eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek

Sześciolatek w szkole - broszury informacyjne


Sześciolatek w szkole. Co możemy zrobić wszyscy razem?

broszury z serii Biblioteka Entuzjastów Edukacji (2013/5)

autorzy: prof. dr hab. Anna I. Brzezińska

0,3 MB

Osiągnięcie celu, jakim jest sukces dziecka sześcioletniego w roli ucznia, zadowolenie jego rodziców oraz zadowolenie nauczyciela wymaga koniecznego współwystąpienia kilku czynników. Z jednej strony jest to poziom gotowości dziecka do szkoły, z drugiej gotowość otoczenia – rodziny i szkoły, wcześniej przedszkola i innych instytucji – do pomagania dziecku i rodzinie w sytuacjach trudnych. Skuteczna pomoc i jednocześnie stawianie przed dzieckiem trudnych, ale pociągających dla niego zadań to najlepszy sposób na budowanie jego POCZUCIA KOMPETENCJI. Jest to podstawowy warunek osiągania sukcesu w szkole i jednocześnie czynnik uodparniający dziecko na nieuniknione na początku nauki szkolnej niepowodzenia. Gotowość szkolna dziecka jest rezultatem wspólnych, nakładających się na siebie przez wiele lat oddziaływań środowiska rodzinnego, sąsiedzkiego i przedszkolnego, a później szkolnego.

zobacz materiał: kliknij tutaj

------------------------------------------------------