wybrane podobieństwa i różnice między polską podstawą programową a podstawami programowymi przedmiotów przyrodniczych wybranych krajów europejskich. przedmioty realizowane na poziomie isced 2.
Polska
przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia


podstawa programowa:
Czechy
przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, edukacja zdrowotna (výchova ke zdraví)


podobieństwa: różnice:
Estonia
przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia


podobieństwa: różnice:
Finlandia
przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia


podobieństwa: różnice:
Francja
przedmioty:

blok przedmiotowy „fizyka-chemia” (physique-chimie) oraz przedmiot „nauka o życiu i Ziemi” (sciences de la vie et de la Terre) obejmujący biologię i geografię fizyczną


podobieństwa: różnice:
Anglia
przedmioty:

nauki przyrodnicze Science, nauczane w sposób zintegrowany lub z podziałem na biologię, chemię, fizykę; geografia (Geography)


podobieństwa: różnice:
Polska Czechy Estonia Finlandia Francja Anglia Mapa Europy