU-PL-Question-J_Q02a-2]
Czy mieszka Pani z małżonkiem lub partnerem/partnerką?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF

routing

[id = J_Q02a_1 ]
IF (^J_Q02a = "1" ) THEN Goto J_Q02c
ELSE Goto J_Q03a
Group
[ id = J_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[J_Q02c]
[TU-PL-Question-J_Q02c-1]
Proszę spojrzeć na tę kartę i wskazać stwierdzenie, które najlepiej pasuje do obecnej sytuacji Pana żony lub partnera/partnerki.

[TU-PL-Question-J_Q02c-2]
Proszę spojrzeć na tę kartę i wskazać stwierdzenie, które najlepiej pasuje do obecnej sytuacji Pani męża lub partnera/partnerki.
Interviewer Instruction
Wręczyć respondnetowi kartę nr 9.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Osoba pracująca w pełnym wymiarze czasu pracy (osoba samozatrudniona, pracownik)
02 Osoba pracująca w niepełnym wymiarze czasu pracy (osoba samozatrudniona, pracownik)
03 Osoba bezrobotna
04 Uczeń, student
05 Praktykant, stażysta
06 Osoba na emeryturze lub wcześniejszej emeryturze
07 Osoba trwale niepełnosprawna
08 Osoba odbywająca obowiązkową lub zastępczą służbę wojskową
09 Osoba zajmująca się domem lub opiekująca się dzieckiem/rodziną
10 Inne
DK
RF
Group
[ id = J_Q03a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03a]
[TU-PL-Question-J_Q03a-1]
Czy ma Pan dzieci? Proszę uwzględnić dzieci przysposobione i dzieci niemieszkające w Pana gospodarstwie domowym.

[TU-PL-Question-J_Q03a-2]
Czy ma Pani dzieci? Proszę uwzględnić dzieci przysposobione i dzieci niemieszkające w Pani gospodarstwie domowym.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF

routing

[id = J_Q03a_1 ]
IF (^J_Q03a = "1" ) THEN Goto J_Q03b
ELSE Goto J_Q04a
Group
[ id = J_Q03b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03b]
[TU-PL-Question-J_Q03b-1]
Ile ma Pan dzieci?

[TU-PL-Question-J_Q03b-2]
Ile ma Pani dzieci?
Responses
[ Min = 1 | Max = 25 | layout = radioButton ]
00 [FTE] dziecko/dzieci
DK
RF

routing

[id = J_Q03b_1 ]
IF (^J_Q03b = "1" ) THEN Goto J_Q03c
ELSE
IF ( (^J_Q03b = "DK" ) OR (^J_Q03b = "RF" ) ) THEN Goto J_Q04a
ELSE Goto J_Q03d1
Group
[ id = J_Q03c | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03c] Ile lat ma to dziecko?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 [FTE] lat
DK
RF

routing

[id = J_Q03c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto J_Q04a
Group
[ id = J_Q03d1 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03d1]
[TU-PL-Question-J_Q03d1-1]
Ile lat ma Pana najmłodsze dziecko?

[TU-PL-Question-J_Q03d1-2]
Ile lat ma Pani najmłodsze dziecko?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Najmłodsze [FTE] lat
DK
RF
Group
[ id = J_Q03d2 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03d2]
[TU-PL-Question-J_Q03d2-1]
Ile lat ma Pana najstarsze dziecko?

[TU-PL-Question-J_Q03d2-2]
Ile lat ma Pani najstarsze dziecko?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Najstarsze [FTE] lat
DK
RF
Group
[ id = J_E03 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_E03]

consistencyCheck

[id = J_E03_1 | Soft ]
IF ( (^J_Q03d2 − ^J_Q03d1) < "0" )
Wprowadzono odpowiedź, która wydaje się niepoprawna. Proszę potwierdzić wiek swojego najmłodszego i najstarszego dziecka i zmienić wiek najmlodszego dziecka (J_Q03d1) lub wiek najstarszego dziecka (J_Q03d2).
Group
[ id = J_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q04a]
[TU-PL-Question-J_Q04a-1]
A teraz zadam kilka pytań dotyczących Pana osoby. Czy urodził się Pan w Polsce?

[TU-PL-Question-J_Q04a-2]
A teraz zadam kilka pytań dotyczących Pani osoby. Czy urodziła się Pani w Polsce?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF

routing

[id = J_Q04a_1 ]
IF (^J_Q04a = "2" ) THEN Goto J_Q04bPL
ELSE Goto J_Q05a1PL
Group
[ id = J_Q04bPL | response condition = All | layout = list ]
[J_Q04bPL]
[TU-PL-Question-J_Q04bPL-1]
W jakim kraju się Pan urodził?

[TU-PL-Question-J_Q04bPL-2]
W jakim kraju się Pani urodziła?
Interviewer Instruction
Proszę podać OBECNĄ nazwę kraju.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Białoruś
02 Czechy
03 Anglia
04 Francja
05 Niemcy
06 Litwa
07 Holandia
08 Polska
09 Rosja
10 Słowacja
11 Ukraina
12 Stany Zjednoczone (USA)
13 Inny kraj
DK
RF

routing

[id = J_Q04bPL_1 ]
IF (^J_Q04bPL = "13" ) THEN Goto J_S04b
ELSE Goto J_Q04c1
Group
[ id = J_S04b | response condition = All | layout = list ]
[J_S04b] Co to był za kraj?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q04c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[J_Q04c1]
[TU-PL-Question-J_Q04c1-1]
W jakim wieku lub w którym roku po raz pierwszy przybył Pan do Polski?

[TU-PL-Question-J_Q04c1-2]
W jakim wieku lub w którym roku po raz pierwszy przybyła Pani do Polski?
Interviewer Instruction
Wstawić wiek LUB rok.
Responses
[ Min = 0 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Wiek [FTE]
DK
RF
[J_Q04c2]
Responses
[ Min = 1945 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Rok [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = J_Q04c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^J_Q04c1 ≠ "DK" ) AND (^J_Q04c1 ≠ "RF" ) ) AND (^J_Q04c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^J_Q04c2 = (^A_Q01a + ^J_Q04c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^J_Q04c2 ≠ "DK" ) AND (^J_Q04c2 ≠ "RF" ) ) AND (^J_Q04c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^J_Q04c1 = (^J_Q04c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = J_Q04c1_1 | Soft ]
IF ( (^J_Q04c2 − ^A_Q01a) < "0" )
Wprowadzono odpowiedź, która wydaje się niepoprawna. Proszę potwierdzić wiek lub rok wpisany w ostatnim pytaniu bądź zmienić rok urodzenia (A_Q01a) lub rok przybycia do kraju (J_Q04c2).
Group
[ id = J_Q05a1PL | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05a1PL]
[TU-PL-Question-J_Q05a1PL-1]
Jakiego języka uczył się Pan w domu jako pierwszego w dzieciństwie i NADAL GO PAN ROZUMIE?

[TU-PL-Question-J_Q05a1PL-2]
Jakiego języka uczyła się Pani w domu jako pierwszego w dzieciństwie i NADAL GO PANI ROZUMIE?
Interviewer Instruction
1. Proszę zaznaczyć tylko jedną możliwość. 2. Jeśli respondent spontanicznie wymienia DWA języki, można wstawić drugi język w J_Q05a2PL.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 białoruski
02 czeski
03 holenderski (niderlandzki)
04 angielski
05 francuski
06 niemiecki
07 litewski
08 polski
09 rosyjski
10 słowacki
11 ukraiński
12 inny język
DK
RF

routing

[id = J_Q05a1PL_1 ]
IF (^J_Q05a1PL = "12" ) THEN Goto J_S05a1
ELSE Goto J_N05a2
Group
[ id = J_S05a1 | response condition = All | layout = list ]
[J_S05a1] Co to był za język?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_N05a2 | response condition = All | layout = list ]
[J_N05a2] Czy respondent wymienił więcej niż 1 język?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie

routing

[id = J_N05a2_1 ]
IF (^J_N05a2 = "1" ) THEN Goto J_Q05a2PL
ELSE Goto J_Q05bPL
Group
[ id = J_Q05a2PL | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05a2PL]
[TU-PL-Question-J_Q05a2PL-1]
Jakiego języka uczył się Pan w domu jako drugiego w dzieciństwie i NADAL GO PAN ROZUMIE?

[TU-PL-Question-J_Q05a2PL-2]
Jakiego języka uczyła się Pani w domu jako drugiego w dzieciństwie i NADAL GO PANI ROZUMIE?
Interviewer Instruction
Proszę zaznaczyć tylko jedną możliwość.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 białoruski
02 czeski
03 holenderski (niderlandzki)
04 angielski
05 francuski
06 niemiecki
07 litewski
08 polski
09 rosyjski
10 słowacki
11 ukraiński
12 inny język
DK
RF

routing

[id = J_Q05a2PL_1 ]
IF (^J_Q05a2PL = "12" ) THEN Goto J_S05a2
ELSE Goto J_Q05bPL
Group
[ id = J_S05a2 | response condition = All | layout = list ]
[J_S05a2] Co to był za język?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q05bPL | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05bPL]
[TU-PL-Question-J_Q05bPL-1]
W jakim języku najczęściej rozmawia Pan w domu?

[TU-PL-Question-J_Q05bPL-2]
W jakim języku najczęściej rozmawia Pani w domu?
Interviewer Instruction
1. To pytanie odnosi się do języka, którym najczęściej posługuje się respondent. 2. Nie musi być to język, którym najczęściej posługuje się rodzina jako całość. Możliwe, że członkowie rodziny mówią różnymi językami (np. dzieci pochodzenia chińskiego mogą mówić po angielsku częściej niż rodzice, którzy używają chińskiego). 3. Jeżeli respondent mieszka sam proszę podać język używany w codziennym życiu.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 białoruski
02 czeski
03 holenderski (niderlandzki)
04 angielski
05 francuski
06 niemiecki
07 litewski
08 polski
09 rosyjski
10 słowacki
11 ukraiński
12 inny język
DK
RF

routing

[id = J_Q05bPL_1 ]
IF (^J_Q05bPL = "12" ) THEN Goto J_S05b
ELSE Goto J_Q06a
Group
[ id = J_S05b | response condition = All | layout = list ]
[J_S05b] Co to był za język?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q06a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06a]
[TU-PL-Question-J_Q06a-1]
Kolejne kilka pytań dotyczy Pana matki lub opiekunki. Czy Pana matka lub opiekunka urodziła się w Polsce?

[TU-PL-Question-J_Q06a-2]
Kolejne kilka pytań dotyczy Pani matki lub opiekunki. Czy Pani matka lub opiekunka urodziła się w Polsce?
Interviewer Instruction
Jeżeli była to więcej niż jedna osoba, pytania odnoszą się do osoby, która była najdłużej obecna podczas dzieciństwa (0-16 lat).
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF
Group
[ id = J_Q06bPL | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06bPL]
[TU-PL-Question-J_Q06bPL-1]
Jaki był najwyższy poziom wykształcenia, który ukończyła Pana matka lub opiekunka?

[TU-PL-Question-J_Q06bPL-2]
Jaki był najwyższy poziom wykształcenia, który ukończyła Pani matka lub opiekunka?
Interviewer Instruction
1. Wręczyć kartę nr 17. 2. Jeżeli matka lub opiekunka nie zdobyła żadnego wykształcenia, należy zazanczyć najniższą kategorię "1".
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 podstawowe (przed reformą); podstawowe lub gimnazjalne (po reformie)
02 zasadnicze zawodowe
03 średnie (liceum, technikum) i pomaturalne/policealne
04 wyższe
DK
RF
Group
[ id = J_D06c1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c1]

inference rule

[id = J_D06c1_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^DidDoes = "Does"
ELSE ^DidDoes = "Did"
Group
[ id = J_D06c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c2]

inference rule

[id = J_D06c2_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^When = ""
ELSE ^When = "when you were 16 years old"
Group
[ id = J_D06c3 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c3]

inference rule

[id = J_D06c3_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^WasIs = "is"
ELSE ^WasIs = "was"
Group
[ id = J_D06c4 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c4]

inference rule

[id = J_D06c4_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^AreWere2 = "are"
ELSE ^AreWere2 = "were"
Group
[ id = J_D06c5 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[J_D06c5]

inference rule

[id = J_D06c5_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^DidiDoes = "does"
ELSE ^DidiDoes = "did"
Group
[ id = J_Q06c | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06c]
[TU-PL-Question-J_Q06c-1]
Czy Pana matka lub opiekunka wykonuje pracę odpłatną?

