eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek

Sześciolatek w szkole - broszury informacyjne


Sześciolatek w szkole. Co może zrobić nauczyciel?

broszury z serii Biblioteka Entuzjastów Edukacji (2013/4)

autorzy: prof. dr hab. Anna I. Brzezińska

0,3 MB

Ważne jest, aby uwzględniać zainteresowania sześciolatków, ich aktualne zasoby, a jednocześnie stwarzać możliwość treningu tych umiejętności, które dotychczas znajdowały się poza ich zasięgiem, albo z którymi dzieci te jeszcze sobie same nie radzą. Zwłaszcza w przypadku młodszych dzieci należy elastycznie modyfikować swój sposób nauczycielskiego postępowania i umieć dostosowywać się do bardzo zmiennych sytuacji, jakie tworzy dziecko.

Bardzo istotne są w tym przypadku zasadnicze kompetencje nauczyciela edukacji elementarnej – postawa wrażliwego opiekuna, uważnego obserwatora i mądrego inspiratora. Kluczowe są tu jego empatia i umiejętność wyrażania swojej akceptacji dla dziecka jako osoby, połączona z umiejętnością uczciwego przekazywania mu informacji zwrotnych. Dla dziecka ważne jest, czy jego nauczyciel potrafi w odpowiednim momencie, tj. nie za późno, ale też nie za wcześnie, udzielić mu odpowiedniego emocjonalnego wsparcia albo konkretnej pomocy, czy jest dyskretny, sprawiedliwy i uczciwy.

zobacz materiał: kliknij tutaj

------------------------------------------------------