Jak dorośli Polacy potrafią korzystać z komputerów i Internetu

Polacy mają najsłabsze umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród wszystkich badanych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC). Wyniki opublikował Instytut Badań Edukacyjnych Badanie PIAAC, sprawdzało m.in., jak dorośli radzą sobie z wykorzystywaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Czyli jak potrafią wykorzystywać komputer i Internet do pozyskiwania oraz analizowania informacji, porozumiewania się z innymi oraz wykonywania praktycznych zadań w kontekście prywatnym, zawodowym i społecznym.

Umiejętności Polaków okazały się najniższe wśród krajów, które przeprowadziły tę część badania PIAAC. Wysoki poziom osiągnęło 19 proc. rodaków. Średnia w krajach OECD wyniosła 34 proc. Najlepiej radzili sobie mieszkańcy krajów skandynawskich i Holandia. Tam wysokie umiejętności w zakresie TIK posiada ponad 40 proc. badanych.

O ile lepiej nowe technologie wykorzystują osoby młode? Czy mieszkańcy miast wypadają lepiej niż mieszkańcy wsi? Czy mężczyźni są lepsi od kobiet? Jak często Polacy wykorzystują komputery w pracy w porównaniu z mieszkańcami innych krajów?

Zapraszamy do zapoznania się z pełnymi wynikami badania PIAAC