[TU-PL-Question-J_Q06c-2]
Czy Pani matka lub opiekunka wykonuje pracę odpłatną?

[TU-PL-Question-J_Q06c-3]
Czy Pana matka lub opiekunka wykonywała pracę odpłatną, kiedy miał Pan 16 lat?

[TU-PL-Question-J_Q06c-4]
Czy Pani matka lub opiekunka wykonywała pracę odpłatną, kiedy miała Pani 16 lat?
Interviewer Instruction
To pytanie odnosi się do tej samej osoby, do której odnosiły się dwa poprzednie pytania nawet jeżeli ta osoba nie była już obecna w tym okresie.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
03 Nie dotyczy, matka lub opiekunka już wtedy nie żyła
DK
RF

routing

[id = J_Q06c_1 ]
IF (^J_Q06c = "1" ) THEN Goto J_Q06d
ELSE Goto J_Q07a
Group
[ id = J_Q06d | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06d]
[TU-PL-Question-J_Q06d-1]
Jakie jest główne zajęcie Pana matki lub opiekunki? Proszę podać nazwę tego zajęcia/zawodu oraz określić, czy jest osobą samozatrudnioną.

[TU-PL-Question-J_Q06d-2]
Jakie jest główne zajęcie Pana matki lub opiekunki? Proszę podać nazwę tego zajęcia/zawodu oraz określić, czy jest osobą samozatrudnioną.

[TU-PL-Question-J_Q06d-3]
Jakie było główne zajęcie Pana matki lub opiekunki, kiedy miał Pan 16 lat? Proszę podać nazwę tego zajęcia/zawodu oraz określić, czy była osobą samozatrudnioną.

[TU-PL-Question-J_Q06d-4]
Jakie było główne zajęcie Pani matki lub opiekunki, kiedy miała Pani 16 lat? Proszę podać nazwę tego zajęcia/zawodu oraz określić, czy była osobą samozatrudnioną.
Interviewer Instruction
1. Należy unikać nieprecyzyjnych nazw stanowisk pracy jak kierownik, urzędnik czy rolnik. 2. Opis musi zawsze odzwierciedlać najważniejsze obowiązki matki respondenta. Na przykład, kierownik sprzedaży regionalnej, kasjer bankowy, sadownik.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

routing

[id = J_Q06d_1 ]
IF ( (^J_Q06d = "DK" ) OR (^J_Q06d = "RF" ) ) THEN Goto J_Q07a
Group
[ id = J_Q06e | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06e]
[TU-PL-Question-J_Q06e-1]
Co robi Pana matka lub opiekunka w ramach swojego głównego zajęcia? Proszę opisać pracę, jaką wykonuje w ramach tego zajęcia.

[TU-PL-Question-J_Q06e-2]
Co robi Pana matka lub opiekunka w ramach swojego głównego zajęcia? Proszę opisać pracę, jaką wykonuje w ramach tego zajęcia.

[TU-PL-Question-J_Q06e-3]
Co robiła Pana matka lub opiekunka w ramach swojego głównego zajęcia? Proszę opisać pracę, jaką wykonywała w ramach tego zajęcia.

[TU-PL-Question-J_Q06e-4]
Co robiła Pani matka lub opiekunka w ramach swojego głównego zajęcia? Proszę opisać pracę, jaką wykonywała w ramach tego zajęcia.
Interviewer Instruction
Opis musi zawierać najważniejsze obowiązki i zadania matki respondenta. Na przykład, układanie towaru na półkach, opiekowanie się chorymi zwierzętami, opiekowanie się chorymi, leczenie zębów, budowanie mostów i dróg.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07a]
[TU-PL-Question-J_Q07a-1]
Kolejne kilka pytań dotyczy Pana ojca lub opiekuna. Czy Pana ojciec lub opiekun urodził się w Polsce?

[TU-PL-Question-J_Q07a-2]
Kolejne kilka pytań dotyczy Pani ojca lub opiekuna. Czy Pani ojciec lub opiekun urodził się w Polsce?
Interviewer Instruction
Jeżeli była to więcej niż jedna osoba, pytania odnoszą się do osoby, która była najdłużej obecna podczas dzieciństwa (0-16 lat).
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
DK
RF
Group
[ id = J_Q07bPL | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07bPL]
[TU-PL-Question-J_Q07bPL-1]
Jaki był najwyższy poziom wykształcenia, który ukończył Pana ojciec lub opiekun?

[TU-PL-Question-J_Q07bPL-2]
Jaki był najwyższy poziom wykształcenia, który ukończył Pani ojciec lub opiekun?
Interviewer Instruction
1. Wręczyć kartę nr 17. 2. Jeżeli ojciec lub opiekun nie zdobył żadnego wykształcenia, należy zazanczyć najniższą kategorię "1".
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 podstawowe (przed reformą); podstawowe lub gimnazjalne (po reformie)
02 zasadnicze zawodowe
03 średnie (liceum, technikum) i pomaturalne/policealne
04 wyższe
DK
RF
Group
[ id = J_Q07c | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07c]
[TU-PL-Question-J_Q07c-1]
Czy Pana ojciec lub opiekun wykonuje pracę odpłatną?

[TU-PL-Question-J_Q07c-2]
Czy Pani ojciec lub opiekun wykonuje pracę odpłatną?

[TU-PL-Question-J_Q07c-3]
Czy Pana ojciec lub opiekun wykonywał pracę odpłatną, kiedy miał Pan 16 lat?

[TU-PL-Question-J_Q07c-4]
Czy Pani ojciec lub opiekun wykonywał pracę odpłatną, kiedy miała Pani 16 lat?
Interviewer Instruction
To pytanie odnosi się do tej samej osoby, do której odnosiły się dwa poprzednie pytania nawet jeżeli ta osoba nie była już obecna w tym okresie.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
03 Nie dotyczy, ojciec lub opiekun już wtedy nie żył
DK
RF

routing

[id = J_Q07c_1 ]
IF (^J_Q07c = "1" ) THEN Goto J_Q07d
ELSE Goto J_C08
Group
[ id = J_Q07d | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07d]
[TU-PL-Question-J_Q07d-1]
Jakie jest główne zajęcie Pana ojca lub opiekuna? Proszę podać nazwę tego zajęcia/zawodu oraz określić, czy jest osobą samozatrudnioną.

[TU-PL-Question-J_Q07d-2]
Jakie jest główne zajęcie Pani ojca lub opiekuna? Proszę podać nazwę tego zajęcia/zawodu oraz określić, czy jest osobą samozatrudnioną.

[TU-PL-Question-J_Q07d-3]
Jakie było główne zajęcie Pana ojca lub opiekuna, kiedy miał Pan 16 lat? Proszę podać nazwę tego zajęcia/zawodu oraz określić, czy był osobą samozatrudnioną.

[TU-PL-Question-J_Q07d-4]
Jakie było główne zajęcie Pani ojca lub opiekuna, kiedy miała Pani 16 lat? Proszę podać nazwę tego zajęcia/zawodu oraz określić, czy był osobą samozatrudnioną.
Interviewer Instruction
1. Należy unikać nieprecyzyjnych nazw stanowisk pracy jak kierownik, urzędnik czy rolnik. 2. Opis musi zawsze odzwierciedlać najważniejsze obowiązki ojca respondenta. Na przykład, kierownik sprzedaży regionalnej, kasjer bankowy, sadownik.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

routing

[id = J_Q07d_1 ]
IF ( (^J_Q07d = "DK" ) OR (^J_Q07d = "RF" ) ) THEN Goto J_C08
Group
[ id = J_Q07e | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07e]
[TU-PL-Question-J_Q07e-1]
Co robi Pana ojciec lub opiekun w ramach swojego głównego zajęcia? Proszę opisać pracę, jaką wykonuje w ramach tego zajęcia.

[TU-PL-Question-J_Q07e-2]
Co robi Pani ojciec lub opiekun w ramach swojego głównego zajęcia? Proszę opisać pracę, jaką wykonuje w ramach tego zajęcia.

[TU-PL-Question-J_Q07e-3]
Co robił Pana ojciec lub opiekun w ramach swojego głównego zajęcia? Proszę opisać pracę, jaką wykonywał w ramach tego zajęcia.

[TU-PL-Question-J_Q07e-4]
Co robił Pani ojciec lub opiekun w ramach swojego głównego zajęcia? Proszę opisać pracę, jaką wykonywał w ramach tego zajęcia.
Interviewer Instruction
Opis musi zawierać najważniejsze obowiązki i zadania ojca respondenta. Na przykład, układanie towaru na półkach, opiekowanie się chorymi zwierzętami, opiekowanie się chorymi, leczenie zębów, budowanie mostów i dróg.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_C08 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_C08]

routing

[id = J_C08_1 ]
IF ( (^J_Q06c = "3" ) AND (^J_Q07c = "3" ) ) THEN Goto J_END
ELSE Goto J_Q08
Group
[ id = J_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q08]
[TU-PL-Question-J_Q08-1]
Ile mniej więcej książek znajduje się u Pana w domu? Proszę nie uwzględniać czasopism, gazet ani podręczników szkolnych. Aby podać szacunkową odpowiedź, proszę przyjąć, że jeden metr półki/regału to ok. 40 książek.

[TU-PL-Question-J_Q08-2]
Ile mniej więcej książek znajduje się u Pani w domu? Proszę nie uwzględniać czasopism, gazet ani podręczników szkolnych. Aby podać szacunkową odpowiedź, proszę przyjąć, że jeden metr półki/regału to ok. 40 książek.

[TU-PL-Question-J_Q08-3]
Ile mniej więcej książek było w Pana domu, kiedy miał Pan 16 lat? Proszę nie uwzględniać czasopism, gazet ani podręczników szkolnych. Aby podać szacunkową odpowiedź, proszę przyjąć, że jeden metr półki/regału to ok. 40 książek.

[TU-PL-Question-J_Q08-4]
Ile mniej więcej książek było w Pani domu, kiedy miała Pani 16 lat? Proszę nie uwzględniać czasopism, gazet ani podręczników szkolnych. Aby podać szacunkową odpowiedź, proszę przyjąć, że jeden metr półki/regału to ok. 40 książek.
Interviewer Instruction
Wręczyć kartę nr 18.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 10 książek lub mniej
02 11 do 25 książek
03 26 do 100 książek
04 101 do 200 książek
05 201 do 500 książek
06 Ponad 500 książek
DK
RF
Group
[ id = J_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_END]
Group
[ id = COMPUTEREXPERIENCE | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[COMPUTEREXPERIENCE]
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02

inference rule

[id = COMPUTEREXPERIENCE_1]
IF ( (^G_Q04 = "01" ) OR (^H_Q04a = "01" ) ) THEN ^COMPUTEREXPERIENCE = "01"
ELSE ^COMPUTEREXPERIENCE = "02"
Group
[ id = NativeSpeaker | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[NativeSpeaker]
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02

inference rule

IF (^J_Q05a1PL = "08" ) THEN ^NativeSpeaker = "01"
ELSE ^NativeSpeaker = "02"
Group
[ id = COMPUTEREXPERIENCE | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[COMPUTEREXPERIENCE]
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02
Group
[ id = DC_BQ_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_BQ_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_BQ = "01"
Group
[ id = DC_BQ_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_BQ_automatic]

routing

IF (^DISP_BQ = "01" ) THEN Goto testIfskipCIlang
ELSE Goto DC_BQ_manual
Group
[ id = DC_BQ_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_BQ]
Interviewer Instruction
Proszę podać przyczynę zakończenia tej części badania.
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Przerwane przez respondenta
04 Odmowa osobista
05 Odmowa nieosobista
07 Problemy językowe
08 Problemy z czytaniem i pisaniem
09 Niedorozwinięcie intelektualne
12 Problemy ze słuchem
13 Problemy ze wzrokiem/ślepota
14 Problemy z mową
15 Niepełnosprawność fizyczna
16 Inna niepełnosprawność/dysfunkcja
17 Inna przyczyna, w tym inna choroba lub nietypowe okoliczności
18 Śmierć
21 Maksymalna liczba kontaktów
24 Respondent niedostępny w trakcie trwania badania
25 Respondent nie spełnia warunków badania
27 Respondent był już ankietowany
90 Problem techniczny

routing

IF (^DISP_BQ = "25" ) THEN Goto DISP_BQ_IN
ELSE Goto EXIT_START

inference rule

[after]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_BQ
ELSE ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_BQ
Group
[ id = DISP_BQ_IN | response condition = All | layout = list ]
[DISP_BQ_IN]
Interviewer Instruction
Dlaczego nie spełnia warunków badania?
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 200]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto EXIT_START
Group
[ id = testIfskipCIlang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[testIfskipCIlang]

routing

[id = testIfskipCIlang_routing ]
IF (^skipCILang = "01" ) THEN Goto Comp_Experience
ELSE Goto CILangChoice
Group
[ id = CILangChoice | response condition = All | layout = list ]
[CILANG] Teraz przekażę Panu/Pani komputer, aby przeprowadzić następną część badania.
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Angielski
02 Niemiecki
03 Holenderski
04 Hiszpański
05 Francuski
06 Grecki
07 Czeski
08 Duński
09 Estoński
10 Rosyjski
11 Fiński
12 Szwedzki
13 Niemiecki
14 Węgierski
15 Włoski
16 Japoński
17 Koreański
18 Holenderski
19 Norweski
20 Polski
21 Portugalski
22 Rosyjski
23 Słowacki
24 Słoweński
25 Baskijski
26 Kataloński
27 Hiszpański
28 Galicyjski
29 Walencyjski
30 Szwedzki
31 Walijski
Group
[ id = Comp_Experience | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[Comp_Experience]

routing

[id = Comp_Experience_routing ]
IF (^COMPUTEREXPERIENCE = "01" ) THEN Goto CBA_Start
ELSE Goto PPC
Group
[ id = CBA_Start | response condition = All | layout = list ]
[CBA_Start] W następnej części ankiety należy przystąpić do serii zadań wyświetlanych na komputerze. Zadania te polegają na czytaniu pytań i odpowiadaniu na nie. Pytania są z róznych dziedzin i dotyczą życia codziennego. Niektóre pytania mogą wydać się łatwe, inne trudniejsze. Nie należy się przejmować, jeżeli nie uda się rozwiązać któregoś z nich, ale ważne jest, żeby spróbować. Przed rozpoczęciem części zadaniowej zostanie wyświwetlona krótka instrukcja. Przekażę teraz Panu/Pani komputer. Czy ma Pan/Pani jakieś pytania?
Interviewer Instruction
Jeżeli respondent nie ma pytań ani wątpliwości, proszę zaznaczyć „01 ankieta w wersji komputerowej”, nacisnąć <Dalej> i przekazać komputer respondentowi. Jeżeli respondent odmawia wykonania zadań na komputerze, proszę zaznaczyć „02 ankieta w wersji papierowej”, nacisnąć <Dalej> i kontynuować ankietę w zeszycie papierowym
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ankieta w wersji komputerowej
02 Ankieta w wersji papierowej

routing

IF (^CBA_Start = "01" ) THEN Goto CBA_Core_Stage1
ELSE Goto DC_CORE_automaticAssignment

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "CORE"
ELSE ^Active_Section = "CORE"
Group
[ id = CBA_Core_Stage1 | response condition = Exactly One | layout = list ]

Service

ID CBA_Core_Stage1
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/Core/CoreStage1.php?SUBJECT=^var_interviewee&PREDICATE=^predicate:CBA_Core_Stage1_Score&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&CI_PERSID=^CI_PERSID&WSDL=http%3a%2f%2f127.0.0.1%2fgeneris%2fcore%2fcontrol%2fstatement.wsdl
Group
[ id = CBA_Core_Stage1_Score | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[CBA_Core_Stage1_Score] <html:span class="demo"> </html:span>
Interviewer Instruction
Responses
[ Min = 0 | Max = 6 | layout = radioButton ]
00 ICT CORE score: stage 2[FTE] [Size = 1]
Group
[ id = CBA_Core_Stage1_End | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[CBA_Core_Stage1_End]

routing

IF (^CBA_Core_Stage1_Score < "4" ) THEN Goto DC_CORE_automaticAssignment
ELSE Goto CBA_Core_Stage2
Group
[ id = CBA_Core_Stage2 | response condition = Exactly One | layout = list ]

Service

ID CBA_Core_Stage2
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/Core/CoreStage2.php?SUBJECT=^var_interviewee&PREDICATE=^predicate:CBA_Core_Stage2_Score&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&CI_PERSID=^CI_PERSID
Group
[ id = CBA_Core_Stage2_Score | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[CBA_Core_Stage2_Score]
Interviewer Instruction
Responses
[ Min = 0 | Max = 6 | layout = radioButton ]
00 ICT CORE score stage 2 [FTE] [Size = 1]
Group
[ id = CBA_Core_Stage2_End | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[CBA_Core_Stage2_End]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto DC_CORE_automaticAssignment
ELSE Goto DC_CORE_automaticAssignment
Group
[ id = DC_CORE_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_CORE_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF (^CBA_Start = "02" ) THEN ^DISP_CORE = "04"
ELSE ^DISP_CORE = "01"
Group
[ id = DC_CORE_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_CORE_automatic]

routing

IF (^DISP_CORE = "01" ) THEN Goto CBA_Core_Routing
ELSE
IF (^DISP_CORE = "04" ) THEN Goto PPC
ELSE Goto DC_CORE_manual
Group
[ id = DC_CORE_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_CORE]
Interviewer Instruction
Proszę podać przyczynę zakończenia tej części badania.
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Przerwane przez respondenta
04 Odmowa osobista
Group
[ id = CBA_Core_Routing | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[CBA_Core_Routing]

routing

IF (^CORESTAGE1_PASS = "29" ) THEN Goto PPC_COMP_RETURN
ELSE
IF (^CORESTAGE2_PASS = "29" ) THEN Goto PRC_COMP_RETURN
ELSE Goto CBA_GeneralOrientation

inference rule

[before]
IF ( (^CBA_Core_Stage1_Score ≥ "4" ) AND (^DISP_CORE = "01" ) ) THEN ^CORESTAGE1_PASS = "01"
ELSE ^CORESTAGE1_PASS = "29"
[before]
IF ( (^CBA_Core_Stage2_Score ≥ "3" ) AND (^DISP_CORE = "01" ) ) THEN ^CORESTAGE2_PASS = "01"
ELSE ^CORESTAGE2_PASS = "29"
Group
[ id = CBA_GeneralOrientation | response condition = Exactly One | layout = list ]

Service

ID CBA_GeneralOrientation
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/Orientation/view_CBAOrientation.php?PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&CI_PERSID=^CI_PERSID

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "CBA"
ELSE ^Active_Section = "CBA"
Group
[ id = RANDOM_CBA_MODULE1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[RANDOM_CBA_MODULE1]
Interviewer Instruction
Responses
[ Min = 0 | Max = 1 | layout = radioButton ]
00
Group
[ id = RANDOM_CBA_MODULE2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[RANDOM_CBA_MODULE2]
Interviewer Instruction
Responses
[ Min = 0 | Max = 1 | layout = radioButton ]
00
Group
[ id = RANDOM_CBA_MODULE1_STAGE1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[RANDOM_CBA_MODULE1_STAGE1]
Interviewer Instruction
Responses
[ Min = 0 | Max = 1 | layout = radioButton ]
00
Group
[ id = RANDOM_CBA_MODULE1_STAGE2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[RANDOM_CBA_MODULE1_STAGE2]
Interviewer Instruction
Responses
[ Min = 0 | Max = 1 | layout = radioButton ]
00
Group
[ id = RANDOM_CBA_MODULE2_STAGE1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[RANDOM_CBA_MODULE2_STAGE1]
Interviewer Instruction
Responses
[ Min = 0 | Max = 1 | layout = radioButton ]
00
Group
[ id = RANDOM_CBA_MODULE2_STAGE2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[RANDOM_CBA_MODULE2_STAGE2]
Interviewer Instruction
Responses
[ Min = 0 | Max = 1 | layout = radioButton ]
00
Group
[ id = MODULE1PSSELECTION | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[MODULE1PSSELECTION]

routing

[id = MODULE1PSSELECTION_routing ]
IF (^skipPS = "01" ) THEN Goto MODULE1NOPSSELECTION
ELSE Goto MODULE1SELECTION
Group
[ id = MODULE1NOPSSELECTION | response condition = Exactly One | Hidden | layout = ]
[MODULE1NOPSSELECTION]

routing

IF (^RANDOM_CBA_MODULE1 < "0.5" ) THEN Goto CBA_Lit_M1
ELSE Goto CBA_Num_M1
Group
[ id = MODULE1SELECTION | response condition = Exactly One | Hidden | layout = ]
[MODULE1SELECTION]

routing

IF (^RANDOM_CBA_MODULE1 < "0.3333333" ) THEN Goto CBA_Lit_M1
ELSE
IF (^RANDOM_CBA_MODULE1 < "0.6666666" ) THEN Goto CBA_Num_M1
ELSE Goto CBA_PS_M1
Group
[ id = CBA_Lit_M1 | response condition = All | layout = ]

Service

ID CBA_Lit_M1
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/LitNum/LNstage1.php?DOMAIN=L&MODULE=1&TRESHOLD1=^RANDOM_CBA_MODULE1_STAGE1&TRESHOLD2=^RANDOM_CBA_MODULE1_STAGE2&EDLEVEL=^EDLEVEL3&NATIVESPEAKER=^NATIVESPEAKER&CORESCORE=^CBA_Core_Stage2_Score&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&CI_PERSID=^CI_PERSID

routing

IF (^skipPS = "01" ) THEN Goto CBA_Num_M2
ELSE Goto CBA_Lit_M1_PS
Group
[ id = CBA_Lit_M1_PS | response condition = Exactly One | Hidden | layout = ]
[CBA_Lit_M1_PS]

routing

IF (^RANDOM_CBA_MODULE2 < "0.75" ) THEN Goto CBA_Num_M2
ELSE Goto CBA_PS_M2_ORIENTATION
Group
[ id = CBA_Num_M1 | response condition = All | layout = ]

Service

ID CBA_Num_M1
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/LitNum/LNstage1.php?DOMAIN=N&MODULE=1&TRESHOLD1=^RANDOM_CBA_MODULE1_STAGE1&TRESHOLD2=^RANDOM_CBA_MODULE1_STAGE2&EDLEVEL=^EDLEVEL3&NATIVESPEAKER=^NATIVESPEAKER&CORESCORE=^CBA_Core_Stage2_Score&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&CI_PERSID=^CI_PERSID

routing

IF (^skipPS = "01" ) THEN Goto CBA_Lit_M2
ELSE Goto CBA_Num_M1_PS
Group
[ id = CBA_Num_M1_PS | response condition = Exactly One | Hidden | layout = ]
[CBA_Num_M1_PS]

routing

IF (^RANDOM_CBA_MODULE2 < "0.75" ) THEN Goto CBA_Lit_M2
ELSE Goto CBA_PS_M2_ORIENTATION
Group
[ id = CBA_PS_M1 | response condition = All | layout = ]

Service

ID CBA_PS_M1
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/PS/PS.php?ORIENTATION=1&MODULE=1&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&CI_PERSID=^CI_PERSID

routing

IF (^RANDOM_CBA_MODULE2 < "0.25" ) THEN Goto CBA_Lit_M2
ELSE
IF (^RANDOM_CBA_MODULE2 < "0.5" ) THEN Goto CBA_Num_M2
ELSE Goto CBA_PS_M2
Group
[ id = CBA_Lit_M2 | response condition = All | layout = ]

Service

ID CBA_Lit_M2
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/LitNum/LNstage1.php?DOMAIN=L&MODULE=2&TRESHOLD1=^RANDOM_CBA_MODULE2_STAGE1&TRESHOLD2=^RANDOM_CBA_MODULE2_STAGE2&EDLEVEL=^EDLEVEL3&NATIVESPEAKER=^NATIVESPEAKER&CORESCORE=^CBA_Core_Stage2_Score&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&CI_PERSID=^CI_PERSID

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto CBA_END
ELSE Goto CBA_END
Group
[ id = CBA_Num_M2 | response condition = All | layout = ]

Service

ID CBA_Num_M2
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/LitNum/LNstage1.php?DOMAIN=N&MODULE=2&TRESHOLD1=^RANDOM_CBA_MODULE2_STAGE1&TRESHOLD2=^RANDOM_CBA_MODULE2_STAGE2&EDLEVEL=^EDLEVEL3&NATIVESPEAKER=^NATIVESPEAKER&CORESCORE=^CBA_Core_Stage2_Score&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&CI_PERSID=^CI_PERSID

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto CBA_END
ELSE Goto CBA_END
Group
[ id = CBA_PS_M2_ORIENTATION | response condition = All | layout = ]

Service

ID CBA_PS_M2_ORIENTATION
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/PS/PS.php?ORIENTATION=1&MODULE=2&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&CI_PERSID=^CI_PERSID

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto CBA_END
ELSE Goto CBA_END
Group
[ id = CBA_PS_M2 | response condition = All | layout = ]

Service

ID CBA_PS_M2
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/PS/PS.php?ORIENTATION=0&MODULE=2&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&CI_PERSID=^CI_PERSID

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto CBA_END
ELSE Goto CBA_END
Group
[ id = CBA_END | response condition = All | layout = list ]

Service

ID CBA_END
url /piaac/workFlow/returnService/start.php?PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&ITEM=CBA_END
Group
[ id = DC_CBA_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_CBA_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_CBA = "01"
Group
[ id = DC_CBA_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_CBA_automatic]

routing

IF (^DISP_CBA = "01" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto DC_CBA_manual
Group
[ id = DC_CBA_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_CBA]
Interviewer Instruction
Proszę podać przyczynę zakończenia tej części badania.
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Przerwane przez respondenta
04 Odmowa osobista
05 Odmowa nieosobista
07 Problemy językowe
08 Problemy z czytaniem i pisaniem
09 Niedorozwinięcie intelektualne
12 Problemy ze słuchem
13 Problemy ze wzrokiem/ślepota
14 Problemy z mową
15 Niepełnosprawność fizyczna
16 Inna niepełnosprawność/dysfunkcja
17 Inna przyczyna, w tym inna choroba lub nietypowe okoliczności
18 Śmierć
21 Maksymalna liczba kontaktów
24 Respondent niedostępny w trakcie trwania badania
25 Respondent nie spełnia warunków badania
27 Respondent był już ankietowany
90 Problem techniczny

routing

IF (^DISP_CBA = "25" ) THEN Goto DISP_CBA_IN
ELSE Goto EXIT_START

inference rule

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_CBA
ELSE ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_CBA
Group
[ id = DISP_CBA_IN | response condition = All | layout = list ]
[DISP_CBA_IN]
Interviewer Instruction
Dlaczego nie spełnia warunków badania?
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 200]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto EXIT_START
Group
[ id = PPC_COMP_RETURN | response condition = All | layout = list ]

Service

ID PPC_COMP_RETURN
url /piaac/workFlow/returnService/start.php?PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&ITEM=PPC_COMP_RETURN
Group
[ id = PPC | response condition = All | layout = list ]
[PPC] Następna część ankiety zawiera zadania do rozwiązania. W każdym z zeszytów należy przeczytać pytania i odpowiedzieć na nie. Pytania są z różnych dziedzin i dotyczą życia codziennego.

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "PPC"
ELSE ^Active_Section = "PPC"
Group
[ id = BookID_PPC | response condition = All | layout = list ]
[BookID_PPC]
Interviewer Instruction
Wybierz zeszyt. Wprowadź 8-cyfrowy numer zeszytu. Numer ID respondenta to ^CI_PERSID. Naklej naklejkę lub wpisz numer ID respondenta na okładkę zeszytu. Upewnij się, że numer ID na ekranie jest zgodny z numerem na zeszycie. Wręcz respondentowi zeszyt ćwiczeń.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 8 | layout = radioButton ]
00 [Size = 8]
Help
Proszę wprowadzić numer seryjny zeszytu.

routing

IF (^CI_PERSID = ^BookID_PPC) THEN Goto PPC_BookIDCheck
ELSE Goto PPC_Start
Group
[ id = PPC_BookIDCheck | response condition = All | layout = list ]
[PPC_BookIDCheck]
Interviewer Instruction
Numer zeszytu pokrywa się z numerem ID respondenta, co jest niedopuszczalne. Wróć, aby poprawić błąd.

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto BookID_PPC
ELSE Goto BookID_PPC
Group
[ id = PPC_Start | response condition = All | layout = list ]
[PPC_Start] Ten zeszyt zawiera 8 zadań do rozwiązania. Proszę trzymać się wskazówek dla każdego zestawu pytań.
Group
[ id = RANDOM_PP | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[RANDOM_PP]
Interviewer Instruction
Responses
[ Min = 0 | Max = 1 | layout = radioButton ]
00
Group
[ id = PPC_U301 | response condition = layout = list ]
[PPC_U301] Proszę otworzyć stronę 1 i rozwiązać zadanie 1.
Interviewer Instruction
Respondent powinien rozwiązywać zadanie 301 - SPB Należy zakodować jako poprawne [01], jeżeli respondent: • Zaznaczył JAKIKOLWIEK fragment „Tel: 022 5490030” lub • Napisał odpowiedź, ktora zawiera co najmniej „5490030”. Odpowiedź może zawierać dodatkowe informacje, np. „022 5490030”, „Tel: 022 5490030”, "Nr telefonu jest 022 5490030" Należy zakodować jako niepoprawne [07], jeżeli odpowiedź zawiera numery z adresu lub gdy podane są jakiekolwiek inne niepoprawne odpowiedzi Należy zakodować brak odpowiedzi [00] tylko i wyłącznie w przypadku, gdy respondent nie postawi żadnego znaku na stronie
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Poprawna odpowiedź
07 Niepoprawna odpowiedź
00 Brak odpowiedzi
Help
Jeśli respondent prosi o pomoc (np. zapyta, „O co tu chodzi?” albo „Co piwnienem tu zrobić?”), proszę powiedzieć: „Przykro mi, nie mogę nic podpowiedzieć. Proszę rozwiązać zadanie najlepiej jak to możliwe” ABY ZAKODOWAĆ, WYBIERZ 1, 7, LUB 0 I WCIŚNIJ <Naprzód>, ABY PRZEJŚĆ DO NASTĘPNEJ STRONY.
Group
[ id = PPC_U330a | response condition = layout = list ]
[PPC_U330a] Proszę otworzyć strony 2 i 3 i rozwiązać zadania 2.
Interviewer Instruction
Respondent powinien rozwiązywać zadanie 330 - Gwadelupa Należy zakodować jako poprawne [01], jeżeli respondent: • Zaznaczył „Basse”, „Basse-Terre” lub „Wyspa Basse-Terre” lub JAKIKOLWIEK fragment ostatniego pytania. lub • Napisał „Basse”, „Basse-Terre” lub „Wyspa Basse-Terre” Należy zakodować jako niepoprawne [07], jeżeli odpowiedź zawiera „Grande-Terre” lub gdy podane są jakiekolwiek inne niepoprawne odpowiedzi Należy zakodować brak odpowiedzi [00] tylko i wyłącznie w przypadku, gdy respondent nie postawi żadnego znaku na stronie
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Poprawna odpowiedź
07 Niepoprawna odpowiedź
00 Brak odpowiedzi
Help
Jeśli respondent prosi o pomoc (np. zapyta, „O co tu chodzi?” albo „Co piwnienem tu zrobić?”), proszę powiedzieć: „Przykro mi, nie mogę nic podpowiedzieć. Proszę rozwiązać zadanie najlepiej jak to możliwe” ABY ZAKODOWAĆ, WYBIERZ 1, 7, LUB 0 I WCIŚNIJ <Naprzód>, ABY PRZEJŚĆ DO NASTĘPNEJ STRONY.
Group
[ id = PPC_U302 | response condition = layout = list ]
[PPC_U302] Proszę otworzyć stronę 4 i rozwiązać zadanie 3.
Interviewer Instruction
Respondent powinien rozwiązywać zadanie 302 - Wyniki wyborów Należy zakodować jako poprawne [01] jeżeli respondet napisał albo zanaczył "Kania". Odpowiedź moze zawierać dodatkowe informacje, np. "G.F." lub "29 głosów"). Każda inna odpowiedź powinna zostać zakodowana jako niepoprawna [07] Należy zakodować brak odpowiedzi [00] tylko i wyłącznie w przypadku, gdy respondent nie postawi żadnego znaku na stronie
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Poprawna odpowiedź
07 Niepoprawna odpowiedź
00 Brak odpowiedzi
Help
Jeśli respondent prosi o pomoc (np. zapyta, „O co tu chodzi?” albo „Co piwnienem tu zrobić?”), proszę powiedzieć: „Przykro mi, nie mogę nic podpowiedzieć. Proszę rozwiązać zadanie najlepiej jak to możliwe” ABY ZAKODOWAĆ, WYBIERZ 1, 7, LUB 0 I WCIŚNIJ <Naprzód>, ABY PRZEJŚĆ DO NASTĘPNEJ STRONY.
Group
[ id = PPC_U600 | response condition = layout = list ]
[PPC_U600]
Interviewer Instruction
Respondent powinien rozwiązywać zadanie 600 - Wyniki wyborów Należy zakodować jako poprawne [01], jeżeli respondent napisał „229” lub „229.” lub „229,” Każda inna odpowiedź powinna zostać zakodowana jako niepoprawna [07] Należy zakodować brak odpowiedzi [00] tylko i wyłącznie w przypadku, gdy respondent nie postawi żadnego znaku na stronie
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Poprawna odpowiedź
07 Niepoprawna odpowiedź
00 Brak odpowiedzi
Help
Jeśli respondent prosi o pomoc (np. zapyta, „O co tu chodzi?” albo „Co piwnienem tu zrobić?”), proszę powiedzieć: „Przykro mi, nie mogę nic podpowiedzieć. Proszę rozwiązać zadanie najlepiej jak to możliwe” ABY ZAKODOWAĆ, WYBIERZ 1, 7, LUB 0 I WCIŚNIJ <Naprzód>, ABY PRZEJŚĆ DO NASTĘPNEJ STRONY.
Group
[ id = PPC_U300 | response condition = layout = list ]
[PPC_U300] Proszę otworzyć stronę 6 i rozwiązać zadanie 5.
Interviewer Instruction
Respondent powinien rozwiązywać zadanie 300 - Oferta pracy Należy zakodowac jako poprawne [01], jeżeli respondent: • Zaznaczył „20” lub JAKIKOLWIEK fragment tego zdania lub • Napisał „20”. Odpowiedź może zawierać dodatkowe informacje, np. "20 pracowników" lub "Firma poszukuje 20 dodatkowych pracowników" Należy zakodować jako niepoprawne [07], jeżeli odpowiedź zawiera jakikolwiek fragment numeru telefonu lub gdy podane są jakiekolwiek inne niepoprawne odpowiedzi Należy zakodować brak odpowiedzi [00] tylko i wyłącznie w przypadku, gdy respondent nie postawi żadnego znaku na stronie
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Poprawna odpowiedź
07 Niepoprawna odpowiedź
00 Brak odpowiedzi
Help
Jeśli respondent prosi o pomoc (np. zapyta, „O co tu chodzi?” albo „Co piwnienem tu zrobić?”), proszę powiedzieć: „Przykro mi, nie mogę nic podpowiedzieć. Proszę rozwiązać zadanie najlepiej jak to możliwe” ABY ZAKODOWAĆ, WYBIERZ 1, 7, LUB 0 I WCIŚNIJ <Naprzód>, ABY PRZEJŚĆ DO NASTĘPNEJ STRONY.
Group
[ id = PPC_U601 | response condition = layout = list ]
[PPC_U601] Proszę otworzyć stronę 7 i rozwiązać zadanie 6.
Interviewer Instruction
Respondent powinien rozwiązywać zadanie 601 - Butelki Należy zakodować jako poprawne [01], jeżeli respondent napisał "48" LUB "48." LUB "48," LUB " czterdzieści osiem" Każda inna odpowiedź powinna zostać zakodowana jako niepoprawna [07] Należy zakodować brak odpowiedzi [00] tylko i wyłącznie w przypadku, gdy respondent nie postawi żadnego znaku na stronie
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Poprawna odpowiedź
07 Niepoprawna odpowiedź
00 Brak odpowiedzi
Help
Jeśli respondent prosi o pomoc (np. zapyta, „O co tu chodzi?” albo „Co piwnienem tu zrobić?”), proszę powiedzieć: „Przykro mi, nie mogę nic podpowiedzieć. Proszę rozwiązać zadanie najlepiej jak to możliwe” ABY ZAKODOWAĆ, WYBIERZ 1, 7, LUB 0 I WCIŚNIJ <Naprzód>, ABY PRZEJŚĆ DO NASTĘPNEJ STRONY.
Group
[ id = PPC_U614 | response condition = layout = list ]
[PPC_U614] Proszę otworzyć strony 8 i 9 i rozwiązać zadanie 7.
Interviewer Instruction
Respondent powinien rozwiązywać zadanie 614 - Reklama zegarka Należy zakodować jako poprawne [01] jeżeli respondent napisał 900 (zł) lub 900,00 (zł) lub 900.00 (zł) lub 900.- (zł) lub 900,00 (zł) lub 900 (zł), lub 900,- Każda inna odpowiedź powinna zostać zakodowana jako niepoprawna [07] Należy zakodować brak odpowiedzi [00] tylko i wyłącznie w przypadku, gdy respondent nie postawi żadnego znaku na stronie
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Poprawna odpowiedź
07 Niepoprawna odpowiedź
00 Brak odpowiedzi
Help
Jeśli respondent prosi o pomoc (np. zapyta, „O co tu chodzi?” albo „Co piwnienem tu zrobić?”), proszę powiedzieć: „Przykro mi, nie mogę nic podpowiedzieć. Proszę rozwiązać zadanie najlepiej jak to możliwe” ABY ZAKODOWAĆ, WYBIERZ 1, 7, LUB 0 I WCIŚNIJ <Naprzód>, ABY PRZEJŚĆ DO NASTĘPNEJ STRONY.
Group
[ id = PPC_U645 | response condition = layout = list ]
[PPC_U645] Proszę otworzyć stronę 10 i rozwiązać zadanie 8.
Interviewer Instruction
Respondent powinien rozwiązywać zadanie 645 - Tablica odlotów Należy zakodować jako poprawne [01], jeżeli respondent napisał „0 godzin i 50 minut” lub „50 minut” lub „50 min” lub „50” lub „pięćdziesiąt” Każda inna odpowiedź powinna zostać zakodowana jako niepoprawna [07] Należy zakodować brak odpowiedzi [00] tylko i wyłącznie w przypadku, gdy respondent nie postawi żadnego znaku na stronie
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Poprawna odpowiedź
07 Niepoprawna odpowiedź
00 Brak odpowiedzi
Help
Jeśli respondent prosi o pomoc (np. zapyta, „O co tu chodzi?” albo „Co piwnienem tu zrobić?”), proszę powiedzieć: „Przykro mi, nie mogę nic podpowiedzieć. Proszę rozwiązać zadanie najlepiej jak to możliwe” ABY ZAKODOWAĆ, WYBIERZ 1, 7, LUB 0 I WCIŚNIJ <Naprzód>, ABY PRZEJŚĆ DO NASTĘPNEJ STRONY.
Group
[ id = PPC_Scoring | response condition = All | layout = list ]
[PPC_Scoring]
Interviewer Instruction
Weź zeszyt od respondenta. Jeżeli nie wszystkie zadania zostały zakodowane, wróć i uzupełnij wyniki teraz.
Group
[ id = PPC_CheckScores | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[PPC_CheckScores]

routing

IF ( ( ( (^PPC_U301 ≠ "NULL" ) AND (^PPC_U330a ≠ "NULL" ) ) AND ( (^PPC_U302 ≠ "NULL" ) AND (^PPC_U600 ≠ "NULL" ) ) ) AND ( ( (^PPC_U300 ≠ "NULL" ) AND (^PPC_U601 ≠ "NULL" ) ) AND ( (^PPC_U614 ≠ "NULL" ) AND (^PPC_U645 ≠ "NULL" ) ) ) ) THEN Goto PPC_Routing
ELSE Goto PPC_MissingScores
Group
[ id = PPC_MissingScores | response condition = All | layout = list ]
[PPC_MissingScores]
Interviewer Instruction
Nie wszystkie zadania zostały zakodowane. Naciśnij <Dalej>, aby powrócić do niezakodowanego zadania. Wprowadź brakujący kod.

routing

IF (^PPC_U301 = "NULL" ) THEN Goto PPC_U301
ELSE
IF (^PPC_U330a = "NULL" ) THEN Goto PPC_U330a
ELSE
IF (^PPC_U302 = "NULL" ) THEN Goto PPC_U302
ELSE
IF (^PPC_U600 = "NULL" ) THEN Goto PPC_U600
ELSE
IF (^PPC_U300 = "NULL" ) THEN Goto PPC_U300
ELSE
IF (^PPC_U601 = "NULL" ) THEN Goto PPC_U601
ELSE
IF (^PPC_U614 = "NULL" ) THEN Goto PPC_U614
ELSE
IF (^PPC_U645 = "NULL" ) THEN Goto PPC_U645
ELSE Goto PPC_Routing
Group
[ id = PPC_Routing | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[PPC_Routing]

routing

IF (^PPC_Score < "4" ) THEN Goto DC_PP1_automaticAssignment
ELSE
IF (^RANDOM_PP < "0.5" ) THEN Goto BookID_PP1
ELSE Goto BookID_PP2

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^PPC_Score = "0"
[before]
IF (^PPC_U301 = "01" ) THEN ^PPC_Score = (^PPC_Score + "1" )
[before]
IF (^PPC_U330a = "01" ) THEN ^PPC_Score = (^PPC_Score + "1" )
[before]
IF (^PPC_U302 = "01" ) THEN ^PPC_Score = (^PPC_Score + "1" )
[before]
IF (^PPC_U600 = "01" ) THEN ^PPC_Score = (^PPC_Score + "1" )
[before]
IF (^PPC_U300 = "01" ) THEN ^PPC_Score = (^PPC_Score + "1" )
[before]
IF (^PPC_U601 = "01" ) THEN ^PPC_Score = (^PPC_Score + "1" )
[before]
IF (^PPC_U614 = "01" ) THEN ^PPC_Score = (^PPC_Score + "1" )
[before]
IF (^PPC_U645 = "01" ) THEN ^PPC_Score = (^PPC_Score + "1" )
Group
[ id = BookID_PP1 | response condition = All | layout = list ]
[BookID_PP1]
Interviewer Instruction
Wybierz Zeszyt Ćwiczeń 1. Wprowadź 8-cyfrowy numer zeszytu. Numer ID respondenta to ^CI_PERSID. Umieść naklejkę lub wpisz numer ID respondenta na okładkę zeszytu. Upewnij się, że numer ID na ekranie jest zgodny z numerem na zeszycie. Wręcz respondentowi zeszyt ćwiczeń.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 8 | layout = radioButton ]
00 [Size = 8]
Help
Proszę wprowadzić numer seryjny zeszytu.

routing

IF (^BookID_PP1 = ^CI_PERSID) THEN Goto PP1_BookIDCheck
ELSE Goto PP1

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "PP1"
ELSE ^Active_Section = "PP1"
Group
[ id = PP1_BookIDCheck | response condition = All | layout = ]
[PP1_BookIDCheck]
Interviewer Instruction
Numer zeszytu pokrywa się z numerem ID respondenta, co jest niedopuszczalne. Wróć, aby poprawić błąd.
Group
[ id = PP1 | response condition = All | layout = list ]
[PP1] Proszę otworzyć zeszyt i prześledzić instrukcję, gdy ja będę ją czytać na głos. „Następna część badania polega na wypełnieniu zeszytu ćwiczeń zawierającego 20 zadań. Proszę wykorzystać podane informacje do odpowiedzi na zadane pytanie lub pytania. Proszę wpisywać swoje odpowiedzi na wyrysowanych liniach albo według instrukcji podanych do każdego pytania. Odpowiedź na pytanie może przybierać różne formy: napisanie odpowiedzi w wyznaczonym miejscu, zakreślenie odpowiedzi, podkreślenie odpowiedzi . Należy odpowiadać na pytania w kolejności, w której się pojawią. Jeśli nie uda się rozwiązać któregoś z pytań, proszę po prostu przejść do następnego. Nie trzeba znać odpowiedzi na jedno pytanie, by odpowiedzieć na następne. Niektóre pytania mogą się wydać łatwiejsze, inne zaś trudniejsze. Nic nie szkodzi, jeśli nie uda się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Ważne, by spróbować odpowiedzieć na wszystkie.”
Group
[ id = PP1_U306 | response condition = layout = list ]
[PP1_U306] Proszę otworzyć strony 2 i 3 i rozwiązać zadania 1 i 2.
Interviewer Instruction
Respondent powinien rozwiązywać zadanie 306 - CANCO
Help
Jeśli respondent prosi o pomoc (np. zapyta, „O co tu chodzi?” albo „Co piwnienem tu zrobić?”), proszę powiedzieć: „Przykro mi, nie mogę nic podpowiedzieć. Proszę rozwiązać zadanie najlepiej jak to możliwe”
Group
[ id = PP1_U313 | response condition = layout = list ]
[PP1_U313] Proszę otworzyć strony 4 i 5 i rozwiązać zadania 3 i 7.
Interviewer Instruction
Respondent powinien rozwiązywać zadanie 313 - Połączenia międzynarodowe
Help
Jeśli respondent prosi o pomoc (np. zapyta, „O co tu chodzi?” albo „Co piwnienem tu zrobić?”), proszę powiedzieć: „Przykro mi, nie mogę nic podpowiedzieć. Proszę rozwiązać zadanie najlepiej jak to możliwe”
Group
[ id = PP1_U324 | response condition = layout = list ]
[PP1_U324] Proszę otworzyć strony 6 i 7 i rozwiązać zadania 8 i 9.
Interviewer Instruction
Respondent powinien rozwiązywać zadanie 324 - Mleko
Help
Jeśli respondent prosi o pomoc (np. zapyta, „O co tu chodzi?” albo „Co piwnienem tu zrobić?”), proszę powiedzieć: „Przykro mi, nie mogę nic podpowiedzieć. Proszę rozwiązać zadanie najlepiej jak to możliwe”
Group
[ id = PP1_U305 | response condition = layout = list ]
[PP1_U305] Proszę otworzyć strony 8 i 9 i rozwiązać zadania 10 i 11.
Interviewer Instruction
Respondent powinien rozwiązywać zadanie 305 - Usługa antykradzieżowa TMN
Help
Jeśli respondent prosi o pomoc (np. zapyta, „O co tu chodzi?” albo „Co piwnienem tu zrobić?”), proszę powiedzieć: „Przykro mi, nie mogę nic podpowiedzieć. Proszę rozwiązać zadanie najlepiej jak to możliwe”
Group
[ id = PP1_U317 | response condition = layout = list ]
[PP1_U317] Proszę otworzyć strony 10 i 11 i rozwiązać zadania 12 i 14.
Interviewer Instruction
Respondent powinien rozwiązywać zadanie 317 - Cudowne jabłko
Help
Jeśli respondent prosi o pomoc (np. zapyta, „O co tu chodzi?” albo „Co piwnienem tu zrobić?”), proszę powiedzieć: „Przykro mi, nie mogę nic podpowiedzieć. Proszę rozwiązać zadanie najlepiej jak to możliwe”
Group
[ id = PP1_U310 | response condition = layout = list ]
[PP1_U310] Proszę otworzyć strony 12 i 13 i rozwiązać zadania 15 i 16.
Interviewer Instruction
Respondent powinien rozwiązywać zadanie 310 - Trening pamięci
Help
Jeśli respondent prosi o pomoc (np. zapyta, „O co tu chodzi?” albo „Co piwnienem tu zrobić?”), proszę powiedzieć: „Przykro mi, nie mogę nic podpowiedzieć. Proszę rozwiązać zadanie najlepiej jak to możliwe”
Group
[ id = PP1_U309 | response condition = layout = list ]
[PP1_U309] Proszę otworzyć strony 14 i 15 i rozwiązać zadania 17 i 20.
Interviewer Instruction
Respondent powinien rozwiązywać zadanie 309 - Leki generyczne
Help
Jeśli respondent prosi o pomoc (np. zapyta, „O co tu chodzi?” albo „Co piwnienem tu zrobić?”), proszę powiedzieć: „Przykro mi, nie mogę nic podpowiedzieć. Proszę rozwiązać zadanie najlepiej jak to możliwe”
Group
[ id = PP1_End | response condition = All | layout = ]
[PP1_End] Dziękuję za wypełnienie tego zeszytu.
Interviewer Instruction
Odbierz zeszyt od respondenta. Przejdź do instrukcji zeszytu ćwiczeń.
Group
[ id = DC_PP1_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_PP1_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_PP = "01"
Group
[ id = DC_PP1_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_PP1_automatic]

routing

IF (^DISP_PP = "01" ) THEN Goto PRC_Routing
ELSE Goto DC_PP_manual
Group
[ id = DC_PP_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_PP]
Interviewer Instruction
Proszę podać przyczynę zakończenia tej części badania.
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Przerwane przez respondenta
04 Odmowa osobista
05 Odmowa nieosobista
07 Problemy językowe
08 Problemy z czytaniem i pisaniem
09 Niedorozwinięcie intelektualne
12 Problemy ze słuchem
13 Problemy ze wzrokiem/ślepota
14 Problemy z mową
15 Niepełnosprawność fizyczna
16 Inna niepełnosprawność/dysfunkcja
17 Inna przyczyna, w tym inna choroba lub nietypowe okoliczności
18 Śmierć
21 Maksymalna liczba kontaktów
24 Respondent niedostępny w trakcie trwania badania
25 Respondent nie spełnia warunków badania
27 Respondent był już ankietowany
90 Problem techniczny

routing

IF (^DISP_PP = "25" ) THEN Goto DISP_PP_IN
ELSE Goto EXIT_START

inference rule

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_PP
ELSE ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_PP
Group
[ id = DISP_PP_IN | response condition = All | layout = list ]
[DISP_PP_IN]
Interviewer Instruction
Dlaczego nie spełnia warunków badania?
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 200]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto EXIT_START
Group
[ id = BookID_PP2 | response condition = All | layout = list ]
[BookID_PP2]
Interviewer Instruction
Wybierz zeszyt ćwiczeń 2. Wprowadź 8-cyfrowy numer zeszytu. Numer ID respondenta to ^CI_PERSID.Umieść naklejkę lub wpisz numer ID respondenta na okładkę zeszytu. Upewnij się, że numer ID na ekranie jest zgodny z numerem na zeszycie. Wręcz respondentowi zeszyt ćwiczeń.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 8 | layout = radioButton ]
00 [Size = 8]
Help
Proszę wprowadzić numer seryjny zeszytu.

routing

IF (^BookID_PP2 = ^CI_PERSID) THEN Goto PP2_BookIDCheck
ELSE Goto PP2

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "PP2"
ELSE ^Active_Section = "PP2"
Group
[ id = PP2_BookIDCheck | response condition = All | layout = ]
[PP2_BookIDCheck]
Interviewer Instruction
Numer zeszytu pokrywa się z numerem ID respondenta, co jest niedopuszczalne. Wróć, aby poprawić błąd.
Group
[ id = PP2 | response condition = All | layout = list ]
[PP2] Proszę otworzyć zeszyt i prześledzić instrukcję, gdy ja będę ją czytać na głos. „Następna część badania polega na wypełnieniu zeszytu ćwiczeń zawierającego 20 zadań. Proszę wykorzystać podane informacje do odpowiedzi na zadane pytanie lub pytania. Do odpowiedzi na niektóre pytania będzie można użyć kalkulatora lub linijki. <html:span class="inLineInstructions">POŁÓŻ LINIJKĘ I KALKULATOR W ZASIĘGU RESPONDENTA.</html:span>Jeżeli pytanie wymaga odpowiedzi liczbowej, należy ją zaokrąglić z taką dokładnością, jaką zastosowalibyśmy w codziennym życiu. Obliczeń można dokonywać w dowolnym miejscu na stronie. Proszę wpisywać swoje odpowiedzi na wyrysowanych liniach albo według instrukcji podanych do każdego pytania. Odpowiedź na pytanie może przybierać różne formy: napisanie odpowiedzi w wyznaczonym miejscu, zakreślenie odpowiedzi, podkreślenie odpowiedzi . Należy odpowiadać na pytania w kolejności, w której się pojawią. Jeśli nie uda się rozwiązać któregoś z zadań, proszę po prostu przejść do następnego. Nie trzeba znać odpowiedzi na jedno pytanie, by odpowiedzieć na następne. Niektóre pytania mogą się wydać łatwiejsze, inne zaś trudniejsze. Nic nie szkodzi, jeśli nie uda się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Ważne, by spróbować odpowiedzieć na wszystkie.”
Group
[ id = PP2_U615 | response condition = layout = ]
[PP2_U615] Proszę otworzyć strony 2 i 3 i rozwiązać zadania 1 i 2.
Interviewer Instruction
Respondent powinien rozwiązywać zadanie 615 - Świeczki
Help
Jeśli respondent prosi o pomoc (np. zapyta, „O co tu chodzi?” albo „Co piwnienem tu zrobić?”), proszę powiedzieć: „Przykro mi, nie mogę nic podpowiedzieć. Proszę rozwiązać zadanie najlepiej jak to możliwe”
Group
[ id = PP2_U640 | response condition = layout = ]
[PP2_U640] Proszę otworzyć strony 4 i 5 i rozwiązać zadanie 3
Interviewer Instruction
Respondent powinien rozwiązywać zadanie 640 - Licznik
Help
Jeśli respondent prosi o pomoc (np. zapyta, „O co tu chodzi?” albo „Co piwnienem tu zrobić?”), proszę powiedzieć: „Przykro mi, nie mogę nic podpowiedzieć. Proszę rozwiązać zadanie najlepiej jak to możliwe”
Group
[ id = PP2_U620 | response condition = layout = ]
[PP2_U620] Proszę otworzyć strony 6 i 7 i rozwiązać zadania 4 i 5.
Interviewer Instruction
Respondent powinien rozwiązywać zadanie 620 - Inflacja
Help
Jeśli respondent prosi o pomoc (np. zapyta, „O co tu chodzi?” albo „Co piwnienem tu zrobić?”), proszę powiedzieć: „Przykro mi, nie mogę nic podpowiedzieć. Proszę rozwiązać zadanie najlepiej jak to możliwe”
Group
[ id = PP2_U666 | response condition = layout = ]
[PP2_U666] Proszę otworzyć strony 8 i 9 i rozwiązać zadanie 6
Interviewer Instruction
Respondent powinien rozwiązywać zadanie 666 - Sznur
Help
Jeśli respondent prosi o pomoc (np. zapyta, „O co tu chodzi?” albo „Co piwnienem tu zrobić?”), proszę powiedzieć: „Przykro mi, nie mogę nic podpowiedzieć. Proszę rozwiązać zadanie najlepiej jak to możliwe”
Group
[ id = PP2_U623 | response condition = layout = ]
[PP2_U623] Proszę otworzyć strony 10 i 11 i rozwiązać zadania 7 i 9.
Interviewer Instruction
Respondent powinien rozwiązywać zadanie 623 - Wino
Help
Jeśli respondent prosi o pomoc (np. zapyta, „O co tu chodzi?” albo „Co piwnienem tu zrobić?”), proszę powiedzieć: „Przykro mi, nie mogę nic podpowiedzieć. Proszę rozwiązać zadanie najlepiej jak to możliwe”
Group
[ id = PP2_U624 | response condition = layout = ]
[PP2_U624] Proszę otworzyć strony 12 i 13 i rozwiązać zadania 10 i 11.
Interviewer Instruction
Respondent powinien rozwiązywać zadanie 624 - BMI
Help
Jeśli respondent prosi o pomoc (np. zapyta, „O co tu chodzi?” albo „Co piwnienem tu zrobić?”), proszę powiedzieć: „Przykro mi, nie mogę nic podpowiedzieć. Proszę rozwiązać zadanie najlepiej jak to możliwe”
Group
[ id = PP2_U618 | response condition = layout = ]
[PP2_U618] Proszę otworzyć strony 14 i 15 i rozwiązać zadania 12 i 13.
Interviewer Instruction
Respondent powinien rozwiązywać zadanie 618 - Zgrzewka
Help
Jeśli respondent prosi o pomoc (np. zapyta, „O co tu chodzi?” albo „Co piwnienem tu zrobić?”), proszę powiedzieć: „Przykro mi, nie mogę nic podpowiedzieć. Proszę rozwiązać zadanie najlepiej jak to możliwe”
Group
[ id = PP2_U604 | response condition = layout = ]
[PP2_U604] Proszę otworzyć strony 16 i 17 i rozwiązać zadanie 14
Interviewer Instruction
Respondent powinien rozwiązywać zadanie 604 - Wskaźnik poziomu paliwa
Help
Jeśli respondent prosi o pomoc (np. zapyta, „O co tu chodzi?” albo „Co piwnienem tu zrobić?”), proszę powiedzieć: „Przykro mi, nie mogę nic podpowiedzieć. Proszę rozwiązać zadanie najlepiej jak to możliwe”
Group
[ id = PP2_U610 | response condition = layout = ]
[PP2_U610] Proszę otworzyć strony 18 i 19 i rozwiązać zadanie 15.
Interviewer Instruction
Respondent powinien rozwiązywać zadanie 610 - Procent składany
Help
Jeśli respondent prosi o pomoc (np. zapyta, „O co tu chodzi?” albo „Co piwnienem tu zrobić?”), proszę powiedzieć: „Przykro mi, nie mogę nic podpowiedzieć. Proszę rozwiązać zadanie najlepiej jak to możliwe”
Group
[ id = PP2_U664 | response condition = layout = ]
[PP2_U664] Proszę otworzyć strony 20 i 21 i rozwiązać zadanie 16
Interviewer Instruction
Respondent powinien rozwiązywać zadanie 664 - Bilety na orkiestrę
Help
Jeśli respondent prosi o pomoc (np. zapyta, „O co tu chodzi?” albo „Co piwnienem tu zrobić?”), proszę powiedzieć: „Przykro mi, nie mogę nic podpowiedzieć. Proszę rozwiązać zadanie najlepiej jak to możliwe”
Group
[ id = PP2_U602 | response condition = layout = ]
[PP2_U602] Proszę otworzyć strony 22 i 23 i rozwiązać zadania 17 i 19.
Interviewer Instruction
Respondent powinien rozwiązywać zadanie 602 - Metki z ceną
Help
Jeśli respondent prosi o pomoc (np. zapyta, „O co tu chodzi?” albo „Co piwnienem tu zrobić?”), proszę powiedzieć: „Przykro mi, nie mogę nic podpowiedzieć. Proszę rozwiązać zadanie najlepiej jak to możliwe”
Group
[ id = PP2_U655 | response condition = layout = ]
[PP2_U655] Proszę otworzyć strony 24 i 25 i rozwiązać zadanie 20
Interviewer Instruction
Respondent powinien rozwiązywać zadanie 655 - Ścieżka
Help
Jeśli respondent prosi o pomoc (np. zapyta, „O co tu chodzi?” albo „Co piwnienem tu zrobić?”), proszę powiedzieć: „Przykro mi, nie mogę nic podpowiedzieć. Proszę rozwiązać zadanie najlepiej jak to możliwe”
Group
[ id = PP2_End | response condition = All | layout = ]
[PP2_End] Dziękujemy za wypełnienie tego zeszytu.
Interviewer Instruction
Odbierz zeszyt, linijkę i kalkulator od respondenta. Przejdź do instrukcji zeszytu ćwiczeń.
Group
[ id = DC_PP2_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_PP2_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_PP = "01"
Group
[ id = DC_PP2_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_PP2_automatic]

routing

IF (^DISP_PP = "01" ) THEN Goto PRC_Routing
ELSE Goto DC_PP_manual
Group
[ id = PRC_COMP_RETURN | response condition = All | layout = list ]

Service

ID PRC_COMP_RETURN
url /piaac/workFlow/returnService/start.php?PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&ITEM=PRC_COMP_RETURN

routing

IF (^skipPRC = "01" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto PRC_Routing
Group
[ id = PRC_Routing | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[PRC_Routing]

routing

IF (^skipPRC = "01" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto PRC
Group
[ id = PRC | response condition = All | layout = list ]
[BookID_PRC]
Interviewer Instruction
Wybierz zeszyt RC. Wprowadź 8-cyfrowy numer zeszytu. Numer ID respondenta to ^CI_PERSID. Umieść naklejkę lub wpisz numer ID respondenta na okładkę zeszytu. Upewnij się, że numer ID na ekranie jest zgodny z numerem na zeszycie. Wręcz respondentowi zeszyt ćwiczeń.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 8 | layout = radioButton ]
00 [Size = 8]
Help
Wprowadź numer seryjny zeszytu.

routing

IF (^BookID_PRC = ^CI_PERSID) THEN Goto PRC_BookIDCheck
ELSE Goto PRC_START

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "PRC"
ELSE ^Active_Section = "PRC"
Group
[ id = PRC_BookIDCheck | response condition = All | layout = ]
[PRC_BookIDCheck]
Interviewer Instruction
Numer zeszytu pokrywa się z numerem ID respondenta, co jest niedopuszczalne. Wróć, aby poprawić błąd.
Group
[ id = PRC_START | response condition = All | layout = ]
[PRC_START] Proszę otworzyć zeszyt i prześledzić instrukcję, gdy ja będę ją czytać na głos. „Następna część badania polega na wypełnieniu zeszytu ćwiczeń, zawierającego trzy krótkie serie ćwiczeń, przy użyciu słów, zdań i tekstów. Co należy zrobić? Należy spojrzeć na rysunki i dopasować do nich odpowiednie słowa oraz przeczytać kilka zdań i tekstów. Proszę podać swoje odpowiedzi poprzez zakreślenie odpowiedniego słowa. Należy odpowiadać na pytania w kolejności, w której się pojawią. Jeśli nie uda się rozwiązać któregoś z pytań, proszę po prostu przejść do następnego. Nie trzeba znać odpowiedzi na jedno pytanie, by odpowiedzieć na następne. Niektóre pytania mogą się wydać łatwiejsze, inne zaś trudniejsze. Nic nie szkodzi, jeśli nie uda się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Ważne, by spróbować odpowiedzieć na wszystkie. Należy rozwiązywać zadania najszybciej jak się da, ale proszę pamiętać, że lepiej jest odpowiedzieć poprawnie na pytanie, niż szybko przejść przez cały zeszyt. Proszę przewrócić stronę.”
Group
[ id = PR-PV-Q1 | response condition = All | layout = ]
[PR-PV-Q1] <html:span class="inLineInstructions">UPEWNIJ SIĘ, ŻE RESPONDENT PATRZY NA PIERWSZĄ STRONĘ ZESZYTU</html:span> W tej części należy zakreślić słowo, które odpowiada rysunkowi. Na przykład: <html:span class="inLineInstructions">WSKAŻ RYSUNEK „SERCA” W ZESZYCIE RESPONDENTA</html:span> Słowo „serce” odpowiada rysunkowi, więc powinno zostać zakreślone. <html:span class="inLineInstructions">WSKAŻ SŁOWO „SERCE” "</html:span> Proszę rozwiązać po kolei wszytkie zadania, aż pojawi się słowo STOP na dole strony. Proszę mnie poinformować, gdy pojawi się słowo STOP. Możemy zaczynać? <html:span class="inLineInstructions">PAUZA</html:span> Proszę przejść do następnej strony i rozpocząć ćwiczenie.
Interviewer Instruction
* Naciśnij przycisk <Zacząć> (dla Części dotyczącej słów), gdy tylko respondent przewróci stronę. * Patrz, czy respondent zakreśla tylko po jednym słowie dla każdego z rysunków. * Jeśli respondent zakreśla więcej niż po jednym słowie, poinformuj go, że w tej części ankiety zakreślamy tylko po jednym słowie - tym, które odpowiada rysunkowi. Wskaż poprawne rozwiązanie, używając przykładu (serce), jeżeli potrzeba dalszych wyjaśnień. * Gdy respondent skończy pracę nad ostatnim rysunkiem i daje znać, że skończył, naciśnij przycisk <Zatrzymać> (dla Części dotyczącej słów).
Responses
[ layout = timer ]
01 STOPER
Help
Jeśli respondent prosi o pomoc (np. zapyta, „Czy to jest xxx?”) proszę powiedzieć: „Przykro mi, nie mogę nic podpowiedzieć. Proszę rozwiązać zadanie najlepiej jak to możliwe” Jeśli respondent pyta o stoper (np. zapyta, „Dlaczego mierzony jest czas?”) proszę powiedzieć: „To bardzo ważne, zeby wiedzieć, ile czasu potrzebują respondenci na rozwiązanie tych zadań”
Group
[ id = PR-SP-Q1 | response condition = All | layout = ]
[PR-SP-Q1] <html:span class="inLineInstructions">UPEWNIJ SIĘ, ŻE RESPONDENT PATRZY NA 19 STRONĘ ZESZYTU.</html:span> W tej części, proszę przeczytać każde zdanie i zakreślić TAK, jeżeli zdanie ma sens, lub NIE, gdy zdanie nie ma sensu. <html:span class="inLineInstructions">WSKAŻ PRZYKŁADY I DAJ RESPONDENTOWI CZAS NA ZAPOZNANIE SIĘ Z KAŻDYM Z NICH.</html:span> Proszę wykonać wszystkie ćwiczenia, aż pojawi się słowo STOP na dole strony. Gdy pojawi się słowo STOP, proszę poinformować mnie o tym. Możemy zaczynać? <html:span class="inLineInstructions">PAUZA</html:span> Proszę przewrócić stronę i rozpocząć.
Interviewer Instruction
* Naciśnij przycisk <Zacząć> (dla Części dotyczącej zdań), gdy tylko respondent przewróci stronę. * Patrz, czy respondent zakreśla TAK lub NIE dla każdego ze zdań. * Jeśli respondent zakreśla zarówno TAK i NIE lub inne słowa, poinformuj go, że w tej części ankiety zakreślamy tylko TAK lub NIE - zgodnie z sensem zdania. Wskaż poprawne rozwiązanie, używając przykładowych zdań, jeżeli potrzeba dalszych wyjaśnień. * Gdy respondent skończy pracę nad ostatnim zdaniem i daje znać, że skończył, naciśnij przycisk <Zatrzymać> (dla Części dotyczącej zdań).
Responses
[ layout = timer ]
01 STOPER
Help
Jeśli respondent prosi o pomoc w czytaniu (np. zapyta, „O co tu chodzi?”) proszę powiedzieć: „Przykro mi, nie mogę nic podpowiedzieć. Proszę rozwiązać zadanie najlepiej jak to możliwe” Jeśli respondent prosi o wytłumaczenie (np. zapyta, „Co piwnienem tu zrobić?”), proszę powiedzieć: „Proszę przeczytać każde zdanie i zdecydować, czy ma ono sens. Jeżeli ma, proszę zakreślić TAK, jeżeli nie, proszę zakreślić NIE. Można jeszcze raz przyjrzeć się przykładom” Jeśli respondent pyta o stoper (np. zapyta, „Dlaczego mierzony jest czas?”) proszę powiedzieć: „To bardzo ważne, zeby wiedzieć ile czasu potrzebują respondenci na rozwiązanie tych zadań”
Group
[ id = PR-PF-Q1 | response condition = All | layout = ]
[PR-PF-Q1] <html:span class="inLineInstructions">UPEWNIJ SIĘ, ŻE RESPONDENT PATRZY NA 22 STRONĘ ZESZYTU.</html:span> W tej części należy przeczytać kilka tekstów. W miejscach gdzie występują dwa podkreślone słowa, należy zakreślić to, które nadaje wypowiedzi sens. Proszę przeczytać przykłady. <html:span class="inLineInstructions">WSKAŻ PRZYKŁADY I DAJ RESPONDENTOWI CZAS NA ZAPOZNANIE SIĘ Z KAŻDYM Z NICH.</html:span> Po ukończeniu tekstu pierwszego, proszę poinformować mnie o tym i ZACZEKAĆ na dalsze instrukcje. Możemy zaczynać? <html:span class="inLineInstructions">PAUZA</html:span> Proszę przewrócić stronę i rozpocząć.
Interviewer Instruction
* Naciśnij przycisk <Zacząć> (dla Części dotyczącej tekstów 1), gdy tylko respondent przewróci stronę. * Patrz, czy respondent zakreśla tylko jedno słow dla każdego z podkreśleń. * Jeśli respondent zakreśla oba słowa lub inne słowa w tekście, poinformuj go, że w tej części ankiety zakreślamy tylko jedno z podkreślonych słów - zgodnie z sensem wypowiedzi. Wskaż poprawne rozwiązanie, używając przykładowych zdań, jeżeli potrzeba dalszych wyjaśnień. * Gdy respondent daje znać, ze skończył pracę nad tekstem 1, naciśnij przycisk <Zatrzymać> (dla Części dotyczącej tekstów 1).
Responses
[ layout = timer ]
01 STOPER
Help
Jeśli respondent prosi o pomoc w czytaniu tekstu (np. zapyta, „O co tu chodzi?”), proszę powiedzieć: „Przykro mi, nie mogę nic podpowiedzieć. Proszę rozwiązać zadanie najlepiej jak to możliwe” Jeśli respondent prosi o wytłumaczenie (np. zapyta, „Co piwnienem tu zrobić?”), proszę powiedzieć: „Proszę przeczytać tekst i przy każdym podkreśleniu, zakreślić to słowo, które nadaje wypowiedzi sens.” Jeśli respondent pyta o stoper (np. zapyta, „Dlaczego mierzony jest czas?”), proszę powiedzieć: „To bardzo ważne, zeby wiedzieć, ile czasu potrzebują respondenci na rozwiązanie tych zadań”
Group
[ id = PR-PF-Q2 | response condition = All | layout = ]
[PR-PF-Q2] Proszę przewrócić stronę i powtórzyć te same czynności dla tekstu drugiego. Proszę poinformować mnie, gdy Pan/Pani skończy.
Interviewer Instruction
* Naciśnij przycisk <Zacząć> (dla Części dotyczącej tekstów 2), gdy tylko respondent przewróci stronę. * Patrz, czy respondent zakreśla tylko jedno słowo dla każdego z podkreśleń. * Jeśli respondent zakreśla oba słowa lub inne słowa w tekście, poinformuj go, że w tej części ankiety zakreślamy tylko jedno z podkreślonych słów - zgodnie z sensem wypowiedzi. Wskaż poprawne rozwiązanie, używając przykładowych zdań, jeżeli potrzeba dalszych wyjaśnień. * Gdy respondent daje znać, ze skończył pracę nad tekstem 2, naciśnij przycisk <Zatrzymać> (dla Części dotyczącej tekstów 2).
Responses
[ layout = timer ]
01 STOPER
Help
Jeśli respondent prosi o pomoc w czytaniu tekstu (np. zapyta, „O co tu chodzi?”), proszę powiedzieć: „Przykro mi, nie mogę nic podpowiedzieć. Proszę rozwiązać zadanie najlepiej jak to możliwe” Jeśli respondent prosi o wytłumaczenie (np. zapyta, „Co piwnienem tu zrobić?”), proszę powiedzieć: „Proszę przeczytać tekst i przy każdym podkreśleniu, zakreślić to słowo, które nadaje wypowiedzi sens.” Jeśli respondent pyta o stoper (np. zapyta, „Dlaczego mierzony jest czas?”), proszę powiedzieć: „To bardzo ważne, zeby wiedzieć, ile czasu potrzebują respondenci na rozwiązanie tych zadań”
Group
[ id = PR-PF-Q3 | response condition = All | layout = ]
[PR-PF-Q3] Proszę przewrócić stronę i powtórzyć te same czynności dla tekstu trzeciego. Proszę poinformować mnie, gdy Pan/Pani skończy.
Interviewer Instruction
* Naciśnij przycisk <Zacząć> (dla Części dotyczącej tekstów 3), gdy tylko respondent przewróci stronę. * Patrz, czy respondent zakreśla tylko jedno słowo dla każdego z podkreśleń. * Jeśli respondent zakreśla oba słowa lub inne słowa w tekście, poinformuj go, że w tej części ankiety zakreślamy tylko jedno z podkreślonych słów - zgodnie z sensem wypowiedzi. Wskaż poprawne rozwiązanie używając przykładowych zdań, jeżeli potrzeba dalszych wyjaśnień. * Gdy respondent daje znać, ze skończył pracę nad tekstem 3, naciśnij przycisk <Zatrzymać> (dla Części dotyczącej tekstów 3).
Responses
[ layout = timer ]
01 STOPER
Help
Jeśli respondent prosi o pomoc w czytaniu tekstu (np. zapyta, „O co tu chodzi?”), proszę powiedzieć: „Przykro mi, nie mogę nic podpowiedzieć. Proszę rozwiązać zadanie najlepiej jak to możliwe” Jeśli respondent prosi o wytłumaczenie (np. zapyta, „Co piwnienem tu zrobić?”), proszę powiedzieć: „Proszę przeczytać tekst i przy każdym podkreśleniu, zakreślić to słowo, które nadaje wypowiedzi sens.” Jeśli respondent pyta o stoper (np. zapyta, „Dlaczego mierzony jest czas?”) proszę powiedzieć: „To bardzo ważne, żeby wiedzieć, ile czasu potrzebują respondenci na rozwiązanie tych zadań”

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto DC_PRC_automaticAssignment
ELSE Goto DC_PRC_automaticAssignment
Group
[ id = DC_PRC_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_PRC_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_PRC = "01"
Group
[ id = DC_PRC_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_PRC_automatic]

routing

IF (^DISP_PRC = "01" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto DC_PRC_manual
Group
[ id = DC_PRC_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_PRC]
Interviewer Instruction
Proszę podać przyczynę zakończenia tej części badania.
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Przerwane przez respondenta
04 Odmowa osobista
05 Odmowa nieosobista
07 Problemy językowe
08 Problemy z czytaniem i pisaniem
09 Niedorozwinięcie intelektualne
12 Problemy ze słuchem
13 Problemy ze wzrokiem/ślepota
14 Problemy z mową
15 Niepełnosprawność fizyczna
16 Inna niepełnosprawność/dysfunkcja
17 Inna przyczyna, w tym inna choroba lub nietypowe okoliczności
18 Śmierć
21 Maksymalna liczba kontaktów
24 Respondent niedostępny w trakcie trwania badania
25 Respondent nie spełnia warunków badania
27 Respondent był już ankietowany
90 Problem techniczny

routing

IF (^DISP_PRC = "25" ) THEN Goto DISP_PRC_IN
ELSE Goto EXIT_START

inference rule

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_PRC
ELSE ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_PRC
Group
[ id = DISP_PRC_IN | response condition = All | layout = list ]
[DISP_PRC_IN]
Interviewer Instruction
Dlaczego nie spełnia warunków badania?
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 200]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto EXIT_START
Group
[ id = EXIT_START | response condition = All | layout = list ]
[EXIT_START] Zakończyliśmy wywiad. Dziękuję za poświęcony czas.
Interviewer Instruction
Naciśnij przycisk <Pauza>, aby wstrzymać ankietę. Opuść mieszkanie respondenta. Po opuszczeniu respondenta, będzie trzeba powrócić do systemu i odpowiedzieć na kilka pytań, by zakończyć ankietę.

routing

IF (^skipZZsection = "01" ) THEN Goto PIAAC_BEFORE_END
ELSE Goto ZZ1a

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "CF"
ELSE ^Active_Section = "CF"
Group
[ id = ZZ1a | response condition = All | layout = list ]
[ZZ1a]
Interviewer Instruction
Te pytania dotyczą sytuacji, jaka panowała podczas ankiety. Czy w mieszkaniu respondenta był ktoś jeszcze w trakcie trwania badania?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie

routing

[id = ZZ1a_routing ]
IF (^ZZ1a = "01" ) THEN Goto ZZ1b
ELSE Goto ZZ2
Group
[ id = ZZ1b | response condition = layout = list ]
[ZZ1b]
Interviewer Instruction
Czy ta osoba lub te osoby udzielały pomocy respondentowi w odpowiedzi na pytania? (Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi)
Responses
[ layout = checkBox ]
01 Kwestionariusz osobowy
02 Część kognitywna
Group
[ id = ZZ2 | response condition = All | layout = list ]
[ZZ2]
Interviewer Instruction
Jak uważasz, czy respondent rozumiał pytania ankiety?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nigdy
02 Prawie nigdy
03 Od czasu do czasu
04 Często
05 Bardzo często
Group
[ id = ZZ3 | response condition = All | layout = list ]
[ZZ3]
Interviewer Instruction
Czy respondent pytał o wyjaśnienie, w dowolnym momencie wywiadu?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
Group
[ id = ZZ4 | response condition = layout = list ]
[ZZ4]
Interviewer Instruction
Czy jakakolwiek z poniższych sytuacji zdarzyła się podczas trwania wywiadu? (Zaznacz wszystkie, które się zdarzyły)
Responses
[ layout = checkBox ]
01 Respondent rozmawiał z kimś podczas wywiadu.
02 Respondent odebrał telefon, sms lub e-mail.
03 Respondent opiekował się dzieckiem/dziećmi.
04 Respondent zajmował się czynnościami domowymi takimi jak zmywanie, gotowanie.
05 W bezpośrednim otoczeniu respondenta włączony był telewizor, radio, konsola do gier lub odtwarzacz muzyczny.
06 Respondent przerwał z powodu innych czynności, zdarzeń.
Group
[ id = ZZ5 | response condition = All | layout = list ]
[ZZ5]
Interviewer Instruction
Czy respondent skarżył się na to, że wywiad jest zbyt długa lub zabiera zbyt wiele czasu?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Tak
02 Nie
Group
[ id = ZZ6 | response condition = All | layout = list ]
[ZZ6]
Interviewer Instruction
W jakim pokoju odbył się wywiad?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jadalnia, salon
02 Kuchnia
03 Sypialnia
04 Wejście
05 Przedpokój
06 Biuro
07 Inna część mieszkania
08 Inne miejsce poza mieszkaniem (np. biblioteka, centrum, itp.)
Group
[ id = ZZ7 | response condition = layout = list ]
[ZZ7]
Interviewer Instruction
Jeżeli masz jakikolwiek dodatkowy komentarz na temat wywiadu, napisz go poniżej.
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 1000]
Group
[ id = ENDING | response condition = All | layout = list ]
[ENDING]
Interviewer Instruction
Ankieta została zakończona. Naciśnij przycisk <Dalej>, aby zatwierdzić ankietę. Postępuj zgodnie z instrukcją zapisu i eksportu danych.

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto PIAAC_BEFORE_END
Group
[ id = BreakOffRouting | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[BreakOffRouting]

routing

IF (^DISP_CI ≠ "1" ) THEN Goto DC_CI_manual
ELSE
IF ( (^DISP_CI = "1" ) AND (^DISP_BQ ≠ "1" ) ) THEN Goto DC_BQ_manual
ELSE
IF ( ( ( (^DISP_CORE ≠ "1" ) AND ( (^DISP_CORE ≠ "3" ) AND (^DISP_CORE ≠ "4" ) ) ) AND (^COMPUTEREXPERIENCE = "1" ) ) AND ( (^CBA_Core_Stage1_Score = "NULL" ) OR (^CBA_Core_Stage2_Score = "NULL" ) ) ) THEN Goto DC_CORE_manual
ELSE
IF ( ( ( (^DISP_CORE = "1" ) AND (^CBA_Core_Stage1_Score > "3" ) ) AND (^CBA_Core_Stage2_Score > "2" ) ) AND (^DISP_CBA ≠ "1" ) ) THEN Goto DC_CBA_manual
ELSE
IF ( ( (^COMPUTEREXPERIENCE = "2" ) AND (^DISP_PP ≠ "1" ) ) OR ( ( (^COMPUTEREXPERIENCE = "1" ) AND ( ( (^DISP_CORE = "3" ) OR (^DISP_CORE = "4" ) ) OR (^CBA_Core_Stage1_Score ≤ "3" ) ) ) AND (^DISP_PP ≠ "1" ) ) ) THEN Goto DC_PP_manual
ELSE
IF ( ( ( ( ( ( (^COMPUTEREXPERIENCE = "2" ) AND (^DISP_PP = "1" ) ) AND (^DISP_PRC ≠ "1" ) ) OR ( ( ( (^COMPUTEREXPERIENCE = "1" ) AND ( (^DISP_CORE = "3" ) OR (^DISP_CORE = "4" ) ) ) AND (^DISP_PP = "1" ) ) AND (^DISP_PRC ≠ "1" ) ) ) OR ( ( ( ( (^COMPUTEREXPERIENCE = "1" ) AND (^DISP_CORE = "1" ) ) AND (^CBA_Core_Stage1_Score ≤ "3" ) ) AND (^DISP_PP = "1" ) ) AND (^DISP_PRC ≠ "1" ) ) ) OR ( ( ( (^COMPUTEREXPERIENCE = "1" ) AND (^CBA_Core_Stage1_Score > "3" ) ) AND (^CBA_Core_Stage2_Score ≤ "2" ) ) AND (^DISP_PRC ≠ "1" ) ) ) OR ( ( ( (^COMPUTEREXPERIENCE = "1" ) AND (^CBA_Start = "2" ) ) AND (^DISP_PP = "1" ) ) AND (^DISP_PRC ≠ "1" ) ) ) THEN Goto DC_PRC_manual
ELSE Goto BreakOffError
Group
[ id = BreakOffError | response condition = All | layout = list ]
[breakoffError]
Group
[ id = PIAAC_BEFORE_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[PIAAC_BEFORE_END]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto PIAAC_END

inference rule

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = "01"
IF ( (^DISP_CI ≠ "01" ) AND (^DISP_CI ≠ "NULL" ) ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_CI
IF ( (^DISP_BQ ≠ "01" ) AND (^DISP_BQ ≠ "NULL" ) ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_BQ
IF ( (^DISP_CBA ≠ "01" ) AND (^DISP_CBA ≠ "NULL" ) ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_CBA
IF ( (^DISP_PP ≠ "01" ) AND (^DISP_PP ≠ "NULL" ) ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_PP
IF ( (^DISP_PRC ≠ "01" ) AND (^DISP_PRC ≠ "NULL" ) ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_PRC
IF (^GLOBALDISPCODE = "00" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = "01"
Group
[ id = PIAAC_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[PIAAC_END]